e-ISSN: 2757-5551
Founded: 2020
Publisher: Recep Tayyip Erdoğan University
Cover Image
 

TÜRKDED, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından çıkarılan uluslararası hakemli bir dergidir. Haziran ve Aralık aylarında yılda iki kere olmak üzere elektronik ortamda yayımlanır.
TÜRKDED’de Türk dili, edebiyatı ve kültürü ile ilgili araştırmaya dayalı, alanına orijinal katkılar sağlayacak, daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış bilimsel yazılar yer alır. Ayrıca dergimizde, Türk dili ve edebiyatı ekseninde karşılaştırmalı edebiyat ve çağdaş Türk lehçelerine ait yazılar da yer alır. TÜRKDED’de yayımlanacak makalelerin bilimsel ve teknik bakımdan yayıma uygun olup olmadığı Dergi Yayım Kurulu tarafından değerlendirilir. Uygun bulunan yazılar değerlendirilmek üzere sahasında uzman, farklı üniversitelerden iki hakeme gönderilir. Hakem raporlarından birinin olumlu, diğerinin olumsuz olduğu durumlarda yazı üçüncü bir hakeme gönderilir. En az iki hakemden “olur” alan makaleler TÜRKDED’de yayımlanır.