GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ DERGİSİ Part C: TASARIM ve TEKNOLOJİ
Cover Image
e-ISSN 2147-9526 | Period Quarterly | Founded: 2013 | Publisher Gazi University |

Gazi University Science Journal: PART:C ‘Design and Technology’  is being indexed in DOAJ as of 19 March 2018 and indexed in ULAKBIM- TR Index

Gazi University Science Journal: PART:C ‘Design and Technology’ Journal started broadcasting in 2013 as a part of Gazi University Graduate School of Natural and Applied Sciences Journal with a reputation of 25 year experience. All of Gazi Science Journals have been published electronically since 2013 and 4 issues are published in a year. As of 2016, our magazine has started to be scanned in the database of engineering and basic sciences in TUBITAK-ULAKBİM journal TR directory. Its TR directory scan is an accepted criterion by Interuniversity Council Professorship Committees and is constantly monitored.

 

Gazi University Science Journal: PART: C, the journal is published in Turkish in an attempt to increase the research and development activities, to publish studies, to contribute our country’s scientific development and to share these studies with the scientific world rapidly and free of charge. ‘Gazi University Science Journal:  Design and Technology’ journal is about basic engineering issues. The target audience are researchers, engineers and related masses and the journal aims at informing people with the latest scientific and technological developments. The journal accepts papers reflecting the results of original results in science, technology and engineering fields at the national and international level and research papers that contribute to scientific field or papers that summarizes the latest developments on an issue are accepted. The scientific papers sent to the journal may not be published or in the process of some kind of publication. Our journal publishes both experimental and conceptual studies in basic engineering. We give priority to papers that are on rapidly developing engineering areas, and we aim at focusing on interdisciplinary methods and technologies.

Our journal is an open-access journal, i.e. free of charge to all readers.

Papers submitted to our journal are evaluated in Electronic Article Evaluation and Tracking System. Authors can send their articles online from https://dergipark.org.tr/journal/358/submission/start and the process of papers can be monitored easily.

Academic contributions are the biggest support for us on our path. We warmly invite you to send papers, contribute and let others know about it. We thank you in advance for your support and we wish you success in your work.

The list of papers scanned on TR directory can be found on: http://cabim.ulakbim.gov.tr/tr-dizin/tr-dizinde-dizinlenen-dergi-listesi/

 *** DOI number is given during the pagination process for papers deemed appropriate for publication. Check the announcements for detailed information.


Prof. Dr. Ramazan BAYINDIR

Editor in Chief of Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi

PART:C “Tasarım ve Teknoloji” 

GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ DERGİSİ Part C: TASARIM ve TEKNOLOJİ

e-ISSN 2147-9526 | Period Quarterly | Founded: 2013 | Publisher Gazi University |
Cover Image

95.817

194.158

Gazi University Science Journal: PART:C ‘Design and Technology’  is being indexed in DOAJ as of 19 March 2018 and indexed in ULAKBIM- TR Index

Gazi University Science Journal: PART:C ‘Design and Technology’ Journal started broadcasting in 2013 as a part of Gazi University Graduate School of Natural and Applied Sciences Journal with a reputation of 25 year experience. All of Gazi Science Journals have been published electronically since 2013 and 4 issues are published in a year. As of 2016, our magazine has started to be scanned in the database of engineering and basic sciences in TUBITAK-ULAKBİM journal TR directory. Its TR directory scan is an accepted criterion by Interuniversity Council Professorship Committees and is constantly monitored.

 

Gazi University Science Journal: PART: C, the journal is published in Turkish in an attempt to increase the research and development activities, to publish studies, to contribute our country’s scientific development and to share these studies with the scientific world rapidly and free of charge. ‘Gazi University Science Journal:  Design and Technology’ journal is about basic engineering issues. The target audience are researchers, engineers and related masses and the journal aims at informing people with the latest scientific and technological developments. The journal accepts papers reflecting the results of original results in science, technology and engineering fields at the national and international level and research papers that contribute to scientific field or papers that summarizes the latest developments on an issue are accepted. The scientific papers sent to the journal may not be published or in the process of some kind of publication. Our journal publishes both experimental and conceptual studies in basic engineering. We give priority to papers that are on rapidly developing engineering areas, and we aim at focusing on interdisciplinary methods and technologies.

Our journal is an open-access journal, i.e. free of charge to all readers.

Papers submitted to our journal are evaluated in Electronic Article Evaluation and Tracking System. Authors can send their articles online from https://dergipark.org.tr/journal/358/submission/start and the process of papers can be monitored easily.

Academic contributions are the biggest support for us on our path. We warmly invite you to send papers, contribute and let others know about it. We thank you in advance for your support and we wish you success in your work.

The list of papers scanned on TR directory can be found on: http://cabim.ulakbim.gov.tr/tr-dizin/tr-dizinde-dizinlenen-dergi-listesi/

 *** DOI number is given during the pagination process for papers deemed appropriate for publication. Check the announcements for detailed information.


