Özel Sayı: “Yüz Yılda Türkiye’de Yaşlanmak: Cumhuriyet’in 100. Yaşına Armağan”

YÜZ YILDA TÜRKİYE’DE YAŞLANMAK
CUMHURİYET’İN 100. YAŞINA ARMAĞAN

"Yazı göndermek için son tarih 29 Ekim 2023"


Senex: Yaşlılık Çalışmaları Dergisi 2017 yılında yayın hayatına başladığında, yaşlanma ve yaşlılık olgularına özgün bir bakış ve özgür bir akademik platform fikrinden hareket ediyordu. Öyle ki yaşlanma ve yaşlılık olguları toplumun birçok katmanında, politika alanında, akademide sorun odaklı bir biçimde tartışılıyordu. Fakat gözden kaçan bir şeyler vardı: yaşlanma bir sorun değildi; yaşlılar da homojen toplumsal bir grup değillerdi. Bugün, 7. yılında Senex: Yaşlılık Çalışmaları Dergisi yaşlanma sürecini ve yaşlılık dönemini sorun odaklı analiz etmeyen, farklı disiplinlerin kendi alanlarından bakışlarını bir araya getiren, açık erişim politikasını benimseyen düşünümsel ve özgür bir akademik platform olarak yayın hayatına devam ediyor.

Bu arka plandan hareketle Senex Dergi, geride kalan sayılarında araştırma makalesi, sahadan notlar, teorik müdahaleler, kitap değerlendirmesi ve tez ödülü gibi başlıklarda yaşlanma ve yaşlılık olgularına farklı yönlerden bakan birçok yazıya yer verdi. Senex Derginin ilk sayısında yaşlılığın mekânsallaşması, emeklilik, beğeni tercihleri, yaş dostu bitkisel tasarım ve medya da yaşlı temsilleri gibi konulardaki yazılar yer aldı. İkinci sayısında demografi, göç, toplumsal cinsiyet ve kent araştırmaları başlıklarına yer verdi. Üçüncü sayısında geleceğe ve uzaklara bakmak mottosuyla hak, ayrımcılık, bakım, geronteknoloji, toplumsal cinsiyet ve yerinde yaşlanma gibi konulardaki yazılar yer aldı. 2020 yılında ise Covid-19 salgını ve onun derinleştirdiği hak ihlallerinin gölgesinde sosyal ağ ve afet, gündelik yaşam pratikleri, demans dostu toplum ve medyada yaşlı/lık temsillerinin izdüşümleri gibi konular ele alındı. Beşinci yıldan itibaren yılda iki sayı yayınlamaya başlayan Senex Dergi, yaz sayısında kentte yaşlanma, ihmal ve istismar, yaşlılığın toplumsal görünümleri ve sinemada yaşlı temsili gibi temalara değindi. Aynı yılın kış sayısı ise toplumsal yaşlanmanın mekâna bağlı seyri ile yaşlıların maruz kaldığı ihmal, istismar ve ayrımcılıklara odaklanan yazıları buluşturdu.

Senex: Yaşlılık Çalışmaları Dergisi’nin geride kalan sayılarında geniş ve çeşitlenmiş yelpazedeki yazılara yer vermiş olması rastlantısal değil. Aksine beklediğimiz ve arzuladığımız dinamik bir bakışı bugüne taşıyor. 2023 yılında, Cumhuriyetin 100. yılında ise Senex Dergi “Yüz Yılda Türkiye’de Yaşlanmak: Cumhuriyet’in 100. Yaşına Armağan” temasıyla özel bir sayı hazırlamayı planlıyor. Bu özel sayımızda Cumhuriyetin 100 yılına kapsayıcı bir bakış sunmak istiyoruz. Cumhuriyet, yaşlılarına, gençlerine, çocuklarına neler sunabilmişti? Hak, adalet, eğitim, yoksulluk, sağlık ve bakım hizmetleri, toplumsal cinsiyet, sınıf, etnisite, engelliler, göçmenler ve mülteciler, inanç, kır ve kentte yaşlanma, iklim krizi gibi alanlardaki düzenlemelerde yaşlılar ve geleceğin yaşlıları kendilerine yer bulabilecek mi? Geride kalan yüz yılda yaşlanma, yaşlı ve yaşlılık sözcüklerinin anlamları nasıl değişti?

Bu sorular odağında Cumhuriyetin 100. Yılında “Yüz Yılda Türkiye’de Yaşlanmak: Cumhuriyet’in 100. Yaşına Armağan” temalı özel sayımızda, geçmişte olduğu gibi farklı disiplinlerin yaşlanma ve yaşlılığa ilişkin özgün analizlerine yer vereceğiz.

Yazı göndermek için son tarih 29 Ekim 2023
Yazılarınızı DergiPark sistemi üzerinden iletebilirsiniz;
https://dergipark.org.tr/tr/pub/senex

Daha fazla bilgi ve destek için Editör Yardımcılarımız Veli Özkurt ve Mert Ersözlü’ye senex@akdeniz.edu.tr adresinden erişebilirsiniz.

Last Update Time: 6/19/23, 11:40:09 AM