Year 2018, Volume 20, Issue 3, Pages 602 - 621 2018-12-21

Eğitsel Yönleriyle Nasreddin Hoca Fıkraları: Bir İçerik Analizi

Ali Fuat ARICI [1]

192 224

ÖZET

Nasreddin Hoca fıkraları, eğlendirici yönüyle birlikte eğitici taraflarıyla da ön plana çıkmış eserlerimizdendir. Bu fıkraların pek çoğu bir taraftan insanları güldürürken diğer taraftan verdiği mesajlarla düşündürerek ders vermeyi amaçlamaktadır. İçerdiği insani, ahlaki ve kültürel iletilerin yanı sıra zihinde kalıcılığı sağlaması açısından genelde fıkraların özelde Nasreddin Hoca fıkralarının eğitimde önemli bir yere sahip olduğu görülmektedir. Ayrıca muhatapları düşünmeye ve eleştiri yapmaya sevk etmesiyle olay ve durumların analiz ve sentezinin yapılmasındaki katkıları da düşünüldüğünde bu türün eğitimdeki önemi daha da artmaktadır. Bu çalışmada öncelikle fıkranın tanımı ve tarihçesine, Nasreddin Hoca’nın hayatına ve kişiliğine, Nasreddin Hoca fıkralarıyla ilgili kaynaklara ve fıkraların özelliklerine dair bilgiler verilmiştir. Daha sonra Nasreddin Hoca fıkralarından çıkarılabilecek olan eğitsel iletilerden bir ileti dizini oluşturularak fıkralar bu dizine göre düzenlenmiştir. Buna göre Nasreddin Hoca fıkraları insan yaşamını ilgilendiren hemen hemen bütün değerlere hitap etmektedir. İncelenen fıkralarda özellikle insan ilişkileri ve özeleştiriyle ilgili eğitsel iletilerin daha fazla olduğu görülmektedir. 

Nasreddin Hoca, Nasreddin Hoca fıkraları, Türkçe eğitimi, fıkra
 • Arıcı, A. F. (2018). Çocuk Edebiyatı ve Kültürü. (2. baskı) Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Arıcı, A. ve Ungan, S. (2009). Çocuk Edebiyatında Türler. Ankara: Doktorum Yayınları.
 • Aslan, F. (2011). Sanal kültür ortamında güncellenen Nasreddin Hoca fıkraları. Turkish Studies. (6/4): 39-60
 • Banarlı, N. S. (1998). Resimli Türk Edebiyatı Tarihi. İstanbul: Doğan Ofset A.Ş.
 • Başgöz, İ. ( 1999). Geçmişten Günümüze Nasreddin Hoca. İstanbul: Pan Yayınları
 • Batur, Z., Sır, A. N. ve Bek H. (2012). Nasreddin Hoca Fıkralarında Değer Yargıları ve Eğitim. Turkish Studies. (7/3): 583-596
 • Boratav, P. N. (1996). Nasreddin Hoca. İstanbul: Edebiyatçılar Derneği Yayınları.
 • Boratav, P. N. (1997). 100 Soruda Türk Halk Edebiyatı. İstanbul: Gerçek Yayınevi.
 • Dedebağı, H. (2007). Nasreddin Hoca Fıkralarının Eğitim Yönünden Değerlendirilmesi. Basılmamış Yüksek Lisans Tezi. Diyarbakır.
 • Güldiken, K. (2008). Nasreddin Hoca fıkralarındaki hikmetli sözlerden sosyal açıdan ahlaki dersler. 21. Yüzyılı Nasreddin Hoca İle Anlamak Sempozyumu (s. 351-356). Akşehir: Atatürk Kültür Merkezi Yayınları.
 • Güleç, İ. (2012). Nasreddin Hoca’nın Biri Bir Gün… İstanbul: İz Yayıncılık.
 • Güzel, A. ve Torun, A. (2003). Türk Halk Edebiyatı El Kitabı. Ankara: Akçağ Yayınları.
 • Helimoğlu Yavuz, M. (1999). Masallar ve Eğitimsel İşlevleri. Ankara: Ürün Yayınları.
 • Kabacalı, A. (2000). Bütün Yönleriyle Nasreddin Hoca. İstanbul: Özgür Yayınları.
 • Kaşgarlı Mahmud. (2008). Divanü Lügati't-Türk. (Haz. Z. Akkoyunlu ve A. B. Ercilasun) Ankara: TDK Yayınları.
 • Köprülü, M. F. (2004). Nasreddin Hoca. Ankara: Akçağ Yayınları.
 • Kurgan, Ş. (1968). Türk Dili Türk Halk Edebiyatı Özel Sayısı (s. 494-496). Ankara: TDK Yayınları.
 • Oğuz, M. Ö. (2000). Nasreddin Hoca: İki Yaklaşım, Bir Problem, Türk Dünyası Halk Biliminde Yöntem Sorunları, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • Özçelik, M. (2005). Nasreddin Hoca. Eskişehir: Kültür Yayınları.
 • Özdemir, N. (2008). Kültürel Ekonomik İmge Olarak Nasreddin Hoca, Milli Folklor, 77: 11- 20.
 • Özdemir, N. (2010). Mizah, Eleştirel Düşünce ve Bilgelik: Nasreddin Hoca. Millî Folklor, 87: 27-40.
 • Sakaoğlu, S. ve Alptekin, A. B. (2009). Nasreddin Hoca. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yayınları.
 • Seyyid Burhaneddin Çelebi. (2013). Nasreddin Hoca Latifeleri. (Haz. F. Türkmen), İstanbul: Büyüyenay Yayınları.
 • TDK. (2011). Türkçe Sözlük. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Tekşan, K. (2012). Türkçe Dersi Öğrenme Alanları Açısından Nasreddin Hoca Fıkralarının Kullanılabilirliği. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 9(17): 271-287
 • Temizkan, M. (2011). Türkçe Öğretiminde Yaratıcı Düşünmeyi Geliştirme Bakımından Nasreddin Hoca Fıkraları. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 8(16): 195-223
 • Tör, N. (1989). Nasreddin Hoca Fıkralarındaki Eğitim Mesajları. I. Milletlerarası Nasreddin Hoca Sempozyumu Bildirileri, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
 • Ungan, S., Arıcı, A. F. ve Şimşek, T. (2012). Çocuk Edebiyatının Kaynakları, Kuramdan Uygulamaya Çocuk Edebiyatı içinde (ed. T. Şimşek). Ankara: Grafiker Yayınları.
 • Uslu, M. (2007). Türk Dil ve Edebiyatı Sözlüğü. İstanbul: Yağmur Yayınları.
 • Yardımcı, M. ve Tuncer, H. (2002). Eğitim Fakülteleri İçin Çocuk Edebiyatı. Ankara: Ürün Yayınları.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section In This Issue
Authors

