Journal of Vocational School of Health Service
Cover Image
ISSN 2147-7892 | e-ISSN 2147-7892 | Period Biannually | Founded: 2013 | Publisher Inonu University | http://dergipark.gov.tr/inonusaglik
Journal of Inonu University Health Services Vocational School is a peer-reviewed journal that publishes original research, scientific studies, case reports, editorial comments, letters to the editor and compilations. In 2013, it started online broadcasting. Two numbers per year (May, December) are published electronically. Each study to be reviewed is sent to two referees. Studies submitted for publication in the journal should be in accordance with research and publication ethics. Manuscripts submitted to the journal should not have been previously published or submitted to another journal for publication. All kinds of publications / copyrights accepted to be published belong to our journal.


Journal of Inonu University Health Services Vocational School, TÜBİTAK-ULAKBİM JournalPark after the Participation Agreement in 2016 MagazinePark http://dergipark.gov.t İdealonl to, Turkey Citation Index are screened in Google Scholar Citation Index and Sobiad.

Journal of Vocational School of Health Service

ISSN 2147-7892 | e-ISSN 2147-7892 | Period Biannually | Founded: 2013 | Publisher Inonu University | http://dergipark.gov.tr/inonusaglik
Cover Image

13.742

85.594
Journal of Inonu University Health Services Vocational School is a peer-reviewed journal that publishes original research, scientific studies, case reports, editorial comments, letters to the editor and compilations. In 2013, it started online broadcasting. Two numbers per year (May, December) are published electronically. Each study to be reviewed is sent to two referees. Studies submitted for publication in the journal should be in accordance with research and publication ethics. Manuscripts submitted to the journal should not have been previously published or submitted to another journal for publication. All kinds of publications / copyrights accepted to be published belong to our journal.


Journal of Inonu University Health Services Vocational School, TÜBİTAK-ULAKBİM JournalPark after the Participation Agreement in 2016 MagazinePark http://dergipark.gov.t İdealonl to, Turkey Citation Index are screened in Google Scholar Citation Index and Sobiad.

Volume 6 - Issue 2 - Dec 2018
 1. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET KULLANIMLARININ AİLE İLİŞKİLERİ VE SORUMLULUKLARINI YERİNE GETİRMELERİNDEKİ ETKİSİ
  Pages 1 - 8
  Zehra Deniz Çırak, Gülsüm Yetiş, Perihan Gürbüz
 2. YAŞLI BAKIM PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN YAŞLI AYRIMCILIĞINA İLİŞKİN TUTUMLARININ BELİRLENMESİ
  Pages 14 - 24
  Neşe İşcan Ayyıldız, Hasan Evcimen
 3. SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN DİYABET RİSKLERİNİN BELİRLENMESİ
  Pages 25 - 35
  Hatice Demirağ, Sevilay Hintistan, Birgül Tuncay, Aynur Cin
 4. PARAMEDİK ÖĞRENCİLERİNİN KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLAR RİSK FAKTÖRLERİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
  Pages 36 - 43
  Aynur Cin, Esin Sevgi Doğan, Hatice Demirağ
 5. KADINLARDA MEME KANSERİ ENDİŞE DÜZEYİ İLE ERKEN TANI UYGULAMA DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
  Pages 44 - 53
  Gülçin Nacar
 6. SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN BESLENME ALIŞKANLIKLARININ BELİRLENMESİ
  Pages 54 - 63
  Perihan Gürbüz, Gülsüm Yetiş
 7. SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN İLKYARDIM BİLGİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
  Pages 64 - 76
  Gülsüm Yetiş, Perihan Gürbüz
 8. YAŞLILARDA ÇOKLU İLAÇ KULLANIMI VE ÜRİNER SİSTEME ETKİLERİ
  Pages 77 - 85
  Funda Büyükyılmaz, Yeliz Çulha
 9. “TOTAL KALÇA VE DİZ PROTEZİ İLE YENİ YAŞAM”: HASTA EĞİTİMİNDE ANAHTAR KAVRAMLAR
  Pages 86 - 96
  Funda Büyükyılmaz, Nur Güven Özdemir
 10. ANAL FİSSÜR, BPH, PENİL AĞRI, DİZÜRİ BİRLİKTELİĞİ
  Pages 9 - 13
  Serdar Geyik