ISSN: 2147-7892
e-ISSN: 2147-7892
Founded: 2013
Period: Tri-annual
Publisher: Inonu University
Cover Image
       

Journal of Inonu  University Health Services Vocational School (Journal of Inonu University Health Services Vocational School) is a refereed journal, respectively, with original research, research, research, case reports, editorial comments, letters to the editor and reviews. It started broadcasting online in 2013. It is published electronically three times a year (March, June, November). The article submitted to be published in the journal should be in accordance with research and publication ethics. Manuscripts submitted to the journal must not have been published before or submitted to another journal for publication. All kinds of publication / copyright accepted for publication belong to our journal.

Journal of İnönü University Health Services Vocational School has started online publication acceptance, evaluation and publication through DergiPark https://dergipark.org.tr/inonusaglik in the Participation Agreement signed with TÜBİTAK-ULAKBİM DergiPark in 2016, TR-DİZİN, Türk Medline Periodical Publications are scanned in Database, Cite Factor, İdealonline, Turkey Citation Index, Google Scholar, EuroPub, Directory of Research Journal Indexing (DRJI), Scientific Indexing Services (SIS), IP Indexing and Sobiad Citation Index.

Journal of İnönü University Health Services Vocational School does not charge article processing fee or subscription fee for access to articles.

2022 - Volume: 10 Issue: 2

Research Article

ASTIM HASTALARININ TAKİBİNDE ALLERJİ DEĞERLENDİRMESİNİN ÖNEMİ

Research Article

PANDEMİ DÖNEMİNDE EBEVEYNLERİN UYKU KALİTESİ VE YORGUNLUK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Research Article

Doğumdan Sonra Geçen Sürenin Üriner İnkontinans Görülme Sıklığı ve Yaşam Kalitesine Etkisi

Research Article

Knowledge Management Process Performance and Barriers to Knowledge in Sharing: The Nursing Example

Research Article

PROBLEMS AND EDUCATIONAL NEEDS RELATED TO PORT CATHETER IN CANCER PATIENTS

Research Article

SAĞLIK ÇALIŞANI ÇOCUKLARININ (4-6 YAŞ) COVİD-19 PANDEMİSİNDE YAŞADIĞI KORKU DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Research Article

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ ÇOCUK PSİKİYATRİ POLİKLİNİĞİNE ADLİ PSİKİYATRİK DEĞERLENDİRME İÇİN YÖNLENDİRİLEN ÇOCUKLARIN KLİNİK ÖZELLİKLERİ VE ADLİ RAPORLARININ İNCELENMESİ: İKİ YILLIK RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRME

Research Article

Normal ve Riskli Doğum Simülasyon Uygulamalarının Ebelik Öğrencilerinin Memnuniyeti ve Kendine Güvenlerine Etkisinin Değerlendirilmesi

Research Article

Determination of Some Antioxidant Enzyme Levels in Hairdressing Salon Workers in Van Province

Research Article

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ÇOCUKLUK ÇAĞI OTİZMİ HAKKINDA BİLGİ DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Research Article

ELAZIĞ İLİNDEKİ 8-15 YAŞ ARASI ÇOCUKLARDA HİPODONTİ PREVALANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Research Article

HEMŞİRELER İÇİN BASINÇ YARALANMASI YÖNETİMİ ÖZ YETERLİLİK ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇE GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİLİK ÇALIŞMASI

Research Article

BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ SİMÜLASYON EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİ EĞİTİMİ ÜZERİNE ETKİSİ: UZAKTAN EĞİTİM ÖRNEĞİ

Research Article

ALTHAEA OFFICINALIS’İN (HATMİ ÇİÇEĞİ) ANTİGENOTOKSİK AKTİVİTESİNİN DROSOPHILA MELANOGASTER’DE ARAŞTIRILMASI

indexes

17337  


24830

https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=66331&lang=pl


20478     

Ä°lgili resim

google scholar ile ilgili görsel sonucu        ideal online ile ilgili görsel sonucu   

  sobiad ile ilgili görsel sonucu        

logo.png   CenterLogo.png

QP1D3g.png        17983     

20490              22861

24671DEĞERLİ ARAŞTIRMACILAR;

YAZARLARIN DİKKATİNE ÖNEMLİ!!

Değerli Yazarlar;

İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Dergisine gönderilen makalelerin "yayın politikası" gereği alınan etik kurul onaylarının makalenin GEREÇ VE YÖNTEM  bölümünde belirtilmesi ve sisteme yüklenmesi gerekmektedir. İntihal raporu % 20' nin üzerinde olan yayınlar, etik kurul onayı olmayan ve  telif hakkı devir formu tüm yazarlar tarafından imzalı olmayan çalışmalar dergimizde yayınlanmak üzere değerlendirilmeye alınmayacaktır.

AYRICA; 2023 SAYILARI İÇİN YOĞUN MAKALE TALEBİNDEN DOLAYI DERLEME VE OLGU SUNUMU ÇALIŞMALARINI KABUL EDEMEMEKTEYİZ.

İlginize ve anlayışınıza teşekkür ederiz.