Year 2019, Volume 21, Issue 1, Pages 74 - 89 2019-04-29

Öğretmen Adaylarının Gelecekteki Derslerinde Teknoloji Kullanma Kabullerinin Sınıf Düzeylerine ve Branşlara Göre Farkı

Serap UZUNER YURT [1] , Özlem BAYDAŞ [2] , Elif AKTAŞ [3]

102 93

Bu çalışmanın amacı sınıf ve Türkçe öğretmeni adaylarının gelecekteki derslerinde teknoloji kullanma kabullerinin sınıf düzeyi ve bölümler bazındaki  farklılıklarını ortaya çıkarmaktır. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden nedensel karşılaştırmalı desen kullanılmıştır. Çalışmada ölçek geliştirme ve ölçeğin uygulanması amacıyla iki farklı katılımcı grubuyla çalışılmıştır. Çalışmanın ölçek geliştirme aşamasında iki farklı üniversitede öğrenim 121 Türkçe öğretmeni adayı yer almaktadır. Uygulama verilerinin toplandığı ikinci aşamada ise Sınıf (159) ve Türkçe (146) öğretmenliği bölümlerinde 305 öğretmen adayına ulaşılmıştır. Çalışmada yer alan faktörlerin sınıf düzeyi ve branşlara göre farkını belirlemek amacıyla iki yönlü MANOVA testi kullanılmıştır. Sonuçlara göre Türkçe ve Sınıf öğretmenliği bölümlerinde eğitim alan öğretmen adaylarının gelecekteki derslerinde Bilişim Teknoloji kullanma niyetleri arasında farklılık belirlenmiştir. Öğretmen adaylarının sınıf düzeyleri arasında da anlamlı farklılık ortaya çıkmıştır. 

Teknoloji, Öğretmen adayları, Ölçek geliştirme
 • Adıgüzel, A. (2010). İlköğretim okullarında öğretim teknolojilerinin durumu ve sınıf öğretmenlerinin bu teknolojileri kullanma düzeyleri. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 15, 1-17.
 • Anderson, S., & Maninger, R, (2007). Preservice teachers' abilities, beliefs, and intentions regarding technology integration. Journal of Educational Computing Research, 37(2), 151-172.
 • Atlı, Ş., Aksüt, M., Atar, G. Yıldız, N. (2007). Türkçe öğretmen adaylarının bilişim teknolojilerine yaklaşımı. Akademik Bilişim 07-IX. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri, Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya, 737- 741.
 • Baydas, O., & Goktas, Y. (2016a). Influential factors on preservice teachers’ ıntentions to use ICT in future lessons. Computers in Human Behavior, 56(2016), 170-178.
 • Baydaş, O., & Göktaş, Y. (2016b). Öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının BT kullanma niyetleri: BT’yi okullarla bütünleştirmede anahtar faktörler. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(1). 145-162.
 • Büyüköztürk, S. (2010). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı (11. baskı). Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Creswell, J. W. (2014). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (4nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Dargut, T. ve Çelik, G. (2014). Türkçe öğretmeni adaylarının eğitimde teknoloji kullanımına ilişkin tutum ve düşünceleri. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 2(2), 28-41.
 • Dexter, S., Doering, A., & Riedel, E. (2006). Content area specific technology integration: A model and resources for educating teachers. Journal of Technology and Teacher Education, 14(2), 325–346.
 • Eyüp, B. (2012). Türkçe Öğretmeni Adaylarının Öğretim Teknolojilerini Kullanmaya Yönelik Öz Güvenleri. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(9), 77-87. Field, A. P. (2009). Discovering statistics using SPSS. London, England : SAGE.
 • Goktas, Y., Yildirim, S., & Yildirim, Z. (2009). Main barriers and possible enablers of ICT integration into preservice teacher education programs. Educational Technology & Society, 12(1), 193-204.
 • Kalaycı, Ş. (2010). Faktör analizi, (Ed. Şeref Kalaycı), SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, Asil Yayın Dağıtım: Ankara.
 • Lei, J. (2009). Digital natives as preservice teachers: What technology preparation is needed? Journal of Computing in Teacher Education, 25(3), 87−97.
 • Sadaf, A., Newby, T. J., and Ertmer, P. A. (2012). Exploring factors that predict preservice teachers’ intentions to use Web 2.0 technologies using Decomposed Theory of Planned Behavior. Journal of Research on Technology in Education, 45(2), 171-196.
 • Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2007). Using multivariate statistics (5th ed.). Boston: Pearson Education.
 • Teo, T., & Tan, L. (2012). The theory of planned behavior (TPB) and pre-service teachers' technology acceptance: A validation study using structural equation modeling. Journalof Technology and Teacher Education, 20(1), 89-104.
 • Ulaş, A. H. & Ozan, C. (2010). Sınıf öğretmenlerinin eğitim teknolojileri açısından yeterlilik düzeyi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(1), 63-84.
 • Valtonen, T., Kukkonen, J., Kontkanen, S., Sormunen, K., Dillo, P., & Sointu, E. (2015). The impact of authentic learning experiences with ICT on pre-service teachers' intentions to use ICT for teaching and learning. Computers & Education, 81(2015), 49–58.
 • Valtonen, T., Pontinen, S., Kukkonen, J., Dillon, P., Vaisanen, P., and Hacklin, S. (2011). Confronting the technological pedagogical knowledge of Finnish net generation student teachers. Technology, Pedagogy and Education, 20(1), 1-16
Primary Language tr
Subjects Education and Educational Research
Journal Section In This Issue
Authors

