Year 2019, Volume 21, Issue 1, Pages 90 - 112 2019-04-29

Bağımsız Öğrenme Danışmanlığı Birimi Eğitim ve Uygulama Faaliyetleri
Independent Learning Advisory Education and Related Applications

Hatice KARAASLAN [1] , Mümin ŞEN [2]

20 65

Günümüzde pek çok yükseköğretim kurumu öğrencilerinin bağımsız öğrenme becerilerini geliştirebilmek amacıyla Bağımsız Öğrenme Merkezleri kurmaktadır (McMurray ve ark., 2011). Bu merkezler, öğrencilerin çeşitli çalışma kaynaklarına erişimini kolaylaştırmakta, kendi öğrenme süreçlerinde sorumluluk alabilme noktasında onları desteklemektedir (Benson, 2011). Bununla birlikte, bazı bağımsız öğrenme merkezleri öğrencilere yönelik özel eğitim, öğrenme danışmanlığı hizmeti ve çeşitli müfredat dışı etkinlikler sunmaktadır. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Bağımsız Öğrenme Merkezi (ILC) de mevcut kaynak ve hizmetlerini geliştirmeyi ve yeni bir Öğrenme Danışmanlığı Birimi (LAP) kurmayı hedefleyerek bir Bilimsel Araştırma Projesi (BAP) yürütmüştür. Proje kapsamında öğretim görevlileri tarafından beceri temelli bir bağımsız öğrenme danışmanlığı eğitimi alınmış, bağımsız öğrenme danışmanlığı programı ve kaynakları geliştirilmiş ve aktif bir şekilde bağımsız öğrenme danışmanlığı uygulamaları yapılmıştır. Mevcut çalışmada, bu eğitim ve uygulamalar sonrasında, katılımcı öğretim görevlilerinin öğretmenlikten öğrenme danışmanlığına geçiş sürecinde edindikleri kazanımlarına ve deneyimlerine yönelik duygu ve düşünceleri ile öğrenme danışmanlığı hizmetinden gönüllü olarak faydalanan öğrencilerin bu hizmete yönelik tutumları yarı-yapılandırılmış görüşme soruları kullanılarak araştırılmıştır. Çalışma bulguları, öğrenme danışmanlarının, yeni rollerinin gereklerinin farkında olduklarını ve bu hizmeti sağlamak noktasında gerekli becerileri kazanmak suretiyle olumlu ve anlamlı bir dönüşüm süreci içinde olduklarını göstermiştir. Benzer şekilde, bu hizmetten faydalanan öğrencilerin de kendilerinin dinlenildiğini ve kendilerine yardımcı olunmaya çalışıldığını memnuniyetle karşıladıklarını, buna ek olarak, kendilerindeki iyileşme ve gelişmelerin çok olumlu katkılarını gördüklerini ifade etmeleri, bu görüşmelere karşı olumlu tutum içinde olduklarını ve devam etmek istediklerini göstermiştir.  

Many language teaching institutions have developed their own Self-Access Centres with a broader aim of fostering autonomous learning (McMurry et al., 2011). They help increase students’ opportunities to reach resources of various kinds and assist them on the road to taking responsibility for their own learning (Benson, 2011). Some of these centres offer their students trainings, learning advisory service and various extracurricular activities as well. Ankara Yıldırım Beyazıt University School of Foreign Languages (AYBU-SFL), aiming to improve the resources and services currently offered at its Independent Learning Centre (ILC) and develop a customized Learning Advisory Program (LAP), conducted a BAP (a funded scientific research study). Within the scope of this project, the participating instructors received a skills-based, independent learning advisory education, developed an independent learning advisory program with its materials and tools, and actively ran learning advisory sessions with voluntary students. In this specific study following the completion of the project, the participating instructors’ feelings and opinions as to their new experiences and gains as trained learning advisors transforming from their roles as language instructors and the students’ attitudes towards the learning advisory service they voluntarily received from their learning advisors were investigated using semi-structured interview questions. The findings indicate that instructors are aware of the requirements of their new roles as learning advisors and they are experiencing a positive and meaningful transformation with respect to providing this service having acquired the necessary skills. Similarly, the students report that they have positive attitudes towards the sessions and would like to continue benefitting from it seeing that they are being listened to, helped and supported in their development.
 • Aoki, N. (2003). Learner autonomy, teacher autonomy and the process of becoming a pro-autonomy teacher: Theoretical perspectives and life stories of six teachers of Japanese as a second language. Unpublished doctoral thesis, Trinity College Dublin.
 • Aoki, N. (2012). Can-do statements for advisors. In C. Ludwig & J. Mynard (Eds) Autonomy in Language Learning: Advising in Action, 154-163. Canterbury: IATEFL.
 • Autonomous Language Learning Modules, Helsinki University Language Centre, Finland http://www.helsinki.fi/kksc/alms/kaleidos.html
 • Aydınlı, J., & Ortaçtepe, D. (2018). Selected research in applied linguistics and English language teaching in Turkey: 2010–2016. Language Teaching, 51(2), 210-245. doi:10.1017/S0261444818000010
 • Benson, P. (2011). Teaching and researching autonomy. Harlow, UK: Pearson.
 • British Council (2013). Turkey national needs assessment of state school English language teaching. Ankara: Mattek.
 • British Council (2015). The state of English in higher education in Turkey. Ankara: Yorum.
 • Bülbül, T. (2012). Dropout in higher education: Reasons and solutions. Education and Science, 37(166), 219-235.
 • Education First (EF) EPI: www.ef.com.tr/epi/
 • Hofstede, G. (2001). Culture’s Consequences: comparing values, behaviors, institutions, and organizations across nations (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
 • Kato, S., & Mynard, J. (2015). Reflective dialogue: Advising in language learning. New York, NY: Routledge.
 • McMurry, B. L., Tanner, M. W. & Anderson, N. J. (2010). Self-access centres: Maximizing learners’ access to center resources. Studies in Self-Access Learning Journal, 1(2), 100-114.
 • Merriam, S. B. (1998). Qualitative research and case study applications in education. San Francisco: Jossey-Bass.
 • Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği http://mevzuat.meb.gov.tr/html/66.html
 • Nasöz, M. (2015). Turkish EFL learners’ readiness for autonomy and attitudes toward self-access center. [Unpublished master’s dissertation]. İhsan Doğramacı Bilkent University, Ankara, Turkey.
 • Seidman, I. (1999). Interviewing as qualitative research: A guide for researchers in education and the social sciences. New York: Teachers College Press.Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi: http://tyyc.yok.gov.tr/?pid=33
 • Uzun, T. (2014). Learning styles of independent learning centre users. Studies in Self-Access Learning Journal, 5(3), 246-264.
 • Uzun, T, Karaaslan, H. & Şen, M. (March, 2016). On the road to developing a Learning Advisory Program (LAP). Studies in Self-Access Learning Journal, 7(1), 84-95.
 • Uzun, T, Karaaslan, H. & Şen, M. (September, 2015). Going beyond the regular curriculum: Towards the development of a Learning Advisory Program (LAP). In Proceedings of the Self in Language Learning (SILL) International Conference, Çağ University, Mersin, Turkey.
 • Whitworth, L., Kimsey-House, H., & Sandahl, P. (1998). Co-active coaching: New skills for coaching people toward success in work and life. Palo Alto: Davies Black Publishing.
 • Yamamoto, K. (2018). The journey of ‘becoming’ a learning advisor: A reflection on my first-year experience. RELAYJournal 1(1). https://kuis.kandagaigo.ac.jp/relayjournal/issues/jan18/yamamoto/
 • Yamashita, H. (2015). Affect and the development of learner autonomy through advising. Studies in Self-Access Learning Journal, 6(1), 62-85.
 • Yamashita, H., & Mynard, J. (2015). Dialogue and advising in self-access learning: Introduction to the special issue. Studies in Self-Access Learning Journal, 6(1), 1-12.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2003). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları
Primary Language tr
Subjects Education and Educational Research
Journal Section In This Issue
Authors

