Editorial board

CHIEF EDITOR

Dr. Nilüfer OKUR AKÇAY, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Türkiye

EDITORS

Dr. Ahmet AKÇAY, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Türkiye

Dr. Phil KIRKMAN, Cambridge Üniversitesi, İngiltere  

Dr. Sheung Hung Poon, Institut Teknologi Brunei, Brunei Darussalam

LANGUAGE EDITORS

Okt. Adem AKALIN, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Türkiye

Okt. Emrullah AY, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Türkiye

Arş. Gör. Serdar SAFALI, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Türkiye

 

SCIENTIFIC COMMITTEE

Dr. Adem İŞCAN, Gaziosmanpaşa Üniiversitesi, Türkiye

Dr. Akif ARSLAN, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Türkiye

Dr. Ali Sinan BİLGİLİ, Atatürk Üniversitesi, Türkiye

Dr. Behiye AKÇAY, İstanbul Üniversitesi, Türkiye

Dr. Ercan KAYA, Atatürk Üniversitesi, Türkiye

Dr. Hakan AKÇAY, Yıldız Teknik üniversitesi, Türkiye

Dr. Haluk ÖZMEN, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Türkiye

Dr. İbrahim ÜNAL, İnönü Üniversitesi, Türkiye

Dr. Kemal DOYMUŞ, Atatürk Üniversitesi, Türkiye

Dr. Mustafa SÖZBİLİR, Atatürk Üniversitesi, Türkiye

Dr. Mustafa ŞAHİN, Dokuz Eylül Üniversitesi, Türkiye

Dr. Nevzat YİĞİT, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Türkiye

Dr. Nurettin YÖREK, Dokuz Eylül Üniversitesi, Türkiye

Dr. Recep ASLANER, İnönü Üniversitesi, Türkiye

Dr. Soane Joyce Mohapi, University of South Africa, South Africa

Dr. Ümit ŞİMŞEK, Atatürk Üniversitesi, Türkiye

e-ISSN: 2458-8628