Journal of Vocational School of Health Service
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 2147-7892 | e-ISSN 2147-7892 | Period Tri-annual | Founded: 2013 | Publisher Inonu University | https://dergipark.org.tr/tr/pub/inonusaglik


Journal of Inonu University Health Services Vocational School is a peer-reviewed journal that publishes original research, scientific studies, case reports, editorial comments, letters to the editor and compilations. In 2013, it started online broadcasting. Three numbers per year are published electronically. Each study to be reviewed is sent to two referees. Studies submitted for publication in the journal should be in accordance with research and publication ethics. Manuscripts submitted to the journal should not have been previously published or submitted to another journal for publication. All kinds of publications / copyrights accepted to be published belong to our journal.


Journal of Inonu University Health Services Vocational School, After the participation agreement signed with TÜBİTAK-ULAKBİM JournalPark on 2016 dergipark has started to accept evaluate and publish online publications through the address , http://dergipark.gov.tr .It is indexed  by "TR-DİZİN, Turkish Medline Periodicals Database, The İdealonline , Turkey Citation Index, Google Scholar , IP İndexing, Cite Factor, Sobiad, EuroPub, Directory of Research Journal Indexing (Scientific Indexing Services(SIS) "


Journal of Vocational School of Health Service

ISSN 2147-7892 | e-ISSN 2147-7892 | Period Tri-annual | Founded: 2013 | Publisher Inonu University | https://dergipark.org.tr/tr/pub/inonusaglik
Cover Image


Journal of Inonu University Health Services Vocational School is a peer-reviewed journal that publishes original research, scientific studies, case reports, editorial comments, letters to the editor and compilations. In 2013, it started online broadcasting. Three numbers per year are published electronically. Each study to be reviewed is sent to two referees. Studies submitted for publication in the journal should be in accordance with research and publication ethics. Manuscripts submitted to the journal should not have been previously published or submitted to another journal for publication. All kinds of publications / copyrights accepted to be published belong to our journal.


Journal of Inonu University Health Services Vocational School, After the participation agreement signed with TÜBİTAK-ULAKBİM JournalPark on 2016 dergipark has started to accept evaluate and publish online publications through the address , http://dergipark.gov.tr .It is indexed  by "TR-DİZİN, Turkish Medline Periodicals Database, The İdealonline , Turkey Citation Index, Google Scholar , IP İndexing, Cite Factor, Sobiad, EuroPub, Directory of Research Journal Indexing (Scientific Indexing Services(SIS) "


Volume 8 - Issue 3 - Nov 30, 2020
 1. YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN AFET YÖNETİMİ HAKKINDAKİ BİLGİ, GÖRÜŞ VE YAKLAŞIMLARI
  Pages 527 - 546
  Sibel ŞENTÜRK, Gönül BÜYÜKDAVRAZ, Alev YILDIRIM KESKİN
 2. DOĞUM ŞEKLİ: DOĞUM SONU KONFOR VE DOĞUMDAN MEMNUNİYET DÜZEYLERİNİ ETKİLER Mİ?
  Pages 547 - 565
  Emine KURT CAN, Serap EJDER APAY
 3. EBELİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MERHAMET DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
  Pages 566 - 577
  Özlem DOĞAN YÜKSEKOL, İ̇lksen ORHAN, Erman YILDIZ, Ayşe Nur YILMAZ
 4. HEMŞİRELERDE KENDİNİ GERÇEKLEŞTİRME, PALYATİF BAKIMA YÖNELİK TUTUM VE DAVRANIŞLARI NASIL ETKİLER?
  Pages 578 - 589
  Zeliha CENGİZ, Hilal YILDIRIM, Sema KÖMÜRKARA
 5. IMPACT OF PATIENT SAFETY CULTURE ON MEDICAL ERROR ATTITUDES: AN APPLICATION IN NURSES
  Pages 590 - 602
  Gülcan ŞANTAŞ, Özlem ÖZER, Fatih ŞANTAŞ, Mehmet Bircan GÜLEÇ
 6. CERRAHİ HEMŞİRELERİNİN HASTA GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN DENEYİMLERİ: NİTEL BİR ