Year 2020, Volume , Issue 1, Pages 53 - 61 2020-05-17

AN EVALUATION ON SOCIAL JET-LAG SYNDROME
SOSYAL JET-LAG SENDROMU ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Aybanu Şüheda UZUNAY [1] , Serap KALFAOĞLU [2] , Tahir AKGEMCİ [3]


Social jet-lag syndrome occurs when the sleep pattern is changed on the weekends, when you go to bed late and get up late, so when the body's natural sleep pattern is disturbed (Roenneberg, 2012). While the probability of working people suffering from this syndrome to experience negative biological consequences such as obesity increases; it is observed that they are also exposed to negative socio-psychological effects such as somnolence, fatigue, bad mood and depression. This study aims to raise awareness on social jet-lag and to reveal the socio-psychological effects experienced by people who have been exposed to this syndrome through face-to-face participation. For this purpose, a research has been conducted on a business employees in Konya. The research has been prepared by using a case study pattern based on qualitative research method. The technique used in the research is semi-structured interview technique. As a result of the interviews, the awareness level of the employees about the syndrome, the effects reflected on their working lives and the methods they used to deal with the syndrome have been explained; evaluations have been made on the effects of the person on working life by having a suitable sleep rhythm.
Sosyal jet-lag sendromu, hafta sonları uyku düzeni değiştirildiğinde, geç yatıp geç kalkıldığında, dolayısıyla vücudun doğal uyku düzeninin bozulduğunda ortaya çıkmaktadır (Roenneberg, 2012). Bu sendroma yakalanan çalışan insanın obezite gibi olumsuz biyolojik sonuçlarla karşılaşma ihtimali artarken; uyku hali, yorgunluk, kötü ruh hali, depresyon gibi olumsuz sosyo-psikolojik etkilere de maruz kaldığı görülmektedir. Bu çalışma, sosyal jet-lag üzerine farkındalığı artırmak ve yüz yüze katılım ile özellikle bu sendroma maruz kalmış insanların yaşadığı sosyo-psikolojik etkileri ortaya çıkarmak amacını taşımaktadır. Bu amaçla, Konya ilinde bir işletme çalışanları üzerine bir araştırma yapılmıştır. Araştırma, nitel araştırma yöntemini esas alan, olgu bilim deseni kullanılarak hazırlanmıştır. Araştırmada kullanılan teknik ise yarı-yapılandırılmış görüşme tekniğidir. Görüşmeler sonucunda, çalışanların sendroma ilişkin farkındalık düzeyi, çalışma yaşamlarına yansıyan etkileri ve sendromla başa çıkmada kullandıkları yöntemler açıklanmış; kişinin kendisine uygun bir uyku ritmine sahip olmasıyla çalışma yaşamındaki etkileri üzerine değerlendirmeler yapılmıştır.
  • Burda, Doğan (2017). Dikkat! Sosyal jet lag kalbinize kötü geliyor. Erişim Adresi: https://www.hurriyet.com.tr/kelebek/saglik/dikkat-sosyal-jet-lag-kalbinize-kotu-geliyor-40556545 (Erişim Tarihi: 17.01.2020).
  • Clark, Neil (2019). Social Jetlag. Erişim Adresi: https://www.sleepcycle.com/sleep-deprivation/social-jetlag/ (Erişim Tarihi: 21.01.2020).
  • Geddes, Linda (2019). Social jetlag – are late nights and chaotic sleep patterns making you ill? Erişim Adresi: https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2019/jan/21/social-jetlag-are-late-nights-and-chaotic-sleep-patterns-making-you-ill (Erişim Tarihi: 17.01.2020).
  • Hünerli, Gizem (2016). Sosyal Jet-Lag Sendromu. Erişim Adresi: https://www.tavsiyeediyorum.com/makale_17038.htm (Erişim Tarihi: 19.12.2019).
  • Malbon, Abigail (2018). Social jet lag could be the reason why you're so tired all the time. Erişim Adresi: https://www.cosmopolitan.com/uk/body/health/a22715169/what-is-social-jet-lag/ (Erişim Tarihi: 20.01.2020).
  • Roenneberg, Till (2012). Internal Time: Chronotypes, Social Jet Lag, and Why You're So Tired. Harvard University Press.
  • Roenneberg, Till, Allebrandt, Karla V., Merrow, Martha ve Vetter, Celine (2012). Social jetlag and obesity. Curr Biol., 22(10): 939-943.
  • Wittmann, Marc, Dinich, Jenny, Merrow, Martha ve Roenneberg, Till (2006). Social jetlag: misalignment of biological and social time. Chronobiol Int., 23(1-2): 497-509.
  • Yıldırım, Ali ve Şimşek, Hasan (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
  • Zhang, Zhongxing, Cajochen, Christian ve Khatami, Ramin (2019). Social Jetlag and Chronotypes in the Chinese Population: Analysis of Data Recorded by Wearable Devices. J Med Internet Res., 21(6): e13482 (Erişim Adresi: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6595939/, Erişim Tarihi: 23.03.2020).
Primary Language tr
Subjects Psychology, Management
Journal Section Makaleler
Authors

