Volume: 43 - Issue: 3, 01.04.2012

Year: 2012

Articles

1. KTB Dinoproston’un Yenidoğan Sarılığına Etkisi Var mıdır?

2. Asemptomatik ZKTB Postmenopozal Kadınlarda Transvajinal Patolojileri Değerlendirmedeki Yeri

4. Gebelikte Karbonmonoksit Zehirlenmesi; Olgu Sunumu

5. Sezaryen Skar Endometrioması: Olgu sunumu

7. Sosyoekonomik ZKTB Özelliklerin Denver-II Test Performansına Etkisi

8. Fazla Kilolu ve Obez Çocuklarda İnsülin Direnci ve Metabolik Sendrom Prevalansı