Year 2017, Volume 1 , Issue 1, Pages 64 - 84 2017-12-28

Pre-School Teacher’s Level of Problems The Pratica of The Pre-School Education Program in 2013
Okul Öncesi Öğretmenlerinin 2013 Okul Öncesi Eğitim Programını Uygulamada Karşılaştıkları Sorunların Düzeyi

Mahmut SAĞIR [1] , Zekeriya ARSLAN [2]


This research aims to identify the levels of problems that pre-school teachers have experienced while applying the 2013 pre-school education program. Having a quantitative research design, the research used screening model. The population of the research holds a total of 600 pre-school teachers working at Kahramanmaras province center in 2015-2016 academic year. The sample consisted of 284 pre-school teachers who were selected by "simple random sampling" method. Independent groups t-test, one way analysis of variance (ANOVA) and LSD significance test were used during data analysis. Research results have revealed that pre-school teachers have experienced various problems in implementing the 2013 pre-school education program at the level of ‘never’. A significant difference has been identified between the levels of the problems encountered by the pre-school teachers when applying the education program and the, the educational status; whereas no significant difference has been noted in terms of gender and seniority.

ÖZET

Bu araştırmada, okul öncesi öğretmenlerinin 2013 okul öncesi eğitim programını uygularken karşılaştıkları sorunların düzeyini ortaya çıkarmak amaçlanmaktadır. Araştırma; tarama modelinde desenlenmiştir. Araştırmanın evrenini, 2015-2016 eğitim öğretim yılında Kahramanmaraş il merkezinde görev yapmakta olan 600 okul öncesi öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise “Basit Seçkisiz Örnekleme” yöntemi ile belirlenen 284 okul öncesi öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırma verilerinin analizinde bağımsız gruplar t-testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA), LSD anlamlılık testi kullanılmıştır. Araştırmada okul öncesi öğretmenlerin 2013 okul öncesi eğitim programını uygulamada “hiçbir zaman” düzeyinde sorunla karşılaştıkları anlaşılmıştır. Okul öncesi öğretmenlerin eğitim programını uygularken karşılaştığı sorunlar öğretmenlerin eğitim durumu değişkenine göre sorunla karşılaşma düzeyinde anlamlı fark varken; cinsiyet, ve mesleki kıdem değişkenlerine göre anlamlı fark bulunamamıştır.

 • Aydın, A. (2010). Okul öncesi öğretmenlerinin okul öncesi eğitim programına yönelik değerlendirmeleri ( Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Kafkas Üniversitesi, Kars.
 • Bahmaee1, A. B., Saadatmand, Z. & Yarmohammadian, M. H. (2016). Principle elements of curriculum in the preschool pattern of montessori. Canadian Center Of Science And Education International Education Studies, 9(1). http://Dx.Doi.Org/10.5539/İes.V9n1p148(23.02.2017).
 • Çaltık, İ. (2004). Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı anaokulu ve anasınıflarında görev yapan öğretmenlerin uygulanan okul öncesi eğitim programına ve programın kullanımına ilişkin görüşlerinin incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara
 • Erden, E. (2010). Problems that preschool teachers face ın the currıculum ımplementatıon (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
 • Göle, M.O. (2014). Okul öncesi öğretmenlerinin nitelikli bir okul öncesi eğitim programında bulunması gereken özelliklere ilişkin görüşlerinin incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Hughesa, C., Clineb, T. (2015). An evaluation of the preschool paths curriculum on the development of preschool children. Educational Psychology In Practice, 31(1).
 • Hyson, M., Tomlinson, H. B. & Morris, C. A. S. (2009). Quality improvement in early childhood teacher education: Faculty perspectives and recommendations for the future, Early Chıldhood Research Pratice 11(1).
 • Karasar, N. (2006). Bilimsel Araştırma Yöntemi, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kök, M., Küçükoğlu, A., Tuğluk, M.N. ve Koçyiğit, S. (2007). Okul Öncesi Eğitiminin Sorunlarına İlişkin Öğretmen Görüşleri (Erzurum İli Örneği). Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi 16, 160-171.
 • Ntumi, S. (2016). Challenges pre-school teachers face in the ımplementation of the early childhood curriculum in the cape coast metropolis. Journal Of Education And Practice, 7(1), 54-62.
 • Şıvgın, N. (2005). Okul öncesi eğitim kurumlarında uygulanan eğitim programına ilişkin öğretmen görüşleri (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Pamukkale Üniversitesi, Denizli.
 • Tuul, M., Ugaste, A., & Mikser, R. (2011). Teachers’ perceptions of the curricula of the Soviet and post-Soviet eras: A case study of Estonian pre-school teachers. J. Currıculum Studies, 43(6). http://dx.doi.org/10.1080/00220272.2011.596225(23.02.2017).
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Mahmut SAĞIR (Primary Author)
Country: Turkey


