Year 2018, Volume 20, Issue 2, Pages 407 - 422 2018-08-22

Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Portalına Katılımın İncelenmesi

Doğan DEMİR [1] , Fatih ÖZDİNÇ [2] , Erhan ÜNAL [3]

213 276

Eğitim Bilişim Ağı (EBA), ülkemizin eğitimde kaliteyi arttırmak ve fırsat eşitliği sağlamak adına başlattığı ve halen devam eden önemli bir projedir. Projenin başarıya ulaşması öğretmen ve öğrencilerin bu projeden ne denli faydalandıklarıyla doğru orantılıdır. Bu sebeple mevcut çalışmanın amacı; Siirt ili genelinde EBA portalına katılım istatistiklerini incelemek ve portalı en çok kullanan öğretmen ve öğrencilerin EBA hakkındaki görüşlerini tespit etmektir. Çalışma grubunu Siirt ilinde EBA kullanım oranları en yüksek olan üç öğretmen ve üç öğrenci oluşturmuştur. Yüz yüze ve ses kaydı alınarak yapılan görüşmelerde yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Öğretimin her kademesine ait öğretmen ve öğrenci katılım istatistikleri incelendiğinde, anaokullarında öğretmen ve öğrenci katılımın çok az olduğu, ilkokullarda kullanım düzeyinin düşük olduğu, ortaokul ve liselerde ise kullanım oranının daha fazla olduğu görülmüştür. Öğretmenlerin tamamının EBA’yı derse hazırlık, soru sorma ve konu anlatmak için kullandığı sonucu ortaya çıkmıştır. EBA’nın sosyal medya hesaplarının takip edilmediği, öğretmen ve öğrencilerin paylaşım konusunda yetersiz oldukları ve içerik üretimine katkı sunmadıkları tespit edilmiştir. EBA’yı en çok kullanan öğrencinin yabancı uyruklu ve 5. sınıf öğrencisi olması dikkat çekicidir. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda EBA’nın daha etkin kullanımına yönelik önerilerde bulunulmuştur. 

EBA, EBA İstatistik, Fatih Projesi, Öğretmen, Öğrenci
 • Aksoy, N. (2017). EBA (Eğitim Bilişim Ağı)'nın kullanım amacı, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü: Kahramanmaraş
 • Aktay, S. & Keskin, T. (2016). Eğitim Bilişim Ağı (EBA) incelemesi. Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, 2(3), 27-44.
 • Alabay, A. (2015). Ortaöğretim öğretmenlerinin ve öğrencilerinin EBA (Eğitimde Bilişim Ağı) kullanımına ilişkin görüşleri üzerine bir araştırma. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Alkan, C. (2011). Eğitim Teknolojisi. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Ateş, M., Çerçi, A. & Derman, S. (2015). Eğitim Bilişim Ağı'nda yer alan Türkçe dersi videoları üzerine bir inceleme. Sakarya University Journal of Education, 5(3), 105-117.
 • Bolat, Y. (2016). Ters yüz edilmiş sınıflar ve eğitim bilişim ağı (EBA). Journal of Human Sciences, 13(2), 3373-3388.
 • Demirarslan, Y., & Usluel, Y. K. (2005). Bilgi ve iletişim teknolojilerinin öğrenme öğretme sürecine entegrasyonunda öğretmenlerin durumu. Turkish Journal of Educational Technology, 47-61.
 • Ekici, M., Arslan, İ., & Tüzün, H. (2016). Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Web portalı kullanılabilirliğinin göz izleme yöntemiyle değerlendirilmesi. İşman, A., Odabaşı, H. F., Akkoyunlu, B. (Ed.) Eğitim Teknolojileri Okumaları içinde (s. 273-297). Ankara: TOJET.
 • Fidan, N. K., Erbasan, Ö., & Kolsuz, S. (2016). Sınıf öğretmenlerinin Eğitim Bilişim Ağı'ndan yararlanmaya ilişkin görüşleri. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(45), 626-637.
 • Güvendi, G. M. (2014). Millî Eğitim Bakanlığı’nın öğretmenlere sunmuş olduğu çevrimiçi eğitim ve paylaşım sitelerinin öğretmenlerce kullanım sıklığının belirlenmesi: Eğitim Bilişim Ağı (EBA) örneği. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.
 • Kalemkuş, F. (2016). Ortaöğretimdeki öğretmen ve öğrencilerin eğitim bilişim ağı (EBA)'ya ilişkin görüşleri. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Afyonkarahisar.
 • Milli Eğitim Bakanlığı FATİH Projesi. (2016). Fatih Projesi. http://fatihprojesi.meb.gov.tr/icerik/ adresinden 25 Aralık 2016 tarihinde erişilmiştir.
 • Tanrıkulu, F. (2017). EBA’nın Türkçe dersi öğrenme alanlarını karşılama yeterliliğine yönelik öğretmen görüşleri. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 5(3), 395-416.
 • Tutar, M. (2015). Eğitim Bilişim Ağı (Eba) sitesine yönelik olarak öğretmenlerin görüşlerinin değerlendirilmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Türker, A., & Güven, C. (2016). Lise öğretmenlerinin Eğitim Bilişim Ağı (EBA) projesinden yararlanma düzeyleri ve proje ile ilgili görüşleri. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 5(1), 244-254.
 • Tüysüz, C., & Çümen, V. (2016). EBA ders web sitesine ilişkin ortaokul öğrencilerinin görüşleri. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 278-296.
 • Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (YEĞİTEK). (2016). Yeni EBA Yayında. http://yegitek.meb.gov.tr/www/yeni-eba-yayinda/icerik/859 adresinden 26 Aralık 2016 tarihinde erişilmiştir.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (10. baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section In This Issue
Authors

