Global Journal of Economics and Business Studies
Cover Image
ISSN 2147-415X | e-ISSN 2147-415X | Period Biannually | Founded: 2012 | Publisher Gümüşhane Üniversitesi |

Global Journal of Economics and Business Studies (GJEBS) is one of the publications of Gumushane University, Faculty of Economics and Administrative SciencesGJEBS is a peer-reviewed international journal and is published starting from 2012 in online version via our website (http://dergipark.gov.tr/gumusgjebs) on a continuous base minimum twice a year (July/December). The online version has free access. The journal is independent from any other publishers.

Global Journal of Economics and Business Studies

ISSN 2147-415X | e-ISSN 2147-415X | Period Biannually | Founded: 2012 | Publisher Gümüşhane Üniversitesi |
Cover Image

21.556

42.442

Global Journal of Economics and Business Studies (GJEBS) is one of the publications of Gumushane University, Faculty of Economics and Administrative SciencesGJEBS is a peer-reviewed international journal and is published starting from 2012 in online version via our website (http://dergipark.gov.tr/gumusgjebs) on a continuous base minimum twice a year (July/December). The online version has free access. The journal is independent from any other publishers.

Volume: 7 Issue: 14 Last Issue
Volume 7 - Issue 14 - Jan 2019
 1. İÇ KAPAK
  Pages 1 - 5
  Ahmet Mutlu AKYÜZ
 2. TRADE OPENNESS, FINANCIAL OPENNESS, AND FINANCIAL DEVELOPMENT IN EUROZONE: EVIDENCE FROM DYNAMIC PANEL DATA
  Pages 1 - 17
  Hasan AYAYDIN, Aykut KARAKAYA, Fahrettin PALA
 3. MUHASEBE EĞİTİMİ KONUSUNDA ULUSAL VE ULUSLARARASI DERGİLER ÜZERİNE BİBLİYOMETRİK BİR ARAŞTIRMA
  Pages 18 - 24
  Büşra TOSUNOĞLU, Selim CENGİZ, Zafer ANADOLU
 4. TÜRKİYE’DE İTHALATIN, İKTİSADİ BÜYÜMENİN VE ELEKTRİK TÜKETİMİNİN İHRACAT ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN ANALİZİ
  Pages 25 - 37
  Ali Rıza SANDALCILAR, Kezban AYRAN CİHAN
 5. ÖZEL SERMAYELİ MEVDUAT BANKALARININ FİNANSAL PERFORMANSLARININ İNCELENMESİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
  Pages 38 - 52
  M. Esra ATUKALP
 6. BİLGİ UÇURMA DAVRANIŞININ ÖNCÜLLERİ VE SONUÇLARI
  Pages 53 - 67
  Harun YILDIZ, Esra TANİ
 7. ÜRÜN İNOVASYONU VE ÜRÜN KALİTESİNİN MARKA SADAKATİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: AKILLI CEP TELEFONLARI ÜZERİNDE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA
  Pages 68 - 79
  Emel YILDIZ, Mahmut KOÇAN
 8. ALMANYA DIŞ POLİTİKASININ AVRUPA BİRLİĞİ DIŞ POLİTİKASINA UYUM SÜRECİ: UKRAYNA KRİZİ ÖRNEĞİ
  Pages 80 - 101
  ÖMER UĞUR
 9. CULTURAL INDOCTRINATION AND OPEN INNOVATION IN INTERNATIONAL BUSINESS
  Pages 102 - 116
  Bryan Christiansen
 10. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DİJİTAL PAZARLAMAYA YATKINLIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Pages 117 - 128
  Hatice Dilara KESKİN, Hüseyin Sabri KURTULDU
 11. DÖNGÜSEL EKONOMİ: ALMANYA’DAKİ DURUMUN BİR ÖZETİ
  Pages 129 - 143
  Tufan ÖZSOY
 12. TÜRK KAMU MALİ YÖNETİMİNDE MALİ SAYDAMLIK: AVRUPA BİRLİĞİ İLERLEME RAPORLARI ÇERÇEVESİNDE BİR DEĞERLENDİRME
  Pages 144 - 157
  Mehmet ARIKAN, Serkan BENK
 13. BANKALARIN LİKİDİTESİNİ ETKİLEYEN MAKROEKONOMİK VE BANKAYA ÖZGÜ FAKTÖRLERİN AMPİRİK ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
  Pages 158 - 169
  Ersan ERSOY, Yüksel AYDIN
 14. ELEKTRONİK HİZMET MARKA DEĞERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER: ELEKTRONİK HİZMET MÜŞTERİLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA
  Pages 170 - 185
  Salih YILDIZ