Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 1301-0603 | Period Annually | Founded: 2015 | Publisher Süleyman Demirel University | https://iibfdergi.sdu.edu.tr


SDÜ İİBF Dergisi Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında olmak üzere yılda dört kez yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Dergiye iktisat, işletme, kamu yönetimi, maliye, ekonometri, çalışma ekonomisi, hukuk ve siyaset bilimi ile doğrudan ya da dolaylı ilişkisi bulunan bilimsel makaleler gönderilebilir.

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

ISSN 1301-0603 | Period Annually | Founded: 2015 | Publisher Süleyman Demirel University | https://iibfdergi.sdu.edu.tr
Cover Image


SDÜ İİBF Dergisi Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında olmak üzere yılda dört kez yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Dergiye iktisat, işletme, kamu yönetimi, maliye, ekonometri, çalışma ekonomisi, hukuk ve siyaset bilimi ile doğrudan ya da dolaylı ilişkisi bulunan bilimsel makaleler gönderilebilir.

Volume 25 - Issue 4 - Oct 19, 2020
 1. PRESENTEEİSM’İN TÜKENMİŞLİĞE ETKİSİ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI
  Pages 385 - 401
  Meral BEKTAŞ, Şerife KARAGÖZ
 2. THE SELECTION OF THE TOURISM LOGISTICS CENTER LOCATION WITH AHP: A WEST MEDITERRANEAN APPLICATION
  Pages 403 - 416
  Kazım Aykut ÖZMEN, Ebru NURCAN, Can Deniz KÖKSAL
 3. TÜRKİYE’DE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR VE DIŞ TİCARET ARASINDAKİ İLİŞKİ
  Pages 417 - 426
  Erdoğan KOTİL
 4. SOSYAL MEDYANIN ARACILIK ROLÜ BAĞLAMINDA ÖRGÜT KÜLTÜRÜ VE ÖRGÜTSEL İLETİŞİM İLİŞKİSİ: ANAKENT BELEDİYELERİNDE BİR UYGULAMA
  Pages 427 - 449
  Şehriban AYGÜN, Metin ÖZMUTAF
 5. Sağlık Hizmetlerinde Psikososyal Riskler
  Pages 451 - 467
  Meryem TEKİN EPİK, Mustafa ÖZTÜRK
 6. AVRUPA’DAKİ İSLAMİ FİNTEK EKOSİSTEMİNİN ANALİZİ
  Pages 469 - 481
  Yavuz DEMİRDÖĞEN
 7. MARKA KİŞİLİĞİ OLUŞTURMADA KULLANILAN ARKETİPLER: KORONAVİRÜS SÜRECİNDEKİ REKLAMLARA YÖNELİK BİR İÇERİK ANALİZİ
  Pages 483 - 504
  Önder GENÇOĞLU, Mehmet SUMMAK, Mücahit AYTEKİN
 8. RUSYA KISKACINDAKİ TÜRK DEVLETLERİNİN KİMLİK MÜCADELESİ
  Pages 505 - 524
  Abdulvahap AKINCI, Jafar JAFARLI
 9. ENTELEKTÜEL SERMAYENİN ÖRGÜT PERFORMANSINA ETKİSİ: HASTANELER İÇİN AKREDİTASYON STANDARTLARI ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME
  Pages 525 - 538
  Betül SARI, Belma KEKLİK, Eyüb EKMEN
 10. GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ VE TUTUMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Pages 539 - 556
  Ramazan ARSLAN, Şirvan Şen DEMİR
 11. ONLİNE (UZAKTAN) EĞİTİM HİZMETLERİNİN PAZARLANMASINDA KALİTE FONKSİYON GÖÇERİMİ UYGULAMASI
  Pages 557 - 568
  Sinan NARDALI, Erkut ERGENÇ, Gökhan KIRBAÇ
 12. OTOMOTİV İHRACATININ İSTİHDAM, DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR VE BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÜZERİNE EKONOMETRİK BİR UYGULAMA
  Pages 569 - 585
  Ferhat ÖZBAY, Ceren PEHLİVAN, Bekir Sami OGUZTURK
 13. ULUSLARARASI GÖNÜLLÜLÜK ARAŞTIRMALARI: ABD ve TÜRKİYE ÖZELİNDE PANORAMİK BİR BAKIŞ
  Pages 587 - 598
  Tuncay YILMAZ, Hilal KİŞİOĞLU, Zeynep SÖZCAN