Etik İlkeler ve Yayın Politikası

YAYIN İLKELERİ


1. Dergiye gönderilen çalışmalar, başka bir dergide yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Bilimsel toplantılarda sunulmuş ve yayımlanmamış olan bildiriler toplantının adı, yeri ve tarihi dipnot olarak verilmek kaydı ile yayınlanabilir.

2. Dergiye gönderilen makalelerle ilgili tüm süreçler online olarak yapılmaktadır.

3. Dergiye gönderilen çalışmalar Uluslararası Eğitim Bilim ve Teknoloji Dergisi yazım kurallarına uygun olmalıdır.

4. Gönderilen çalışmalar öncelikle editor tarafından değerlendirilir ve değerlendirmeden geçen çalışmalar incelenmek üzere alanla ilgili en az iki hakeme gönderilir. iki hakemin de olumlu görüş bildirmesi durumunda makale yayınlanmak üzere sıraya konulur. İki hakemin birbirinden farklı görüş bildirmesi durumunda makale üçüncü bir hakeme gönderilir. Üçüncü hakemin görüşüne göre karar verilir. Ancak iki hakemin de olumsuz görüş bildirmesi durumunda makale yayınlanmaz.

5. Çalışma editöre ulaştıktan hemen sonra hakemlere ulaştırılır ve en geç 1 ay içinde hakemlerden rapor beklenir. Hakemlerden gelen raporlara göre yazar 1 ay içinde bilgilendirilir. Hakemlerin düzeltme yönünde görüş bildirmeleri durumunda, yazardan gerekli düzeltmeleri en geç bir ay içerisinde tamamlayarak göndermesi istenir. Düzeltme istenen makaleler, yazarı veya yazarları tarafından düzeltilmedikçe yayınlanmaz

6. Yayınlanmak üzere kabul edilen çalışmaların yayım haklarına Uluslararası Eğitim Bilim ve Teknoloji Dergisi sahiptir. Makalelerdeki görüş ve bilimsel sorumluluklar yazar(lar)a ait olup Uluslararası Eğitim Bilim ve Teknoloji Dergisi sorumlu tutulamaz. Yayınlanması uygun görülen çalışmalar için yazar(lar)a telif hakkı ödenmez.

e-ISSN: 2458-8628