Author: Serap UZUNER YURT (Primary Author)
Country: Turkey


Author: Özlem BAYDAŞ

Author: Elif AKTAŞ

Dates

Publication Date: April 29, 2019

Bibtex @research article { erziefd322663, journal = {Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {2148-7758}, eissn = {2148-7510}, address = {Erzincan University}, year = {2019}, volume = {21}, pages = {74 - 89}, doi = {10.17556/erziefd.322663}, title = {Öğretmen Adaylarının Gelecekteki Derslerinde Teknoloji Kullanma Kabullerinin Sınıf Düzeylerine ve Branşlara Göre Farkı}, key = {cite}, author = {UZUNER YURT, Serap and BAYDAŞ, Özlem and AKTAŞ, Elif} }
APA UZUNER YURT, S , BAYDAŞ, Ö , AKTAŞ, E . (2019). Öğretmen Adaylarının Gelecekteki Derslerinde Teknoloji Kullanma Kabullerinin Sınıf Düzeylerine ve Branşlara Göre Farkı. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21 (1), 74-89. DOI: 10.17556/erziefd.322663
MLA UZUNER YURT, S , BAYDAŞ, Ö , AKTAŞ, E . "Öğretmen Adaylarının Gelecekteki Derslerinde Teknoloji Kullanma Kabullerinin Sınıf Düzeylerine ve Branşlara Göre Farkı". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 21 (2019): 74-89 <http://dergipark.org.tr/erziefd/issue/44871/322663>
Chicago UZUNER YURT, S , BAYDAŞ, Ö , AKTAŞ, E . "Öğretmen Adaylarının Gelecekteki Derslerinde Teknoloji Kullanma Kabullerinin Sınıf Düzeylerine ve Branşlara Göre Farkı". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 21 (2019): 74-89
RIS TY - JOUR T1 - Öğretmen Adaylarının Gelecekteki Derslerinde Teknoloji Kullanma Kabullerinin Sınıf Düzeylerine ve Branşlara Göre Farkı AU - Serap UZUNER YURT , Özlem BAYDAŞ , Elif AKTAŞ Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17556/erziefd.322663 DO - 10.17556/erziefd.322663 T2 - Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 74 EP - 89 VL - 21 IS - 1 SN - 2148-7758-2148-7510 M3 - doi: 10.17556/erziefd.322663 UR - https://doi.org/10.17556/erziefd.322663 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Erzincan University Journal of Education Faculty Öğretmen Adaylarının Gelecekteki Derslerinde Teknoloji Kullanma Kabullerinin Sınıf Düzeylerine ve Branşlara Göre Farkı %A Serap UZUNER YURT , Özlem BAYDAŞ , Elif AKTAŞ %T Öğretmen Adaylarının Gelecekteki Derslerinde Teknoloji Kullanma Kabullerinin Sınıf Düzeylerine ve Branşlara Göre Farkı %D 2019 %J Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 2148-7758-2148-7510 %V 21 %N 1 %R doi: 10.17556/erziefd.322663 %U 10.17556/erziefd.322663
ISNAD UZUNER YURT, Serap , BAYDAŞ, Özlem , AKTAŞ, Elif . "Öğretmen Adaylarının Gelecekteki Derslerinde Teknoloji Kullanma Kabullerinin Sınıf Düzeylerine ve Branşlara Göre Farkı". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 21 / 1 (April 2019): 74-89. https://doi.org/10.17556/erziefd.322663
AMA UZUNER YURT S , BAYDAŞ Ö , AKTAŞ E . Öğretmen Adaylarının Gelecekteki Derslerinde Teknoloji Kullanma Kabullerinin Sınıf Düzeylerine ve Branşlara Göre Farkı. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2019; 21(1): 74-89.
Vancouver UZUNER YURT S , BAYDAŞ Ö , AKTAŞ E . Öğretmen Adaylarının Gelecekteki Derslerinde Teknoloji Kullanma Kabullerinin Sınıf Düzeylerine ve Branşlara Göre Farkı. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2019; 21(1): 89-74.