Review of the Faculty of Divinity University of Süleyman Demirel
Cover Image
Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact ... Login
e-ISSN 2602-2346 | Period Biannually | Founded: 1994 | Publisher Süleyman Demirel University | http://ilahiyat.sdu.edu.tr/tr/egitim-ogretim/fakulte-dergisi-8177s.html


Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Review of the Faculty of Divinity University of Süleyman Demirel

 ISSN: 1300-9672  e-ISSN: 2602-2346

 

1994 yılında yayın hayatına başlayan Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Haziran ve Aralık aylarında yılda iki sayı olarak Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından yayımlanan uluslararası akademik bir dergidir. Dergimiz dini araştırmalar alanına dair (Sosyal ve Beşeri Bilimler/Din) makale, çeviri, kitap kritiği ve sempozyum değerlendirmesi gibi çalışmaları yayınlamayı ve  kamuoyu ile paylaşmayı amaçlamaktadır.

 Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur. Ayrıca intihal tespitinde kullanılan özel bir program aracılığıyla makalelerin daha önce yayımlanmamış olduğu ve intihal içermediği teyit edilir. 

Review of the Faculty of Divinity University of Süleyman Demirel

e-ISSN 2602-2346 | Period Biannually | Founded: 1994 | Publisher Süleyman Demirel University | http://ilahiyat.sdu.edu.tr/tr/egitim-ogretim/fakulte-dergisi-8177s.html
Cover Image


Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Review of the Faculty of Divinity University of Süleyman Demirel

 ISSN: 1300-9672  e-ISSN: 2602-2346

 

1994 yılında yayın hayatına başlayan Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Haziran ve Aralık aylarında yılda iki sayı olarak Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından yayımlanan uluslararası akademik bir dergidir. Dergimiz dini araştırmalar alanına dair (Sosyal ve Beşeri Bilimler/Din) makale, çeviri, kitap kritiği ve sempozyum değerlendirmesi gibi çalışmaları yayınlamayı ve  kamuoyu ile paylaşmayı amaçlamaktadır.

 Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur. Ayrıca intihal tespitinde kullanılan özel bir program aracılığıyla makalelerin daha önce yayımlanmamış olduğu ve intihal içermediği teyit edilir. 

Issue 42 - Jun 2019
 1. İçindekiler
  Pages 1 - 4
  Melek Dikmen
 2. KANT’IN ÖLÜMSÜZLÜK VARSAYIMI BAĞLAMINDA ÖLÜMDEN SONRAKİ HAYATIN FELSEFİ GEREKÇESİ OLARAK AHLÂK
  Pages 5 - 26
  Ayşe Sıdıka OKTAY
 3. ELMALILI HAMDİ HZ. ÂDEM’İN EVRİMLE YARATILDIĞINI MI SÖYLÜYOR? (SÜLEYMAN ATEŞ’İN İDDİASI ÜZERİNE BİR İNCELEME)
  Pages 27 - 42
  Yunus Emre GÖRDÜK
 4. MU’TEZİLE’NİN ORTAYA ÇIKIŞI BAĞLAMINDA DİNÎ ve SOSYO-KÜLTÜREL ÇEVRE
  Pages 43 - 74
  Galip TÜRCAN
 5. ERKEN OSMANLI MİMARİSİNDE KULLANILAN MUKARNAS BİÇİMLERİ (İznik, Bursa, Edirne)
  Pages 75 - 91
  Yasser Dallal, Bahattin YAMAN
 6. İBN ABDÜRABBİH’E GÖRE MÛSİKÎ HAKKINDAKİ İHTİLAFLAR
  Pages 92 - 116
  Tacetdin BIYIK
 7. GÜNÜMÜZ YERLEŞİK PEYGAMBER TASAVVURUNUN GENÇ ZİHİNLERDE KARŞILIĞI
  Pages 117 - 134
  Zeynep Canan KOÇAK
 8. ÇERKEŞÎ MUSTAFA EFENDİ VE ÇERKEŞİYYE TARİKATI
  Pages 135 - 158
  Öncel DEMİRDAŞ
 9. EBU’L-BEREKÂT EL-BAĞDÂDÎ DÜŞÜNCESİNDE RUH TASAVVURU
  Pages 159 - 173
  Cengiz ALACA
 10. MALİKİ NEVAZİL FIKHINDA FURÛUN FURÛA TAHRİCİ
  Pages 174 - 198
  Alhusein Muftah
 11. CÜRCÂNÎ’NİN “el-AVÂMİLU’L-Mİ’E” ADLI ESERİNİN BİR FARSÇA MANZUM TERCÜMESİ
  Pages 199 - 211
  Mohammad Shakib ASIM, Nejdet GÜRKAN
 12. İLK DÖNEM İSLAM TARİHİNDE KADINLARIN ÇALIŞMA HAYATINDAKİ YERİ
  Pages 212 - 232
  AHMET ACARLIOĞLU
 13. الإشكاليات النظرية الناشئة عن الخلط بين الأنظمة القانونية
  Pages 233 - 242
  Abdulbaset Abdulla
 14. THE IMPORTANCE of RELIGIOUS TEXTS as an EFFECTIVE MEANS FOR TEACHING ARABIC in TURKEY
  Pages 243 - 255
  Anas AL Kahwaji
 15. Kitap Tanıtımı: Ali Ayten- Dr.Sevde Düzgüner, Tasavvuf Psikolojisine Giriş: Bireysel Arınma ve Güzel Ahlak,
  Pages 256 - 259
  Fatma DANIŞ
 16. Kitap Tanıtımı - Etienne Gilson, Tanrı ve Felsefe.
  Pages 260 - 263
  Şeyma KÖMÜRCÜOĞLU