Ücret Politikası

Turizm Ekonomi ve İşletme Araştırmaları Dergisi'nde (TUREK Dergisi) makale yükleme, değerlendirme, basım ve yayımlama, işleme, sayfa, renkli resimler vb. başlıklar adı altında yazarlardan veya başka bir yerden ücret alınmaz veya başka bir menfaat talep edilmez.