e-ISSN: 2602-2346
Founded: 1994
Publisher: Süleyman Demirel University
Cover Image
 

Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
Review of the Faculty of Divinity University of Süleyman Demirel

ISSN: 1300-9672 e-ISSN: 2602-2346

1994 yılında yayın hayatına başlayan Süleyman Demirel Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Dergisi, Haziran ve Aralık aylarında yılda iki sayı olarak Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından yayımlanan uluslararası akademik bir dergidir. Dergimiz dinî araştırmalar alanına dair (Sosyal ve Beşeri Bilimler/Din) makale, çeviri, kitap kritiği ve sempozyum değerlendirmesi gibi çalışmaları yayınlamayı ve kamuoyu ile paylaşmayı amaçlamaktadır.


Yayımlanmak üzere gönderilen makaleler en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur. Ayrıca intihal tespitinde kullanılan özel bir program aracılığıyla makalelerin daha önce yayımlanmış olduğu ve intihal içermediği teyit edilir.

Dergi, MLA Directory of Periodicals ile MLA Master List of Periodicals'a kayıtlı olup, MLA International Bibliography adlı uluslararası indeks tarafından taranmaktadır. Dergide yayımlanan İngilizce makaleler, 2006 yılı 16. sayıdan itibaren Index Islamicus adlı uluslararası indexs tarafından taranmaktadır. Dergi, 2009 yılı 23. sayıdan itibaren Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) tarafından taranmaktadır.

2023 - Issue: 51