Aim & Scope

Turizm, Ekonomi ve İşletme Araştırmaları Dergisi başta turizm, ekonomi ve işletme alanlarında, bilginin değere dönüşümüne katkı sağlama ve bilim dünyası ile bilim insanları arasında bir platform oluşturma misyonu ile yayımlanmakta olan, bilimsel normlara ve bilim etiğine uygun, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel niteliklere sahip özgün çalışmaları içeren hakemli, açık erişimli bilimsel bir dergi olmayı amaçlamaktadır.

Turizm, Ekonomi ve İşletme Araştırmaları Dergisi, Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yayımlanmaktadır. Dergiye Türkçe ve İngilizce dillerinde turizm ve turizme yakın alanlar ile birlikte (konaklama, seyahat ve yiyecek işletmeciliği gibi) turizm ekonomisi,  ekonomi,  işletme ve finans olmak üzere bu alanlarla bağlantılı derleme ve araştırma makaleleri  kabul edilmektedir.  


Period Months
June December