Amaç ve Kapsam

Uluslararası Eğitim, Bilim ve Teknoloji Dergisi (UEBT), eğitim, bilim ve teknoloji alanlarında özgün araştırma makaleleri yayımlayan uluslararası hakemli ve bilimsel bir dergidir. Uluslararası Eğitim, Bilim ve Teknoloji Dergisi’nin amacı bilimsel araştırmaları yayınlamak ve derlenen akademik bilgileri ulusal ve uluslararası düzeyde bilim insanlarının erişimine sunmaktır. 

Uluslararası Eğitim Bilim ve Teknoloji Dergisi’nde aşağıda sıralanan alanlarda yapılmış kuramsal ya da uygulamalı araştırmalar yayımlanır:

• Çevre Eğitimi

• Çocuk Gelişimi ve Eğitimi

• Demokrasi ve İnsan Hakları Eğitimi

• Değerler ve Sevgi Eğitimi

• Din Eğitimi

• Eğitim Felsefesi

• Eğitim Politikaları

• Eğitim Programları ve Öğretim

• Eğitim Psikolojisi

• Eğitim Sosyolojisi

• Eğitim Tarihi

• Eğitim Teknolojisi

• Eğitim Yönetimi

• Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

• Eğitimde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

• Fen Bilimleri Eğitimi

• Güzel Sanatlar Eğitimi

• Halk Eğitimi ve Yaşam Boyu Öğrenme

• İlkokul ve ortaokul

• Matematik Eğitimi

• Mesleki ve Teknik Eğitim

• Mühendislik Eğitimi

• Okul Öncesi Eğitimi

• Öğretmen Yetiştirme

• Özel Eğitim

• Sağlık Eğitimi

• Sosyal Bilimler Eğitimi

• Spor Bilimleri Eğitimi

• Türkçe Eğitimi

• Türkçe Konuşan Cumhuriyetlerin Eğitim Programları

• Yabancı Diller Eğitimi

• Yükseköğretim 

e-ISSN: 2458-8628