Orcid: 0000-0003-0980-0824
Author: Ali Fuat ARICI (Primary Author)
Institution: YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 21, 2018

Bibtex @research article { erziefd481481, journal = {Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {2148-7758}, eissn = {2148-7510}, address = {Erzincan University}, year = {2018}, volume = {20}, pages = {602 - 621}, doi = {10.17556/erziefd.481481}, title = {Eğitsel Yönleriyle Nasreddin Hoca Fıkraları: Bir İçerik Analizi}, key = {cite}, author = {ARICI, Ali Fuat} }
APA ARICI, A . (2018). Eğitsel Yönleriyle Nasreddin Hoca Fıkraları: Bir İçerik Analizi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20 (3), 602-621. DOI: 10.17556/erziefd.481481
MLA ARICI, A . "Eğitsel Yönleriyle Nasreddin Hoca Fıkraları: Bir İçerik Analizi". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 (2018): 602-621 <http://dergipark.org.tr/erziefd/issue/41098/481481>
Chicago ARICI, A . "Eğitsel Yönleriyle Nasreddin Hoca Fıkraları: Bir İçerik Analizi". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 (2018): 602-621
RIS TY - JOUR T1 - Eğitsel Yönleriyle Nasreddin Hoca Fıkraları: Bir İçerik Analizi AU - Ali Fuat ARICI Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17556/erziefd.481481 DO - 10.17556/erziefd.481481 T2 - Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 602 EP - 621 VL - 20 IS - 3 SN - 2148-7758-2148-7510 M3 - doi: 10.17556/erziefd.481481 UR - https://doi.org/10.17556/erziefd.481481 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Erzincan University Journal of Education Faculty Eğitsel Yönleriyle Nasreddin Hoca Fıkraları: Bir İçerik Analizi %A Ali Fuat ARICI %T Eğitsel Yönleriyle Nasreddin Hoca Fıkraları: Bir İçerik Analizi %D 2018 %J Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 2148-7758-2148-7510 %V 20 %N 3 %R doi: 10.17556/erziefd.481481 %U 10.17556/erziefd.481481
ISNAD ARICI, Ali Fuat . "Eğitsel Yönleriyle Nasreddin Hoca Fıkraları: Bir İçerik Analizi". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 / 3 (December 2018): 602-621. https://doi.org/10.17556/erziefd.481481
AMA ARICI A . Eğitsel Yönleriyle Nasreddin Hoca Fıkraları: Bir İçerik Analizi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2018; 20(3): 602-621.
Vancouver ARICI A . Eğitsel Yönleriyle Nasreddin Hoca Fıkraları: Bir İçerik Analizi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2018; 20(3): 621-602.