Hakkında

Scientific Educational Studies Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez Türkçe ve İngilizce dillerinde çalışmaları elektronik olarak yayınlayan uluslararası hakemli bilimsel bir dergidir. Derginin temel amacı, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme temel alanında kuram ve uygulamaya ve bu alandaki sorunların çözümüne katkı sağlayacak bilimsel çalışmaları yayınlamaktır. Dergi, eğitim bilimlerin tüm disiplinlerinde yapılan nitelikli ve özgün araştırmaları yayınlamayı ve alandaki tüm paydaşlara yol göstermeyi misyon edinen bir dergidir.

Scientific Educational Studies’de yayınlanmak üzere gönderilen çalışmalar daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış veya yayın sürecine alınmamış özgün çalışmalar olması gerekmektedir. Dergiye yayınlanması amacıyla gönderilen çalışmalar ilgili alan editörünün ön incelemesinden sonra kör hakemlik sistemiyle en az iki hakem atanır. Çalışmanın hakemlerinin söz konusu çalışmanın içerik, yazım kuralları ve etik yönden “yayınlanabilir” kararıyla alan editörü tarafından derginin editör kurulunun onayıyla sunulur.  Herhangi bir çalışmanın yayınlanıp yayımlanmayacağına ilişkin son kararı dergini editör kurulu verir. Yayınlanmayan çalışmalar gerekçeleri ile birlikte yazar veya yazarlara bildirilir. Yayınlanacak çalışmalara ilişkin tüm süreçler elektronik ortamda gerçekleştirilir.