Prof. Dr. Ramazan BAYINDIR

Editor in Chief of Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi

PART:C “Tasarım ve Teknoloji” 

Volume 7 Issue 1 Last Issue
Volume 7 - Issue 1 - Mar 2019
 1. Yeni Bir Tam Karmaşık Doğrusal Olmayan Adaptif Sonlu Darbe Cevaplı Filtre Algoritması
  Pages 1 - 11
  Engin Cemal MENGÜÇ
 2. %10 Balık Yağı Biyodizeli-%90 Dizel Yakıt Karışımı İle Çalışan Direkt Enjeksiyonlu Bir Dizel Motorunda Yanma ve Performans Karakteristiklerinin İncelenmesi
  Pages 12 - 24
  Emre YILMAZ, Fatih AKSOY
 3. Farklı Metal Çiftlerinin Mekanik Kilitlenme Yöntemi ile Birleştirilmesi
  Pages 25 - 36
  Serdar MERCAN
 4. Kablosuz Güç Aktarımı için Karşılıklı Endüktans Hesaplama Aracının Geliştirilmesi
  Pages 37 - 48
  Orhan KAPLAN
 5. Nötr Kenetlemeli Eviriciler için Çok Giriş – Çok Çıkışlı DA-DA Çevirici Tasarımı ve Kontrolü
  Pages 49 - 62
  Naki GÜLER, Erdal IRMAK
 6. Hafif Metal Ana Fazlı Kompozit Malzeme Üretim Sisteminin Tasarım, İmalat Ve Performansının İncelenmesi
  Pages 63 - 79
  Gökhan SUR, İsmail KAYABAŞI
 7. Mersin / Türkiye için Ölçülen Global Güneş Işınımının Yapay Sinir Ağları ile Tahmin Edilmesi ve Yaygın Işınım Modelleri ile Karşılaştırılması
  Pages 80 - 96
  Gökhan ARSLAN, Burhan BAYHAN, Kaan YAMAN
 8. Baraj Yıkılması Taşkın Dalgası Yayılımınım 1-Boyutlu Sayısal Simülasyonlarla İncelenmesi: Rahmanlar Baraj Örneği
  Pages 97 - 111
  Nazlı PALAMUT KEMALOĞLU, Müsteyde BADUNA KOÇYİĞİT, Hüseyin AKAY
 9. 3B Baskı ile Üretilen Seramik Vazolar
  Pages 112 - 122
  Sanver ÖZGÜVEN
 10. Klasik ve Çapraz Akı Dağılımına Sahip Döner Yapıdaki Anahtarlamalı Relüktans Motorların Performans Karşılaştırması
  Pages 123 - 140
  Nurettin ÜSTKOYUNCU, Krishnan RAMU
 11. Rüzgâr ve Deniz Akıntı Enerjisinin Tahrik Ettiği Güç Üretim Sisteminin İncelenmesi
  Pages 141 - 152
  Ahmet AKTAŞ, Yağmur KIRÇİÇEK, Arif Şenol ŞENER
 12. Doğrusal Olmayan Yüklerde Güç Faktörünün Düzeltilmesi ve Harmonik Bileşenlerin Süzülmesi
  Pages 153 - 164
  Süleyman ADAK, Hasan CANGİ, Ahmet Serdar YILMAZ
 13. Lojik Devre Laboratuvarları için Entegre Test Devresi Tasarımı
  Pages 165 - 174
  Salim ÇINAR
 14. Otonom bir Rüzgâr Enerji Sistemi için Örnek Test Düzeneğinin Gerçeklenmesi
  Pages 175 - 183
  Ersagun Kürşat YAYLACI, İrfan YAZICI
 15. Mekanik Alaşımlama ile Üretilen Nanokristal Fe60Al30Cu10 (at.%) Tozların Yapısal ve Mekanik Özellikleri
  Pages 184 - 191
  Barış AVAR, Tuncay ŞİMŞEK, Musa GÖĞEBAKAN
 16. Mikroşebeke Sistemlerinde Dengeleme Güç Piyasası ve Gün Öncesi Piyasasında Fiyat Oluşturulma Senaryosu
  Pages 192 - 202
  Mehmet Rıda TÜR
 17. Karma Weibull/Log-Normal Sönümlenmeli Kanalın Hata Olasılığı Analizi
  Pages 203 - 212
  Mehmet BİLİM
 18. Futbol Maçları İçin Bilgisayarlı Görü Destekli Gol Karar Sistemi(GolKaSis): Bir Prototip Çalışma
  Pages 213 - 224
  Emre DANDIL, İnanç ÖZKUL
 19. Akıllı Şebekelerde Rassal Modelleme ile Enerji Depolama Sistemi Kapasite Hesaplaması
  Pages 225 - 235
  Islam Safak BAYRAM
 20. Topoloji Optimizasyonu Yapılmış Parçaların 3B Yazıcılar ile Doğrudan Üretilmesi
  Pages 236 - 244
  Ulaş YAMAN