Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Cover Image
e-ISSN 2146-7188 | Period Biannually | Founded: 2012 | Publisher Harran University | http://veteriner.harran.edu.tr/tr/dergi/dergi-anasayfa/

Harran University Journal of The Faculty of Veterinary Medicine is an blind reviewed open access journal published online as 2 issues per year free of charge. The journal is dedicated to publish original research articles, short communications, case reports, review articles and letters to the editor in the fields of veterinary medicine, animal science, health science, and biology.

All articles submitted to the journal are sent to the Advisory Board by the Editor for review. Articles that do not conform to the publication rules are rejected. Articles approved by the Editorial Board and the Advisory Board are subject to review by at least 2 reviewers. The articles were examined for plagiarism by iThenticate program. Accepted articles upon reviewer's evaluation are reexamined by the Editor with respect to language and grammar. Accepted articles are sent to the layout. The article coming from the layout are sent to the corresponding author for the final check before it is published.

Publication charge is not requested. No copyright is paid for articles published in the journal. All scientific and legal responsibility of the published articles belongs to the authors.

Harran University Journal of The Faculty of Veterinary Medicine is indexed or abstracted by the following: 

- TÜBİTAK

- DergiPark 

- Google Scholar

Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

e-ISSN 2146-7188 | Period Biannually | Founded: 2012 | Publisher Harran University | http://veteriner.harran.edu.tr/tr/dergi/dergi-anasayfa/
Cover Image

23.976

133.470

Harran University Journal of The Faculty of Veterinary Medicine is an blind reviewed open access journal published online as 2 issues per year free of charge. The journal is dedicated to publish original research articles, short communications, case reports, review articles and letters to the editor in the fields of veterinary medicine, animal science, health science, and biology.

All articles submitted to the journal are sent to the Advisory Board by the Editor for review. Articles that do not conform to the publication rules are rejected. Articles approved by the Editorial Board and the Advisory Board are subject to review by at least 2 reviewers. The articles were examined for plagiarism by iThenticate program. Accepted articles upon reviewer's evaluation are reexamined by the Editor with respect to language and grammar. Accepted articles are sent to the layout. The article coming from the layout are sent to the corresponding author for the final check before it is published.

Publication charge is not requested. No copyright is paid for articles published in the journal. All scientific and legal responsibility of the published articles belongs to the authors.

Harran University Journal of The Faculty of Veterinary Medicine is indexed or abstracted by the following: 

- TÜBİTAK

- DergiPark 

- Google Scholar

Harran University Journal of the Faculty of Veterinary Medicine Last Issue
Volume 7 - Issue 2 - Dec 2018
 1. Mannheimia haemolytica İzole Edilen Pyometralı Bir Kedi Uterusunun Anormal Genişlemesi
  Pages 233 - 236
  Zeynep GÜNAY UÇMAK, Belgi DİREN SIĞIRCI, Melih UÇMAK, Ali Can ÇETİN, Kemal METİNER, Barış HALAÇ
 2. Kangal Köpeklerinde Trachea’nın Bilgisayarlı Tomografi ile Üç Boyutlu Değerlendirilmesi
  Pages 133 - 137
  Ömer ATALAR, Mustafa KOÇ, Zait Ender ÖZKAN, Saime Betül BAYGELDİ, Yeşim ASLAN KANMAZ
 3. Effects of Oleuropein on Hyperglycemia, Total Oxidant and Antioxidant Capacity in Streptozotosin-Diabetic Rats Treated with Metformin and Insulin
  Pages 138 - 143
  Nadide Nabil KAMİLOĞLU, Hülya DAĞDELEN HASTÜRK
 4. Şanlıurfa Yöresinde Maedi-Visna Virus (MVV) Enfeksiyonunun Serolojik Olarak Araştırılması
  Pages 144 - 148
  Hikmet ÜN, İrfan ÖZGÜNLÜK, Mehmet ÇABALAR
 5. Fiziksel ve Kimyasal Koşulların Çeşitli Yöntemlerle Elde Edilmiş Viral DNA’ya Etkileri
  Pages 149 - 153
  Zeynep AKKUTAY YOLDAR
 6. Yüksek Yağlı Diyet ile Beslenen Ratlarda Mate (Ilex paraguariensis) Çayının Obeziteyi Önleyici Etkisinin Histopatolojik ve Biyokimyasal Olarak Araştırılması
  Pages 154 - 161
  Ahmet UYAR, Erhan ESİM
 7. Koyun ve Keçilerde Doğumun İndüksiyonu Sonuçlarının Değerlendirilmesi
  Pages 162 - 167
  E. Sinem ÖZDEMİR SALCI, Kamil SEYREK İNTAŞ
 8. Sütçü İneklerde Pnömovagina ile Açlık Çukurluğu Derinliği Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi: Ön Çalışma
  Pages 168 - 172
  E. Sinem ÖZDEMİR SALCI, Kamil SEYREK İNTAŞ
 9. Intrarenal Segmentation of the Renal Arteries in the Red Fox (Vulpes Vulpes Leinnoleus 1758) from Anatolia
  Pages 173 - 178
  Zekeriya ÖZÜDOĞRU, Derviş ÖZDEMİR, Mehmet CAN, Gürsoy AKSOY
 10. Akrep Antivenomunun İmmunassay Yöntem Üzerindeki İnterferans Etkisinin Deneysel Araştırılması
  Pages 179 - 185
  Ataman GÖNEL
 11. Serological Investigation of Equine Viral Arteritis Infection in Donkeys and Horses in the Eastern Anatolia Region
  Pages 186 - 191
  Sibel GÜR, Metin GÜRÇAY, Bünyamin İREHAN, Turhan TURAN
 12. Deneysel Diyabetik Ratlarda Ardıç (Juniperus communis L.) Yağının Nefropati Üzerine Etkileri
  Pages 192 - 199
  Turan YAMAN, Ahmet Ufuk KÖMÜROĞLU
 13. Şanlıurfa Doğal Barınak Besiciliğinde Zeolit Mineralinin Hayvan Refahı Üzerine Etkisi
  Pages 200 - 206
  Gürbüz AKSOY, Mehmet AVCI, Halil Selçuk BİRİCİK, Oktay KAPLAN, Muğdat YERTÜRK
 14. Ağrı İlinde Sığırlarda Ayak Hastalıkları Prevalansının Belirlenmesi
  Pages 207 - 212
  Selvinaz YAKAN
 15. Buzağılarda Doğum Sırasında ve Sonrasında Şekillenen Kırık Olgularının ve Sağaltım Yöntemlerinin Değerlendirilmesi
  Pages 213 - 218
  İbrahim YURDAKUL
 16. Broiler Piliçlerde A Vitamin Yokluğunda Patolojik Bulgular
  Pages 219 - 221
  Aydın ÇEVİK
 17. Pathomorphologic Characteristics of Non-Neoplastic Lesions in Bovine Urinary Bladders
  Pages 222 - 228
  Hikmet KELES, Mehmet Fatih BOZKURT, Zafer OZYILDIZ, Mehmet Eray ALCIGIR
 18. Probiyotik Etkili Bifidobacterium longum ATCC 15707’nin, Staphylococcus aureus ATCC 29213’e İn-vitro Etkisinin Real-Time PCR Yöntemi ile İncelenmesi
  Pages 229 - 232
  Akın YİĞİN, Mehmet DEMİRCİ