Year 2020, Volume 18 , Issue 1, Pages 136 - 152 2020-06-26

Esneklik Ölçeği’nin Geliştirilmesine İlişkin Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması

Tuba AKPOLAT [1] , Münevver ÇETİN [2]


Bu çalışmanın amacı, araştırma görevlilerinin esnek çalışma algılarını ölçmeye yarayan bir ölçek geliştirmektir. Esnek çalışma, resmi ya da gayri resmi uygulamalar sonucu, zaman ya da mekanda çalışan ya da işveren tarafından gerçekleştirilebilecek değişimleri ifade etmektedir. Ölçeğin geliştirilme süreci dört aşamadan oluşmaktadır. Öncelikle taslak form hazırlanmıştır. Taslak form uzman görüşüne sunularak geçerlilik çalışması yapılmıştır. Ardından pilot uygulama yapılarak, taslak forma son şekli verilmiştir. Son olarak, çalışma grubu üzerine uygulanan taslak forma geçerlilik ve güvenilirlik çalışması yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu İstanbul İlinde bulunan devlet ve vakıf üniversitelerinde çalışan 445 araştırma görevlisi oluşturmaktadır. KMO değerinin .79 olduğu ve veri setinin faktörlenmeye uygun olduğu gözlenmiştir. Esneklik Ölçeği’nin özdeğeri 1.00’in üzerinde olan 2 faktörlü yapı sergilediği görülmüştür. Bu iki faktör İşin Yapısından Kaynaklı Esneklik ve Zamansal Esneklik (Muğlaklık) olarak isimlendirilmiştir. Ölçeğin alt boyutlarından İşin Yapısından Kaynaklı Esneklik  için Cronbach alfa değeri .761 ve Zamansal Esneklik (Muğlaklık) için Cronbach alfa değeri .761’ dir. Ölçeğin tamamı için bulunan Cronbach alfa değeri .774’tür. Çalışma sonucunda elde edilen bulgular doğrultusunda, geliştirilen Esneklik Ölçeği’nin geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu söylenebilmektedir.

Esnek çalışma, zamansal esneklik, araştırma görevlileri, yükseköğretim, ölçek geliştirme
  • Almer, E. D., & Kaplan, S. E. (2002). The effects of flexible work arrangements on stressors, burnout, and behavioral job outcomes in public accounting. Behavioral Research in Accounting, 14(1), 1-34.Ayre, C., & Scally, A. J. (2014). Critical values for Lawshe’s content validity ratio: revisiting the original methods of calculation. Measurement and Evaluation in Counseling and Development, 47(1), 79-86.Baruch, Y. (2000). Teleworking: benefits and pitfalls as perceived by professionals and managers. New technology, work and employment, 15(1), 34-49.Bıçkı, D., & Sobacı, M.Z. (2011). Yerel yönetimden yerel yönetişime: post-fordizm bağlamında yerel yönetimleri anlamak. Yönetim Bilimleri Dergisi, 9(2), 215-234.Büyüköztürk, Ş. (2002). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı, Ankara: Pegem Akademi Yayınları.Castells, M. (1996). The information age: Economy, society and culture (3 volumes). Blackwell, Oxford, 1997, 1998.Cooper, C. D., & Kurland, N. B. (2002). Telecommuting, professional isolation, and employee development in public and private organizations. Journal of Organizational Behavior: The International Journal of Industrial, Occupational and Organizational Psychology and Behavior, 23(4), 511-532.Crang, M. (2007). Flexible and fixed times working in the academy. Environment and Planning A, 39(3), 509-514.Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G., & Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik: SPSS ve LISREL uygulamaları (Vol. 2). Ankara: Pegem Akademi.Eraydın, A. (1992). Post-Fordizm ve Değişen Mekansal Öncelikler. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi.Harvey, D. (1989). The condition of postmodernity (Vol. 14). Oxford: Blackwell.Hyman, J., & Summers, J. (2004). Lacking balance? Work-life employment practices in the modern economy. Personnel Review, 33(4), 418-429.Karasar, N. (2010). Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar, İlkeler, Teknikler. Ankara: Nobel Yayınevi.Kelliher, C., & Anderson, D. (2010). Doing more with less? Flexible working practices and the intensification of work. Human relations, 63(1), 83-106.Kline, P. (2014). An easy guide to factor analysis. New York: Routledge.Korkut, H., & Yalçınkaya, M. (1999). Araştırma görevlilerinin sorunları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 17(17), 19-36.Kumar, K. (1995). Sanayi sonrası toplumdan post-modern topluma. Çağdaş Dünyanın Yeni Kuramları,(Çev. Mehmet Küçük), Dost Kitabevi Yayını, Ankara.Maxwell, G., Rankine, L., Bell, S., & MacVicar, A. (2007). The incidence and impact of flexible working arrangements in smaller businesses. Employee Relations, 29(2), 138-161.Rhoades, G., & Slaughter, S. (2004). Academic capitalism in the new economy: Challenges and choices. American Academic, 1(1), 37-59.Saklı, A. R. (2013). Fordizm'den Esnek Üretim Rejimine Dönüşümün Kamu Yönetimi Üzerindeki Etkileri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 12(44), 107-131.Sennett, R. (2002). Karakter Aşınması. Ayrıntı Yayınları, İstanbul.Sharafizad, F., Paull, M., & Omari, M. (2011). Flexible Work Arrangements: Accessibility in a University Environment. Australian Universities' Review, 53(2), 43-49.Shockley, K. M., & Allen, T. D. (2007). When flexibility helps: Another look at the availability of flexible work arrangements and work–family conflict. Journal of Vocational Behavior, 71(3), 479-493.Şencan, H. (2005). Sosyal ve davranışsal ölçümlerde güvenilirlik ve geçerlilik. Ankara: Seçkin Matbaası.Taşkıran, G., & Kiraz, Z. (2016). Okul Yöneticisi ve Öğretmenlerin Esnek Çalışma Kavramına İlişkin Metaforik Algıları. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 40, 318-342.Tietze, S., & Musson, G. (2005). Recasting the home-work relationship: A case of mutual adjustment?. Organization Studies, 26(9), 1331-1352.Yavuz, Ş. (2006). Reklam ve Popüler Kültür. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi| Istanbul University Faculty of Communication Journal, (27), 149-161.Ylijoki, O. H., & Mäntylä, H. (2003). Conflicting time perspectives in academic work. Time & Society, 12(1), 55-78.
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-5907-6972
Author: Tuba AKPOLAT (Primary Author)
Institution: MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-1203-9098
Author: Münevver ÇETİN
Institution: MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Application Date : November 5, 2019
Acceptance Date : April 5, 2020
Publication Date : June 26, 2020

