Yazım Kuralları


YAZIM KURALLARI

Not:  Dergiye ilk makale gönderiminde, kör hakem incelemesi prosedürü gereği lütfen yazar isimlerini belirtmeyiniz.

Başlık (Türkçe):  Makale başlığı en fazla 12-15 kelimeden oluşmalıdır. Başlık 14 punto, ortalı, büyük harfle ve bold yazılmalıdır. 

Başlık (İngilizce): Makale başlığı en fazla 12-15 kelimeden oluşmalıdır. Başlık 14 punto, ortalı, büyük harfle ve bold yazılmalıdır.

Makale başlığının altına yazar(lar)ın adı ve soyadı ortalanmış olarak 10 punto şeklinde yazılmalıdır. Başlığın bulunduğu sayfada yazar(lar)ın unvanı, çalıştığı kurum, elektronik posta adresi dipnot olarak verilmelidir. Eğer çalışma ile ilgili olarak bir not verilmesi gerekiyorsa (proje yayını, lisansüstü tez yayını, bildiri olarak sunulmuş çalışma vb. gibi) dip not olarak verilmesi gerekmektedir. Bunun için makale başlığının sonuna dip not işaretçisi eklenmelidir.

Özet ve Anahtar Sözcükler: Özetler Türkçe ve İngilizce olmak üzere,  200-300 sözcüğü geçmeyecek şekilde ve 10 punto olarak yazılmalıdır. Anahtar sözcükler 3 ile 6 sözcük arasında olmak koşuluyla Türkçe özetin altında "Anahtar sözcükler" ve İngilizce özetin altında 'Keywords' başlığı kullanılarak verilmelidir. Özet başlıkları, ilk harfleri büyük, diğerleri küçük harf ve ortalanmış olarak yazılmalıdır.

Makale Metni: Yazı tipi Times New Roman, yazı boyutu 12 punto, yazılar arası boşluk 1,15 cm, ilk satır girintisi (paragraf başlangıcı) 1,15 cm, iki paragraf arası boşluklar önce 0 nk sonra 10 nk olmalıdır. Metni hizalama özelliği her iki yana yaslı biçimde seçilmelidir.

Başlıklar: “GİRİŞ, YÖNTEM, BULGULAR, TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER, KAYNAKLAR” biçiminde, birbirini izleyecek şekilde numaralandırılarak Times New Roman ve büyük harf ile yazılmalıdır. Derlemelerde ise bölümler ve alt bölümler içeriğe uygun olarak verilmelidir. 

Alt Başlıklar:  Yalnız ilk harfleri büyük, Times New Roman ve 12 punto olmalıdır.

Tablolar ve Şekiller: Tablo yazısı ve tablo numarası, tablonun üstüne ve sola dayalı olarak verilmelidir. Tablo başlığındaki her sözcüğün ilk harfi büyük olmalıdır. Tablolar, ortalanarak yerleştirilmelidir. Tablolar sırasıyla numaralandırılarak tablo içindeki veriler 12 punto olacak şekilde yazılmalıdır. Şekil yazısı ve şekil numarası şeklin hemen altında verilmelidir. Şekil açıklamalarının ilk harfi büyük olmalıdır. Şekiller ortalanarak verilmelidir.

Kaynaklar: Kaynaklar APA stiline göre düzenlenmeli. Times New Roman 12 punto ile yazılmalıdır. 


Makale şablonu için tıklayınız.NOT: Yayın politikamıza uygun olarak, intihal önlenmesi için bu alanda değerli uzmanlara danışılmakta ve “IThenticate” programından yararlanılmaktadır. Benzerlik oranının %15'in altında olması gerekmektedir. Makale sisteme yüklenirken benzerlik oranını gösteren pdf dosyası tam metin, telif hakkı beyan formu ve etik kurul belgesi ile birlikte mutlaka yüklenmelidir. 


e-ISSN: 2458-8628