Orcid: 0000-0001-7632-3795
Author: Hatice KARAASLAN (Primary Author)
Institution: ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-3864-6419
Author: Mümin ŞEN
Institution: ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: April 29, 2019

Bibtex @research article { erziefd450474, journal = {Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {2148-7758}, eissn = {2148-7510}, address = {Erzincan University}, year = {2019}, volume = {21}, pages = {90 - 112}, doi = {10.17556/erziefd.450474}, title = {Bağımsız Öğrenme Danışmanlığı Birimi Eğitim ve Uygulama Faaliyetleri}, key = {cite}, author = {KARAASLAN, Hatice and ŞEN, Mümin} }
APA KARAASLAN, H , ŞEN, M . (2019). Bağımsız Öğrenme Danışmanlığı Birimi Eğitim ve Uygulama Faaliyetleri. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21 (1), 90-112. DOI: 10.17556/erziefd.450474
MLA KARAASLAN, H , ŞEN, M . "Bağımsız Öğrenme Danışmanlığı Birimi Eğitim ve Uygulama Faaliyetleri". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 21 (2019): 90-112 <http://dergipark.org.tr/erziefd/issue/44871/450474>
Chicago KARAASLAN, H , ŞEN, M . "Bağımsız Öğrenme Danışmanlığı Birimi Eğitim ve Uygulama Faaliyetleri". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 21 (2019): 90-112
RIS TY - JOUR T1 - Bağımsız Öğrenme Danışmanlığı Birimi Eğitim ve Uygulama Faaliyetleri AU - Hatice KARAASLAN , Mümin ŞEN Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17556/erziefd.450474 DO - 10.17556/erziefd.450474 T2 - Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 90 EP - 112 VL - 21 IS - 1 SN - 2148-7758-2148-7510 M3 - doi: 10.17556/erziefd.450474 UR - https://doi.org/10.17556/erziefd.450474 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Erzincan University Journal of Education Faculty Bağımsız Öğrenme Danışmanlığı Birimi Eğitim ve Uygulama Faaliyetleri %A Hatice KARAASLAN , Mümin ŞEN %T Bağımsız Öğrenme Danışmanlığı Birimi Eğitim ve Uygulama Faaliyetleri %D 2019 %J Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 2148-7758-2148-7510 %V 21 %N 1 %R doi: 10.17556/erziefd.450474 %U 10.17556/erziefd.450474
ISNAD KARAASLAN, Hatice , ŞEN, Mümin . "Bağımsız Öğrenme Danışmanlığı Birimi Eğitim ve Uygulama Faaliyetleri". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 21 / 1 (April 2019): 90-112. https://doi.org/10.17556/erziefd.450474
AMA KARAASLAN H , ŞEN M . Bağımsız Öğrenme Danışmanlığı Birimi Eğitim ve Uygulama Faaliyetleri. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2019; 21(1): 90-112.
Vancouver KARAASLAN H , ŞEN M . Bağımsız Öğrenme Danışmanlığı Birimi Eğitim ve Uygulama Faaliyetleri. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2019; 21(1): 112-90.