Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Akademik Dergisi
Cover Image
Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact ... Login
ISSN 2667-4599 | Period Biannually | Founded: 2018 | Publisher Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu | www.tihek.gov.tr


Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Akademik Dergisi, yılda iki kez yayımlanan akademik bir dergidir. Bu dergide yer alan bütün makaleler editörün ön incelemesine tabidir. Ön incelemeden geçen makaleler hakemler tarafından incelenmektedir. Makalede ifade edilen görüşler yazara aittir. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'nun kurumsal görüşünü ifade etmemektedir. Derginin amacı insan haklarının akademi ayağına katkı sunmak ve bilim insanlarına görüş ve düşüncelerini ifade edebilecekleri yeni bir zemin oluşturmaktır.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Akademik Dergisi

ISSN 2667-4599 | Period Biannually | Founded: 2018 | Publisher Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu | www.tihek.gov.tr
Cover Image


Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Akademik Dergisi, yılda iki kez yayımlanan akademik bir dergidir. Bu dergide yer alan bütün makaleler editörün ön incelemesine tabidir. Ön incelemeden geçen makaleler hakemler tarafından incelenmektedir. Makalede ifade edilen görüşler yazara aittir. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'nun kurumsal görüşünü ifade etmemektedir. Derginin amacı insan haklarının akademi ayağına katkı sunmak ve bilim insanlarına görüş ve düşüncelerini ifade edebilecekleri yeni bir zemin oluşturmaktır.