Journal of Suleyman Demirel University Institute of Social Sciences
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 1305-7774 | e-ISSN 1304-6373 | Period Tri-annual | Founded: 2005 | Publisher Süleyman Demirel University | http://sbedergi.sdu.edu.tr/


Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Uluslararası Hakemli bir dergi olan Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2005 yılından itibaren yayın hayatına devam etmektedir. Nisan, Ağustos ve Aralık olmak üzere yılda üç sayı olarak çıkan dergimiz sosyal ve beşeri bilimlerin; tarih, sosyoloji, felsefe, filoloji, hukuk, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, iktisat, işletme ve ilahiyat gibi birçok farklı disiplinleriyle ilgili yeni, ulusal ve uluslararası çalışmaları bilim insanlarıyla paylaşmayı amaçlamaktadır. Dergimiz Türkçe ve diğer dillerdeki, özgün araştırma, tartışma ve derlemelere olduğu gibi çeviri, kitap tanıtımı ve eleştirilere de yer vermektedir. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Akademia Sosyal Bilimler Indeksi (ASOS), Business Source Corporate Plus (EBSCO), Scientific Indexing Services (SIS), Türk Eğitim İndeksi (TEİ), Directory of Research JournalsIndexing (DRJI), Akademic Resource İndex (ResearchBib), Journal Factor, CiteFactor, Information Matrixforthe Analysis of Journals (MİAR), Index Copernicus (IC), Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD) ulusal ve uluslararası indeksler tarafından taranan dergiler arasında yer almaktadır.


Journal of Graduate School of Social Sciences

Süleyman Demirel University, Journal of Graduate School of Social Sciences which is an international refereed journal has been active since 2005. Our journal is issued four times in a year: March, June, September and December. Our journal aims to share national and international studies with scientists about history, sociology, philosophy, philology, law, political science, international relations, economics, business administration and theology. Our journal also includes translation, book introduction and criticism besides specific researches, discussions and compilations in Turkish and other languages. Süleyman Demirel University, Journal of Graduate School of Social Sciences take part in national and international indices such as Akademia Social Sciences Index (ASOS), Business Source Corporate Plus (EBSCO), Scientific Indexing Services (SIS), Turkish Education İndex (TEİ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Akademic Resource İndex (ResearchBib), Journal Factor, CiteFactor, Information Matrix for the Analysis of Journals (MİAR), Index Copernicus (IC), Social Sciences Citation Index (SOBİAD).    


Editör / Editor
Doç. Dr. Muharrem GÜRKAYNAKEditör Yardımcıları / Editorial Assistants

Doç. Dr. Hasan Tevfik MARULCU

Yrd. Doç. Dr. Adem Ali İREN


 


Journal of Suleyman Demirel University Institute of Social Sciences

ISSN 1305-7774 | e-ISSN 1304-6373 | Period Tri-annual | Founded: 2005 | Publisher Süleyman Demirel University | http://sbedergi.sdu.edu.tr/
Cover Image


Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Uluslararası Hakemli bir dergi olan Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2005 yılından itibaren yayın hayatına devam etmektedir. Nisan, Ağustos ve Aralık olmak üzere yılda üç sayı olarak çıkan dergimiz sosyal ve beşeri bilimlerin; tarih, sosyoloji, felsefe, filoloji, hukuk, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, iktisat, işletme ve ilahiyat gibi birçok farklı disiplinleriyle ilgili yeni, ulusal ve uluslararası çalışmaları bilim insanlarıyla paylaşmayı amaçlamaktadır. Dergimiz Türkçe ve diğer dillerdeki, özgün araştırma, tartışma ve derlemelere olduğu gibi çeviri, kitap tanıtımı ve eleştirilere de yer vermektedir. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Akademia Sosyal Bilimler Indeksi (ASOS), Business Source Corporate Plus (EBSCO), Scientific Indexing Services (SIS), Türk Eğitim İndeksi (TEİ), Directory of Research JournalsIndexing (DRJI), Akademic Resource İndex (ResearchBib), Journal Factor, CiteFactor, Information Matrixforthe Analysis of Journals (MİAR), Index Copernicus (IC), Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD) ulusal ve uluslararası indeksler tarafından taranan dergiler arasında yer almaktadır.


Journal of Graduate School of Social Sciences

Süleyman Demirel University, Journal of Graduate School of Social Sciences which is an international refereed journal has been active since 2005. Our journal is issued four times in a year: March, June, September and December. Our journal aims to share national and international studies with scientists about history, sociology, philosophy, philology, law, political science, international relations, economics, business administration and theology. Our journal also includes translation, book introduction and criticism besides specific researches, discussions and compilations in Turkish and other languages. Süleyman Demirel University, Journal of Graduate School of Social Sciences take part in national and international indices such as Akademia Social Sciences Index (ASOS), Business Source Corporate Plus (EBSCO), Scientific Indexing Services (SIS), Turkish Education İndex (TEİ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Akademic Resource İndex (ResearchBib), Journal Factor, CiteFactor, Information Matrix for the Analysis of Journals (MİAR), Index Copernicus (IC), Social Sciences Citation Index (SOBİAD).    