Bibtex @research article { tebd643277, journal = {Türk Eğitim Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2459-1912}, address = {Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 1.Kat 102 Nolu Oda Yenimahalle/Ankara}, publisher = {Gazi University}, year = {2020}, volume = {18}, pages = {136 - 152}, doi = {10.37217/tebd.643277}, title = {Esneklik Ölçeği’nin Geliştirilmesine İlişkin Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması}, key = {cite}, author = {Akpolat, Tuba and Çeti̇n, Münevver} }
APA Akpolat, T , Çeti̇n, M . (2020). Esneklik Ölçeği’nin Geliştirilmesine İlişkin Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması . Türk Eğitim Bilimleri Dergisi , 18 (1) , 136-152 . DOI: 10.37217/tebd.643277
MLA Akpolat, T , Çeti̇n, M . "Esneklik Ölçeği’nin Geliştirilmesine İlişkin Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması" . Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 18 (2020 ): 136-152 <https://dergipark.org.tr/en/pub/tebd/issue/55173/643277>
Chicago Akpolat, T , Çeti̇n, M . "Esneklik Ölçeği’nin Geliştirilmesine İlişkin Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması". Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 18 (2020 ): 136-152
RIS TY - JOUR T1 - Esneklik Ölçeği’nin Geliştirilmesine İlişkin Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması AU - Tuba Akpolat , Münevver Çeti̇n Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.37217/tebd.643277 DO - 10.37217/tebd.643277 T2 - Türk Eğitim Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 136 EP - 152 VL - 18 IS - 1 SN - -2459-1912 M3 - doi: 10.37217/tebd.643277 UR - https://doi.org/10.37217/tebd.643277 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Türk Eğitim Bilimleri Dergisi Esneklik Ölçeği’nin Geliştirilmesine İlişkin Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması %A Tuba Akpolat , Münevver Çeti̇n %T Esneklik Ölçeği’nin Geliştirilmesine İlişkin Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması %D 2020 %J Türk Eğitim Bilimleri Dergisi %P -2459-1912 %V 18 %N 1 %R doi: 10.37217/tebd.643277 %U 10.37217/tebd.643277
ISNAD Akpolat, Tuba , Çeti̇n, Münevver . "Esneklik Ölçeği’nin Geliştirilmesine İlişkin Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması". Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 18 / 1 (June 2020): 136-152 . https://doi.org/10.37217/tebd.643277
AMA Akpolat T , Çeti̇n M . Esneklik Ölçeği’nin Geliştirilmesine İlişkin Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması. TEBD. 2020; 18(1): 136-152.
Vancouver Akpolat T , Çeti̇n M . Esneklik Ölçeği’nin Geliştirilmesine İlişkin Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. 2020; 18(1): 136-152.