Etik Kurul Onayı ile İlgili Önemli Duyuru

Değerli Turizm Ekonomi ve İşletme Araştırmaları Dergisi Kullanıcıları,

TR Dizin Dergi Değerlendirme Kriterleri 2020 yılı için bazı değişikliklere gitmiştir.
Bunlardan birisi de “Etik Kurul Onayı” belgesidir. TR dizin tarafından yapılan açıklamada:

1. “Sosyal bilimler dahil olmak üzere tüm bilim dallarında yapılan araştırmalar için ve etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir”.

2. “Etik kurul izni gerektiren çalışmalarda, izinle ilgili bilgiler (kurul adı, tarih ve sayı no) yöntem bölümünde ve ayrıca makale ilk/son sayfasında yer verilmelidir. Olgu sunumlarında, bilgilendirilmiş gönüllü olur/onay formunun imzalatıldığına dair bilgiye makalede yer verilmesi gereklidir.” denilmektedir.

Bu açıklamalardan yola çıkarak 2020 yılı içinde dergimize gönderilen yazılar için etik kurul izni gerekiyorsa yukarıdaki hususların dikkate alınmasında yarar vardır. Aksi durumda yazılarınız değerlendirmeye alınmayacaktır.

2019 ve öncesinde yayımlanan yazılar için yukarıda belirtilen hususlar geçerli değildir. Bu yazılar için etik kurul izin belgeleri alınmasına gerek yoktur.

TR Dizin Dergi Değerlendirme Kriterlerine Göre Etik Kurul izni gerektiren araştırmalar şu şekildedir.

1. Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar,

2. İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dahil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılması,

3. İnsanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar,

4. Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar,

5. Kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar,

Ayrıca;

6. Olgu sunumlarında “Aydınlatılmış onam formu”nun alındığının belirtilmesi,

7. Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi,

8. Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi de gerekmektedir.


2022 yılında TR Dizin başvuru sürecine geçeceğimiz için bu konuda sizlerden hassasiyet rica etmekteyiz.