Editör / Editor
Doç. Dr. Muharrem GÜRKAYNAKEditör Yardımcıları / Editorial Assistants

Doç. Dr. Hasan Tevfik MARULCU

Yrd. Doç. Dr. Adem Ali İREN


 


Issue 37 - Aug 31, 2020
 1. 19. YÜZYILIN İKİNCİ YARISINDA OSMANLI ÇOCUK BESLENMESİNDE YAYGIN BİR GELENEK: SÜTANNELİK YA DA SÜTNİNELİK
  Pages 1 - 25
  Gül Hanım CENGİZ
 2. EVALUATION of MACHINE SELECTION CRITERIA with MACBETH METHOD in A GINNERY FACTORY
  Pages 26 - 37
  Aşkın ÖZDAĞOĞLU , Kevser YILMAZ , Murat Kemal KELEŞ
 3. TV REKLAMLARINDA KULLANILAN GRAFİK TASARIMLARIN MESAJ VE İKNA KAVRAMI ÜZERİNE ETKİSİ
  Pages 38 - 65
  Leman ÜSTÜNDAĞ , Gültekin AKENGİN
 4. ELEŞTİREL EKONOMİ POLİTİK BAKIŞ AÇISIYLA EDİTORYAL BAĞIMSIZLIK
  Pages 66 - 82
  Mete KAZAZ , Nihal ACAR
 5. İŞ GÜVENCESİZLİĞİ ALGISINDA YÖNETİCİLERİN LİDERLİK TARZLARI VE GÜÇ MESAFELERİNİN ETKİSİ ÜZERİNE BİR LİTERATÜR ARAŞTIRMASI
  Pages 83 - 109
  Perihan TÜZÜN , Mustafa ÖZTÜRK
 6. KRİPTO PARALAR VE FİYAT İLİŞKİLERİ ÜZERİNE BİR ANALİZ: TODA-YAMAMOTO NEDENSELLİK ANALİZİ İLE BİR İNCELEME
  Pages 110 - 129
  Esra AKSOY , Türker TEKER , Mehmet MAZAK , Turan KOCABIYIK
 7. ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN NEDENLERİ ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR ÇALIŞMA
  Pages 130 - 148
  Tolga GÜL , Mustafa ÖZTÜRK
 8. SOSYAL BİLİMLER ALANINDA SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ADRESLİ YAYINLARIN SOSYAL AĞ ANALİZİ
  Pages 149 - 173
  Doç. Dr. Hakan DEMİRGİL , Meryem AYTEKİN
 9. İŞ-AİLE ÇATIŞMASI NEDEN VE SONUÇLARI: KURAMSAL BİR DEĞERLENDİRME
  Pages 174 - 192
  Koray ÇETİNCELİ , İlker Hüseyin ÇARIKÇI
 10. GRİ TAHMİNLEME İLE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ’NDE YATAN HASTA SAYILARININ TAHMİNİ
  Pages 193 - 212
  Kenan ORUÇ , Ayşe BAŞAĞAĞLU FINDIK
 11. NEW APPROACHMENT AT POLITICS: THE CASE OF MACHIAVELLI
  Pages 213 - 225
  Esad ÇETİN
 12. MUTLULUK EKONOMİSİ: G8 ÜLKELERİ AÇISINDAN EKONOMİK BÜYÜME VE MUTLULUK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
  Pages 226 - 249
  Serdar ÖZTÜRK , Seher SULUK
 13. 1053 NUMARALI TEMETTUAT DEFTERİNE GÖRE TANZİMAT DEVRİNDE HOYRAN KAZASININ SOSYO- EKONOMİK DURUMU
  Pages 250 - 279
  Dilek ŞENKUL , Behset KARACA
 14. 1980 SONRASI FRANSA ve TÜRKİYE’DE GERÇEKLEŞEN YEREL YÖNETİM REFORMLARININ KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ
  Pages 280 - 301
  İ̇zzet İ̇smail DUR , Bekir PARLAK
 15. ÖZ YETERLİK DÜZEYİNİN VE DEMOGRAFİK FAKTÖRLERİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
  Pages 302 - 314
  Fedayi YAĞAR , Sema DÖKME , Selin COŞKUN
 16. AZERBAYCAN ATASÖZLERİNDE YETKİNLİK YÖNETİMİ: BİR HERMENEUTİK SARMAL ÇALIŞMASI
  Pages 315 - 341
  Hasan TUTAR , Duygu TERZİ ÇOBAN