Year 2019, Volume 4 , Issue 1, Pages 35 - 46 2019-07-09

Kış Turizminin Sürdürülebilirliği Kapsamında Seyahat Acentası Yöneticilerinin Bakış Açısı: Kayseri Örneği

Ahmet Gürbüz [1] , Nurettin Ayaz [2] , Ömer Ceyhun Apak [3]


Alternatif turizm kapsamında kış turizmi; doğayı tanıma, doğada bulunma ve macera yaşamak amaçlı ziyaretçilerin tercih ettiği bir turizm türüdür. Turizmden elde edilen soyut ve somut kazançları artırmak için potansiyele sahip yörelerin turizme kazandırılması ve mevcut kış turizm destinasyonlarının sürdürülebilirliğinin sağlanması gerekmektedir. Bu araştırma ile, hâlihazırda önemli bir kış turizm destinasyonu olan Kayseri ilindeki seyahat acentaları yöneticilerinin, kış turizminin sürdürülebilirliği konusunda algılarının ölçülmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda 80 acenta yöneticisine anket uygulanmıştır. Yöneticilerin, sürdürülebilirliğin sağlanmasında çevrenin korunmasına önem verdiği tespit edilmiştir.


Sürdürülebilirlik algısı, kış turizmi, Kayseri
 • Aall, C. (2014). Sustainable Tourism in Practice: Promoting or Perverting the Quest for a Sustainable Development Journal of Sustainability, 6(5), 2562-2583.
 • Akşit, S. (2007). Doğal Ortam Duyarlılığı Açısından Sürdürülebilir Turizm, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23(2), 441-460.
 • Alagöz, G., Güneş, E. ve Uslu, A. (2015). Otel İşletmeleri ve Seyahat Acentaları Yöneticilerinin Sürdürülebilir Turizme Bakış Açısı: Bir Alan Araştırması, Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi, 6(14), 83-98.
 • Altanlar, A. ve Kesim, G. A. (2011). Sürdürülebilir Turizm Planlaması İçin Yöre Halkı ve Yerli Turistlerin Davranış ve Beklentilerini Anlamaya Yönelik Bir Araştırma; Akçakoca Örneği, Ankara Üniversitesi Çevre Bilimleri Dergisi, 3(2), 1-20.
 • Avcıkurt, C. ve Demirbulat, Ö. G. (2016). Turist Rehberlerinin Sürdürülebilir Turizme Bakış Açısı, Journal of Tourism Theory and Research, 2(2), 173-191.
 • Ayaş, N. (2007). Çevresel Sürdürülebilir Turizm Gelişmesi, Gazi Üniversitesi iktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9(1), 59-69.
 • Ayaz, N. (2015). Kırsal Turizm Geliştirme Sürecinde Belediye Başkanlarının Görüşleri Üzerine Bir Araştırma, Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi, (1), 1-26.
 • Ayaz, N. ve Apak, Ö. C. (2016). Kış Turizmine Katılan Yerli Turistlerin Seyahat Motivasyonları ve Seyahat Memnuniyetleri. A. Güncü, E. Güneş, G. Alagöz, M. Ç. Fırat, İ. E. Canbaba ve B. Başar (Ed.), I. Ulusal Alternatif Turizm Kongresi içinde (s.545-558). Erzincan: Erzincan Üniversitesi.
 • Baykal, D. ve Çetin, Ö. (2012). Küreselleşme Sürecinde Türkiye’de Turizm Ve Rekabet Edebilirlik. N. Kozak ve M. Yeşiltaş (Ed.), VI. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi içinde (s.126-137). Ankara: Gazi Üniversitesi.
 • Cernat, L. ve Gourdon, J. (2007). Is the Concept of Sustaınable Tourısm Sustaınable? In M. Mashayekhi (Ed.), Unıted Natıons Conference on Trade and Development (pp. 1-27). New York and Geneva.
 • Çeken, H., Dalgın, T. ve Çakır, N. (2012). Bir Alternatif Turizm Türü Olarak Kırsal Turizmin Gelişimini Etkileyen Faktörler ve Kırsal Turizmin Etkileri, Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi, 2(2), 11-16.
 • Demiroğlu, O. C. (2014). Kış Turizmi, Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Doğanay, H. (2001). Türkiye Turizm Coğrafyası, Konya: Çizgi Kitabevi.
 • Gössling, S. (1999). Ecotourism: A Means to Safeguard Biodiversity and Ecosystem Functions? Ecological Economics, (29), 303-320.
 • İncekara, A. (2001). Anadolu’da Yeni Turizm Olanakları ve Bölgesel Kalkınmadaki Yeri, İstanbul: İstanbul Ticaret Odası Yayını.
 • Kahraman, N. ve Türkay, O. (2012). Turizm ve Çevre, 5. Baskı, Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Kozak, M. A. ve Bahçe, S. A. (2009). Özel İlgi Turizmi, Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Mercan, Ş. O. ve Özkök, F. (2013). Sürdürülebilir Turizmde Yerel Yönetimlerin Önemi; Bozcaada Örneği, Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 5(1), 409-418.
 • Niedziolka, I. (2012). Sustaınable Tourısm Development, Regional Formation and Development Studies, 3(8), 157-166.
 • Salah, S. (2000). Determinants of Market Competitiveness in an Environmentally Sustainable Tourism Industry, Journal of Travel Research, 38, 239-255.
 • Spenceley, A. (2005). Nature-Based Tourism and Environmental Sustainability in South Africa, Journal of Sustainable Tourism, 13(2), 136-168.
 • Temizkan, S. P. ve Yıldırım, G. (2014). Sürdürülebilir Turizm Kapsamında Alan Kılavuzluğu Uygulaması: Kaçkar Dağları Milli Parkı Örneği, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 13(49), 124-149.
 • Türkdoğdu, E. (2010). Türkiye’nin Geliştirilebilir Bölgesel Kış Turizmi Potansiyeli: Avrupa’nın Bölgesel Kış Turizmi Merkezleri İle Türkiye’nin Bölgesel Kış Turizmi Potansiyelinin Karşılaştırılması. Yayınlanmamış Uzmanlık Tezi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü, Ankara.
 • Türkiye Seyahat Acentaları Birliği. (2014). Kış Turizmi Raporu. İstanbul.
 • Türkiye Seyahat Acentaları Birliği. (2017). Kayseri’de Bulunan A Grubu Seyahat Acentaları, https://www.tursab.org.tr/tr/seyahat-acentalari/seyahat-acentasi-arama?search=1, Erişim Tarihi: 20 Haziran 2017.
 • Zhu, H., Liu, J., Wei, Z., Li, W. ve Wang, L. (2017). Residents’ Attitudes towards Sustainable Tourism Development in a Historical-Cultural Village: Influence of Perceived Impacts, Sense of Place and Tourism Development Potential, Journal of Sustainability, 9(1), 2-15.
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Ahmet Gürbüz
Institution: KARABÜK ÜNİVERSİTESİ

