İletişim Bilgileri

Başeditör

Meryem SAMIRKAŞ KOMŞU
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
msamirkas@mersin.edu.tr

Editör

Dr. Öğr. Üyesi Anıl KALE
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
anilkale@mersin.edu.tr

Editör

Dr. Öğretim Görevlisi Sercan BENLİ
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
sercanbenli@mersin.edu.tr