ISSN: 1301-0603
Founded: 2015
Period: Tri-quarterly
Publisher: Süleyman Demirel University
Cover Image
       

SDÜ İİBF Dergisi Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında olmak üzere yılda dört kez yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Dergiye iktisat, işletme, kamu yönetimi, maliye, ekonometri, çalışma ekonomisi, hukuk ve siyaset bilimi ile doğrudan ya da dolaylı ilişkisi bulunan bilimsel makaleler gönderilebilir.

Dergimize gönderilecek etik kurul kararı gerektiren tüm çalışmalar için etik kurul izin belgesi alınması gerekmektedir. 

2022 - Volume: 27 Issue: 4