Year 2018, Volume 20, Issue 2, Pages 558 - 570 2018-08-22

Kömür Kalem Yapımı Etkinliği ile İşlenen Desen Dersine Yönelik Öğrenci Görüşleri

Ferhunde KÜÇÜKŞEN ÖNER [1] , Süreyya GENÇ [2]

89 165

Bu çalışma ile sanat eğitiminde önemli bir yeri olan desen derslerinde etkili bir malzeme olarak kullanılan füzeni, farklı öğretim yaklaşımı –etkinlik temelli öğretim öğrenci merkezli yaklaşımı- ile öğrencilerin kendilerinin yapmasına olanak sağlayan bir pratiğe dönüştürmek ve bu pratiğin desen dersine yönelik etkisini öğrenci görüşlerine göre betimlemek amaçlanmıştır. Nitel araştırma yöntemlerin örnek olay tarama modeli kullanılmış olan bu çalışmanın verileri öğrencilere uygulanan yarı yapılandırılmış görüşme formu ile elde edilmiştir. Çalışma grubunu; 2017-2018 akademik yılı bahar döneminde Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Ana Bilim Dalı 1. ve 2. sınıfa devam eden 43 öğrenci oluşturmaktadır. Elde edilen veriler içerik analizine tabi tutulmuş ve betimsel olarak yorumlanmıştır. Çalışma sonucunda; öğrenci merkezli bir yapıyla bütünleşen bu aktif öğrenme uygulamasını öğrencilerin olumlu bulduğu saptanmıştır. Elde edilen verilere göre; öğrencilerin en çok aktif olarak süreçte yer almaktan memnun kaldıklarını dile getirdikleri tespit edilmiştir. İkinci sırada derse olan ilginin de arttığını ifade etmeleri dersin hedeflenen amaca ulaşılabildiğini göstermektedir.
Desen, desen dersi, etkinlik temelli öğretim öğrenci merkezli yaklaşım, aktif öğrenme, kömür kalem yapımı
 • Avcı, S. (2014), Füzenle Desen Çizmek, Akdeniz Sanat Dergisi,7(13), 1-15.
 • Ayaydın, A. (2010), Desen Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme Üzerine Bir Araştırma, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2), 159-172.
 • Batdı, V. (2014), Etkinlik Temelli Öğrenme Yaklaşımının Akademik Başarıya Etkisi (Meta Analitik ve Tematik Bir Çalışma), e-International Journal of EducationalResearch, 5(3), 39-55.
 • Bingöl, M. P. (2015), Desen Eğitiminde Edebiyatın Rolü Kafka ve Wells Örneği, Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat ve Tasarım Dergisi, 16, 27-45.
 • Bulut, Ü. (2003), Plastik Sanatlar Eğitiminde Desen Çalışmaları, M.Ü. Atatürk Eğitim Bilimleri Dergisi, 18, 21-24.
 • Gökçe, O. (2006). İçerik Analizi Kuramsal ve Pratik Bilgiler. Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • İşcanoğlu, K. (2017), Basit Kömür Kalem Yapımı ve Yeni Bir Medyum Olarak Zor Silinen Kömür Kalem, Bartın Üniversitesi Çeşm-i Cihan: Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları E ‐ Dergisi, 4 (2), 48-61.
 • Karasar, N. (2008). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayıcılık.
 • Karasu G. ve Mehmet N. (2007), Desen Teknik ve Malzemeleri, Kayseri: Erciyes Üniversitesi, Netform Matbaacılık A.Ş.
 • Müftüoğlu, M. O. (2011), Desen Temel Süreçler, İstanbul: Say Yayınları.
 • Yıldırım, A.,Şimsek, H. (2003). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section In This Issue
Authors

Orcid: 0000-0001-5251-4327
Author: Ferhunde KÜÇÜKŞEN ÖNER (Primary Author)
Institution: BARTIN ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-7733-0006
Author: Süreyya GENÇ
Institution: BARTIN ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Bibtex @research article { erziefd440784, journal = {Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {2148-7758}, eissn = {2148-7510}, address = {Erzincan University}, year = {2018}, volume = {20}, pages = {558 - 570}, doi = {10.17556/erziefd.440784}, title = {Kömür Kalem Yapımı Etkinliği ile İşlenen Desen Dersine Yönelik Öğrenci Görüşleri}, key = {cite}, author = {KÜÇÜKŞEN ÖNER, Ferhunde and GENÇ, Süreyya} }
APA KÜÇÜKŞEN ÖNER, F , GENÇ, S . (2018). Kömür Kalem Yapımı Etkinliği ile İşlenen Desen Dersine Yönelik Öğrenci Görüşleri. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20 (2), 558-570. DOI: 10.17556/erziefd.440784
MLA KÜÇÜKŞEN ÖNER, F , GENÇ, S . "Kömür Kalem Yapımı Etkinliği ile İşlenen Desen Dersine Yönelik Öğrenci Görüşleri". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 (2018): 558-570 <http://dergipark.org.tr/erziefd/issue/38912/440784>
Chicago KÜÇÜKŞEN ÖNER, F , GENÇ, S . "Kömür Kalem Yapımı Etkinliği ile İşlenen Desen Dersine Yönelik Öğrenci Görüşleri". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 (2018): 558-570
RIS TY - JOUR T1 - Kömür Kalem Yapımı Etkinliği ile İşlenen Desen Dersine Yönelik Öğrenci Görüşleri AU - Ferhunde KÜÇÜKŞEN ÖNER , Süreyya GENÇ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17556/erziefd.440784 DO - 10.17556/erziefd.440784 T2 - Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 558 EP - 570 VL - 20 IS - 2 SN - 2148-7758-2148-7510 M3 - doi: 10.17556/erziefd.440784 UR - https://doi.org/10.17556/erziefd.440784 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Erzincan University Journal of Education Faculty Kömür Kalem Yapımı Etkinliği ile İşlenen Desen Dersine Yönelik Öğrenci Görüşleri %A Ferhunde KÜÇÜKŞEN ÖNER , Süreyya GENÇ %T Kömür Kalem Yapımı Etkinliği ile İşlenen Desen Dersine Yönelik Öğrenci Görüşleri %D 2018 %J Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 2148-7758-2148-7510 %V 20 %N 2 %R doi: 10.17556/erziefd.440784 %U 10.17556/erziefd.440784
ISNAD KÜÇÜKŞEN ÖNER, Ferhunde , GENÇ, Süreyya . "Kömür Kalem Yapımı Etkinliği ile İşlenen Desen Dersine Yönelik Öğrenci Görüşleri". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 / 2 (August 2018): 558-570. https://doi.org/10.17556/erziefd.440784