Price Policy

No fee is charged from the author or institution under any name.

Dergimizde çalışmalar için herhangi bir ücret talep edilmemektedir.