ISSN: 2147-7892
e-ISSN: 2147-7892
Founded: 2013
Period: Tri-annual
Publisher: Inonu University
Cover Image
       

Journal of Inonu  University Health Services Vocational School (Journal of Inonu University Health Services Vocational School) is a refereed journal, respectively, with original research, research, research, case reports, editorial comments, letters to the editor and reviews. It started broadcasting online in 2013. It is published electronically three times a year (March, June, November). The article submitted to be published in the journal should be in accordance with research and publication ethics. Manuscripts submitted to the journal must not have been published before or submitted to another journal for publication. All kinds of publication / copyright accepted for publication belong to our journal.

Journal of İnönü University Health Services Vocational School has started online publication acceptance, evaluation and publication through DergiPark http://dergipark.gov.tr/inonusaglik in the Participation Agreement signed with TÜBİTAK-ULAKBİM DergiPark in 2016, TR-DİZİN, Türk Medline Periodical Publications are scanned in Database, Cite Factor, İdealonline, Turkey Citation Index, Google Scholar, EuroPub, Directory of Research Journal Indexing (DRJI), Scientific Indexing Services (SIS), IP Indexing and Sobiad Citation Index.

Journal of İnönü University Health Services Vocational School does not charge article processing fee or subscription fee for access to articles.

2022 - Volume: 10 Issue: 1

Research Article

KUAFÖR SALONLARINDA ÇALIŞAN VE HİZMET ALAN BİREYLERDE DEMODEX SP’NİN GÖRÜLME SIKLIĞI

Research Article

İSTANBUL'DAKİ AKTARLARDA ÇOK SATILAN BİTKİ VE BİTKİSEL ÜRÜNLERİN İNCELENMESİ

Research Article

KRONİK HASTALIĞI OLAN BİREYLERİN SAĞLIK OKUR YAZARLIK DÜZEYLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Research Article

Non-Kardiyak Cerrahi Girişim Geçiren Pediatrik Hastalarda Eritrosit Transfüzyonunun Hasta Sonuçlarına Etkisi

Research Article

COVID-19 PANDEMİSİNDE 20-64 YAŞ ARASI BİREYLERİN SAĞLIK ALGISI

Research Article

THE RELATİONSHİP BETWEEN THE PARTİCİPATİON OF MOTHERS IN BABY CAREGİVİNG AND POST-TRAUMATİC STRESS DİSORDERS IN THE NEONATAL İNTENSİVE CARE UNİT

Research Article

Uzaktan ve Yüzyüze Eğitim Alan Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinde Uyku Kalitesi ve Koronovirüs Kaynaklı Anksiyete İlişkisi

Research Article

Böbrek Nakli Hastalarında Depresyon Anksiyete Stres Seviyeleri ile İmmünosupresif Tedaviye Uyum Arasındaki İlişki

Research Article

Subjective Evaluation Of Coronavirus 2019 Patients With and Without Vertigo

Research Article

CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ DERSİ ALAN ÖĞRENCİLERİN KENDİ KENDİNE ÖĞRENME, KLİNİK KARAR VERME VE YANSITICI DÜŞÜNME DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Research Article

ÇOCUKLUK ÇAĞI OLUMSUZ YAŞANTILARIN GEBELİKTE YAKINMALAR VE YAŞAM KALİTESİNE ETKİSİ: KESİTSEL BİR ÇALIŞMA

Research Article

ODYOLOJİ ÖĞRENCİLERİNİN MESLEĞE KARŞI TUTUMLARINDA PANDEMİ SÜRECİNİN ETKİSİ: KESİTSEL ÇALIŞMA

Research Article

ÜREME ÇAĞINDAKİ KADINLARIN COVİD 19 AŞISI İLE İLGİLİ OKUR YAZARLIK DÜZEYLERİ

Research Article

THE APPLICABILITY OF DISTANCE EDUCATION IN HEALTHCARE TECHNICIAN EDUCATION: A CROSS-SECTIONAL

Research Article

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KİLO YÖNETİMİNDE ALGILADIĞI ENGELLER