Author: Nurettin Ayaz
Institution: KARABÜK ÜNİVERSİTESİ

Author: Ömer Ceyhun Apak (Primary Author)
Institution: KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : July 9, 2019

Bibtex @research article { tdtad364295, journal = {Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi}, issn = {2587-1080}, address = {}, publisher = {Kastamonu University}, year = {2019}, volume = {4}, pages = {35 - 46}, doi = {}, title = {Kış Turizminin Sürdürülebilirliği Kapsamında Seyahat Acentası Yöneticilerinin Bakış Açısı: Kayseri Örneği}, key = {cite}, author = {Gürbüz, Ahmet and Ayaz, Nurettin and Apak, Ömer Ceyhun} }
APA Gürbüz, A , Ayaz, N , Apak, Ö . (2019). Kış Turizminin Sürdürülebilirliği Kapsamında Seyahat Acentası Yöneticilerinin Bakış Açısı: Kayseri Örneği. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi , 4 (1) , 35-46 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/tdtad/issue/46926/364295
MLA Gürbüz, A , Ayaz, N , Apak, Ö . "Kış Turizminin Sürdürülebilirliği Kapsamında Seyahat Acentası Yöneticilerinin Bakış Açısı: Kayseri Örneği". Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi 4 (2019 ): 35-46 <https://dergipark.org.tr/en/pub/tdtad/issue/46926/364295>
Chicago Gürbüz, A , Ayaz, N , Apak, Ö . "Kış Turizminin Sürdürülebilirliği Kapsamında Seyahat Acentası Yöneticilerinin Bakış Açısı: Kayseri Örneği". Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi 4 (2019 ): 35-46
RIS TY - JOUR T1 - Kış Turizminin Sürdürülebilirliği Kapsamında Seyahat Acentası Yöneticilerinin Bakış Açısı: Kayseri Örneği AU - Ahmet Gürbüz , Nurettin Ayaz , Ömer Ceyhun Apak Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 35 EP - 46 VL - 4 IS - 1 SN - 2587-1080- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi Kış Turizminin Sürdürülebilirliği Kapsamında Seyahat Acentası Yöneticilerinin Bakış Açısı: Kayseri Örneği %A Ahmet Gürbüz , Nurettin Ayaz , Ömer Ceyhun Apak %T Kış Turizminin Sürdürülebilirliği Kapsamında Seyahat Acentası Yöneticilerinin Bakış Açısı: Kayseri Örneği %D 2019 %J Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi %P 2587-1080- %V 4 %N 1 %R %U
ISNAD Gürbüz, Ahmet , Ayaz, Nurettin , Apak, Ömer Ceyhun . "Kış Turizminin Sürdürülebilirliği Kapsamında Seyahat Acentası Yöneticilerinin Bakış Açısı: Kayseri Örneği". Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi 4 / 1 (July 2019): 35-46 .
AMA Gürbüz A , Ayaz N , Apak Ö . Kış Turizminin Sürdürülebilirliği Kapsamında Seyahat Acentası Yöneticilerinin Bakış Açısı: Kayseri Örneği. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi. 2019; 4(1): 35-46.
Vancouver Gürbüz A , Ayaz N , Apak Ö . Kış Turizminin Sürdürülebilirliği Kapsamında Seyahat Acentası Yöneticilerinin Bakış Açısı: Kayseri Örneği. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi. 2019; 4(1): 46-35.