Orcid: 0000-0002-4425-9300
Author: Doğan DEMİR (Primary Author)
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-2150-5019
Author: Fatih ÖZDİNÇ

Orcid: 0000-0002-5349-4193
Author: Erhan ÜNAL (Primary Author)

Bibtex @research article { erziefd402125, journal = {Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {2148-7758}, eissn = {2148-7510}, address = {Erzincan University}, year = {2018}, volume = {20}, pages = {407 - 422}, doi = {10.17556/erziefd.402125}, title = {Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Portalına Katılımın İncelenmesi}, key = {cite}, author = {DEMİR, Doğan and ÖZDİNÇ, Fatih and ÜNAL, Erhan} }
APA DEMİR, D , ÖZDİNÇ, F , ÜNAL, E . (2018). Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Portalına Katılımın İncelenmesi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20 (2), 407-422. DOI: 10.17556/erziefd.402125
MLA DEMİR, D , ÖZDİNÇ, F , ÜNAL, E . "Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Portalına Katılımın İncelenmesi". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 (2018): 407-422 <http://dergipark.org.tr/erziefd/issue/38912/402125>
Chicago DEMİR, D , ÖZDİNÇ, F , ÜNAL, E . "Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Portalına Katılımın İncelenmesi". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 (2018): 407-422
RIS TY - JOUR T1 - Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Portalına Katılımın İncelenmesi AU - Doğan DEMİR , Fatih ÖZDİNÇ , Erhan ÜNAL Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17556/erziefd.402125 DO - 10.17556/erziefd.402125 T2 - Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 407 EP - 422 VL - 20 IS - 2 SN - 2148-7758-2148-7510 M3 - doi: 10.17556/erziefd.402125 UR - https://doi.org/10.17556/erziefd.402125 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Erzincan University Journal of Education Faculty Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Portalına Katılımın İncelenmesi %A Doğan DEMİR , Fatih ÖZDİNÇ , Erhan ÜNAL %T Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Portalına Katılımın İncelenmesi %D 2018 %J Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 2148-7758-2148-7510 %V 20 %N 2 %R doi: 10.17556/erziefd.402125 %U 10.17556/erziefd.402125
ISNAD DEMİR, Doğan , ÖZDİNÇ, Fatih , ÜNAL, Erhan . "Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Portalına Katılımın İncelenmesi". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 / 2 (August 2018): 407-422. https://doi.org/10.17556/erziefd.402125