Research Article

COVID-19 GEÇİREN ÇOCUK OLGULARIMIZIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Research Article

ENTEGRE EĞİTİM ALAN HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN YAŞAM BOYU ÖĞRENME EĞİLİMLERİ

Research Article

YETİŞKİNLERDE TUZ TÜKETİM ÖZELLİKLERİ VE ETİKET OKUMA ALIŞKANLIĞIYLA İLİŞKİSİ

Research Article

ASTIM HASTALARININ TAKİBİNDE ALLERJİ DEĞERLENDİRMESİNİN ÖNEMİ

Research Article

GEBELERİN COVİD-19 KORKUSU VE KORUYUCU, GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARINI KULLANMA DURUMLARI

Research Article

OTOZOMAL DOMİNANT POLİKİSTİK BÖBREK HASTALIĞININ MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME BULGULARI EŞLİĞİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ

Research Article

INVESTIGATION OF THE EFFECT OF SIMULATOR USAGE ON ADVANCED LIFE SUPPORT AND LABOR HELP QUALIFICATIONS, AND SELF-EFFICACY OF PARAMEDIC STUDENTS

Research Article

OBSTRUCTİVE SLEEP APNEA AND CARDİOVASCULAR RİSK FACTORS AMONG PATİENTS WİTH TYPE 2 DİABETES MELLİTUS

Research Article

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN ÖZNEL SIKINTILARINI AÇMA DÜZEYLERİ İLE SOSYAL DESTEK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Research Article

THE EFFECT OF HEALTH LITERACY ON RATIONAL DRUG USE BEHAVIOR

Research Article

COMPARISON OF THE MICROHARDNESS OF BULK FILL COMPOSITES

Research Article

INVESTIGATION OF COVID-19 FEAR AND ETHICAL SENSITIVITY AMONG SENIOR NURSING STUDENTS DURING CLINICAL PRACTICE

Research Article

Lavandula angustifolia Miller Uçucu Yağı Üzerinde Farmakognozik Araştırmalar

Research Article

KIRMIZIBİBER VE SUMAK BAHARATLARINDA AFLATOKSİN TAYİNİ VE LABORATUVAR İÇİ METOT VALİDASYONU

Research Article

VALIDITY AND RELIABILITY STUDY OF THE GREENSPAN SOCIAL-EMOTIONAL GROWTH CHART (GSEGC) FOR INFANTS AGED 24-30 MONTHS

indexes

17337  


24830

https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=66331&lang=pl


20478     

Ä°lgili resim

google scholar ile ilgili görsel sonucu        ideal online ile ilgili görsel sonucu   

  sobiad ile ilgili görsel sonucu        

logo.png   CenterLogo.png

QP1D3g.png        17983     

20490              22861

24671DEĞERLİ ARAŞTIRMACILAR;

YAZARLARIN DİKKATİNE ÖNEMLİ!!

Değerli Yazarlar;

İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Dergisine gönderilen makalelerin "yayın politikası" gereği alınan etik kurul onaylarının makalenin GEREÇ VE YÖNTEM  bölümünde belirtilmesi ve sisteme yüklenmesi gerekmektedir. İntihal raporu % 20' nin üzerinde olan yayınlar, etik kurul onayı olmayan ve  telif hakkı devir formu tüm yazarlar tarafından imzalı olmayan çalışmalar dergimizde yayınlanmak üzere değerlendirilmeye alınmayacaktır.

AYRICA; 2022 SAYILARI İÇİN YOĞUN MAKALE TALEBİNDEN DOLAYI DERLEME VE OLGU SUNUMU ÇALIŞMALARINI KABUL EDEMEMEKTEYİZ.

İlginize ve anlayışınıza teşekkür ederiz.