e-ISSN: 2757-9085
Founded: 2021
Publisher: Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneği
Cover Image

Uygulamada Eğitim ve Yönetim Bilimleri Dergisi (UEYBİD) 2021 yılı mart ayında ilk sayısını çıkartmıştır. UEYBİD, Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneğinin süreli yayınıdır. Derginin dizinleme çalışmaları devam etmektedir.

UEYBİD makale gönderimine açıktır. Yılda iki kez (Haziran ve Aralık) yayınlanır.

Makale şablonları, diğer dosyalar ve makale yükleme rehberi için tıklayınız.