SGD-Sosyal Güvenlik Dergisi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 2146-4839 | Period Biannually | Founded: 2011 | Publisher T. C. Sosyal Güvenlik Kurumu |


SGD-Sosyal Güvenlik Dergisi

ISSN 2146-4839 | Period Biannually | Founded: 2011 | Publisher T. C. Sosyal Güvenlik Kurumu |
Cover Image


Volume 9 - Issue 2 - Dec 19, 2019
 1. Türkiye Tarım Sektöründe Emek Verimliliği ve İstihdam İlişkisinin İncelenmesi
  Pages 237 - 254
  Seymur AĞAZADE , Özlem EŞTÜRK
 2. Uluslararası İlke ve Standartlar Bağlamında Yaşlı Hakları ve Sosyal Hizmet Uygulamaları
  Pages 255 - 274
  Nuray GÖKÇEK KARACA
 3. Üniversite Kariyer Merkezlerinin Örgüt Yapısı ve Personel Profilinin İncelenmesi: Kimler Yönetiyor? Kimler Yürütüyor?
  Pages 275 - 298
  Metin PİŞKİN , Müge ERSOY-KART
 4. Devamsızlık ve İşte Var Olamamayı Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesine Yönelik Bir Kavramsal Model Önerisi
  Pages 299 - 318
  Metin BAYRAM
 5. Fırsat mı Kriz mi? Mavi Yakalı Çalışanların Emekliliğe Yönelik Beklentileri Üzerine Nitel Bir Araştırma
  Pages 319 - 334
  Nagihan DURUSOY ÖZTEPE , Asiye KAMBER KIVCI
 6. İşgücü Piyasası Durumları Arasındaki Geçişlerin Markov Modelleri ile İncelenmesi
  Pages 335 - 360
  Canan GÜNEŞ
 7. Kendi Hesabına Çalışanların Kayıt Dışı İstihdama Bakışı
  Pages 361 - 388
  Dilek ŞENEL , Handan KUMAŞ
 8. Değişen İstihdam Yapısı ve Genç İşsizlerin Gözünden Sendikalar
  Pages 389 - 408
  Hilmi ETCİ , Deniz KAĞNICIOĞLU
 9. Engelli İstihdamına Yönelik Hazırlanan Kamu Spotu Reklamları: Amerika Birleşik Devletleri Çalışma Bakanlığı Üzerine İnceleme
  Pages 409 - 430
  Mehmet Ali GAZİ , Caner ÇAKI
 10. Sağlık Hizmetlerinde Geri Ödeme Yöntemlerinden Teşhis İlişkili Gruplar
  Pages 431 - 448
  Ferda IŞIKÇELİK , Nazife ÖZTÜRK , İsmail AĞIRBAŞ
 11. OECD Ülkelerinde Sağlık Harcamalarının Ekonomik Büyümeyi Maksimize Edecek Şekilde Optimizasyonu
  Pages 449 - 476
  Murat BİNAY
 12. Türkiye’de Emeklilik Sistemlerinin Yaşlı Yoksulluğu ve Emekli Yoksulluğu Üzerine Etkisi
  Pages 477 - 498
  Ahmet Oğuz SARICA
Indexes and Platforms