Author: Zekeriya ARSLAN
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 28, 2017

Bibtex @research article { ses366303, journal = {Scientific Educational Studies}, issn = {}, eissn = {2602-4527}, address = {}, publisher = {Mahmut SAĞIR}, year = {2017}, volume = {1}, pages = {64 - 84}, doi = {}, title = {Okul Öncesi Öğretmenlerinin 2013 Okul Öncesi Eğitim Programını Uygulamada Karşılaştıkları Sorunların Düzeyi}, key = {cite}, author = {SAĞIR, Mahmut and ARSLAN, Zekeriya} }
APA SAĞIR, M , ARSLAN, Z . (2017). Okul Öncesi Öğretmenlerinin 2013 Okul Öncesi Eğitim Programını Uygulamada Karşılaştıkları Sorunların Düzeyi. Scientific Educational Studies , 1 (1) , 64-84 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ses/issue/33534/366303
MLA SAĞIR, M , ARSLAN, Z . "Okul Öncesi Öğretmenlerinin 2013 Okul Öncesi Eğitim Programını Uygulamada Karşılaştıkları Sorunların Düzeyi". Scientific Educational Studies 1 (2017 ): 64-84 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ses/issue/33534/366303>
Chicago SAĞIR, M , ARSLAN, Z . "Okul Öncesi Öğretmenlerinin 2013 Okul Öncesi Eğitim Programını Uygulamada Karşılaştıkları Sorunların Düzeyi". Scientific Educational Studies 1 (2017 ): 64-84
RIS TY - JOUR T1 - Okul Öncesi Öğretmenlerinin 2013 Okul Öncesi Eğitim Programını Uygulamada Karşılaştıkları Sorunların Düzeyi AU - Mahmut SAĞIR , Zekeriya ARSLAN Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Scientific Educational Studies JF - Journal JO - JOR SP - 64 EP - 84 VL - 1 IS - 1 SN - -2602-4527 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Scientific Educational Studies Okul Öncesi Öğretmenlerinin 2013 Okul Öncesi Eğitim Programını Uygulamada Karşılaştıkları Sorunların Düzeyi %A Mahmut SAĞIR , Zekeriya ARSLAN %T Okul Öncesi Öğretmenlerinin 2013 Okul Öncesi Eğitim Programını Uygulamada Karşılaştıkları Sorunların Düzeyi %D 2017 %J Scientific Educational Studies %P -2602-4527 %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD SAĞIR, Mahmut , ARSLAN, Zekeriya . "Okul Öncesi Öğretmenlerinin 2013 Okul Öncesi Eğitim Programını Uygulamada Karşılaştıkları Sorunların Düzeyi". Scientific Educational Studies 1 / 1 (December 2017): 64-84 .
AMA SAĞIR M , ARSLAN Z . Okul Öncesi Öğretmenlerinin 2013 Okul Öncesi Eğitim Programını Uygulamada Karşılaştıkları Sorunların Düzeyi. SES. 2017; 1(1): 64-84.
Vancouver SAĞIR M , ARSLAN Z . Okul Öncesi Öğretmenlerinin 2013 Okul Öncesi Eğitim Programını Uygulamada Karşılaştıkları Sorunların Düzeyi. Scientific Educational Studies. 2017; 1(1): 84-64.