Yayın Kurulu

BAŞ EDİTÖR

Dr. Nilüfer OKUR AKÇAY, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Türkiye

EDİTÖRLER 

Dr. Ahmet AKÇAY, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Türkiye

Dr. Phil KIRKMAN, Cambridge Üniversitesi, İngiltere  

Dr. Sheung Hung Poon, Institut Teknologi Brunei, Brunei Darussalam

DİL EDİTÖRÜ

Okt. Adem AKALIN, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Türkiye

Okt. Emrullah AY, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Türkiye

Arş. Gör. Serdar SAFALI, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Türkiye


 

BİLİM KURULU

Dr.Adem İŞCAN, Gaziosmanpaşa University, Turkey

Dr. Ahmad Mohamad WAIS – Bahreyn Üniversitesi, Bahrain

Dr. Akif ARSLAN, Ağrı İbrahim Çeçen University, Turkey

Dr. Ali Sinan BİLGİLİ, Atatürk University, Turkey
Dr. Ataman KARAÇÖP, Kafkas University, Turkey
Dr. Behiye AKÇAY, İstanbul University, Turkey
Dr. Christo ANANTH, Anna University Chennai, India
Dr. Ercan KAYA, Atatürk University, Turkey
Dr. Erdi KAYA, Ağrı İbrahim Çeçen University, Turkey
Dr. Jeffrey S. BROOKS, Monash University, Australia
Dr. Hakan AKÇAY, Yıldız Teknik University, Turkey
Dr. Haluk ÖZMEN, Karadeniz Teknik University, Turkey
Dr. İbrahim ÜNAL, İnönü University, Turkey
Dr. İlkay ULUTAŞ, Gazi University, Turkey
Dr. Kemal DOYMUŞ, Atatürk University, Turkey
Dr. Muhammed Said AKAR, Erzincan University, Turkey
Dr. Muslih Abdel Fattah NAJJAR, Hashemite Üniversitesi, Jordan

Dr. Mustafa SÖZBİLİR, Atatürk University, Turkey
Dr. Mustafa ŞAHİN, Dokuz Eylül University, Turkey
Dr. Nevzat YİĞİT, Karadeniz Teknik University, Turkey
Dr. Nurettin YÖREK, Dokuz Eylül University, Turkey
Dr. Recep ASLANER, İnönü University, Turkey
Dr. Soane Joyce MOHAPİ, University of South Africa, South Africa

Dr. Ümit ŞİMŞEK, Atatürk University, Turkey

Dr. Walid SARAKBİ – Hama Üniversitesi, Syria
Dr. Yuliia TARASIIUK,Odessa National II. Mechnikov University, Ukraine

e-ISSN: 2458-8628