Amaç ve Kapsam

Scientific Educational Studies Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme temel alanında Aralık ve Haziran aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanan uluslararası bilimsel hakemli bir dergidir.

Amacımız: Scientific Educutional Studies olarak Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme temel alanında kuram ve uygulamaya katkı sağlamaktır.

VizyonumuzEğitim Bilimleri ve Öğretmen yetiştirme temel alanında uluslararası bilimsel yayınlarda öncü rol almak ve saygın indekslerde taranmaktır.

Misyonumuz: Eğitim Bilimleri ve Öğretmen yetiştirme temel alanında saygın indekslere girebilmek için objektif hakem süreçleri sonucunda nitelikli araştırmaları yayınlamaktır.

Hedefimiz: Vizyonumuzu gerçekleştirebilmek için sürdürülebilir bir yayın politikasıyla yılda en az iki sayı çıkarmaktır. 

Scientific Educational Studies (Bilimsel Eğitim Araştırmaları) yayın kapsamına giren konular aşağıda yer almaktadır.

 • Eğitim Yönetimi
 • Eğitim Programları ve Öğretim
 • Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
 • Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
 • Matematik Eğitimi
 • Fen Eğitimi
 • Türkçe Eğitimi
 • Sosyal Bilgiler Eğitimi
 • Felsefe Eğitimi
 • Beden Eğitimi
 • Yabancı Diller Eğitimi
 • Sınıf Eğitimi
 • Özel Eğitim
 • Okul Öncesi Eğitimi
 • Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi


Yayımlanma Ayları
Haziran Aralık