Orcid: 0000-0002-0044-722X
Author: Aybanu Şüheda UZUNAY
Institution: Selçuk Üniversitesi
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-7248-8370
Author: Serap KALFAOĞLU (Primary Author)
Institution: Selçuk Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-5936-7462
Author: Tahir AKGEMCİ
Institution: Selçuk Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü
Country: Turkey


Dates

Publication Date : May 17, 2020

Bibtex @research article { sayod735128, journal = {Sosyal Araştırmalar ve Yönetim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2667-5897}, address = {}, publisher = {Seda UYAR}, year = {2020}, volume = {}, pages = {53 - 61}, doi = {10.35375/sayod.735128}, title = {SOSYAL JET-LAG SENDROMU ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME}, key = {cite}, author = {Uzunay, Aybanu Şüheda and Kalfaoğlu, Serap and Akgemci̇, Tahir} }
APA Uzunay, A , Kalfaoğlu, S , Akgemci̇, T . (2020). SOSYAL JET-LAG SENDROMU ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME . Sosyal Araştırmalar ve Yönetim Dergisi , (1) , 53-61 . DOI: 10.35375/sayod.735128
MLA Uzunay, A , Kalfaoğlu, S , Akgemci̇, T . "SOSYAL JET-LAG SENDROMU ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME" . Sosyal Araştırmalar ve Yönetim Dergisi (2020 ): 53-61 <https://dergipark.org.tr/en/pub/sayod/issue/54364/735128>
Chicago Uzunay, A , Kalfaoğlu, S , Akgemci̇, T . "SOSYAL JET-LAG SENDROMU ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME". Sosyal Araştırmalar ve Yönetim Dergisi (2020 ): 53-61
RIS TY - JOUR T1 - SOSYAL JET-LAG SENDROMU ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME AU - Aybanu Şüheda Uzunay , Serap Kalfaoğlu , Tahir Akgemci̇ Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.35375/sayod.735128 DO - 10.35375/sayod.735128 T2 - Sosyal Araştırmalar ve Yönetim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 53 EP - 61 VL - IS - 1 SN - -2667-5897 M3 - doi: 10.35375/sayod.735128 UR - https://doi.org/10.35375/sayod.735128 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Sosyal Araştırmalar ve Yönetim Dergisi SOSYAL JET-LAG SENDROMU ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME %A Aybanu Şüheda Uzunay , Serap Kalfaoğlu , Tahir Akgemci̇ %T SOSYAL JET-LAG SENDROMU ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME %D 2020 %J Sosyal Araştırmalar ve Yönetim Dergisi %P -2667-5897 %V %N 1 %R doi: 10.35375/sayod.735128 %U 10.35375/sayod.735128
ISNAD Uzunay, Aybanu Şüheda , Kalfaoğlu, Serap , Akgemci̇, Tahir . "SOSYAL JET-LAG SENDROMU ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME". Sosyal Araştırmalar ve Yönetim Dergisi / 1 (May 2020): 53-61 . https://doi.org/10.35375/sayod.735128
AMA Uzunay A , Kalfaoğlu S , Akgemci̇ T . SOSYAL JET-LAG SENDROMU ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME. SAYOD. 2020; (1): 53-61.
Vancouver Uzunay A , Kalfaoğlu S , Akgemci̇ T . SOSYAL JET-LAG SENDROMU ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME. Sosyal Araştırmalar ve Yönetim Dergisi. 2020; (1): 53-61.
IEEE A. Uzunay , S. Kalfaoğlu and T. Akgemci̇ , "SOSYAL JET-LAG SENDROMU ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME", Sosyal Araştırmalar ve Yönetim Dergisi, no. 1, pp. 53-61, May. 2020, doi:10.35375/sayod.735128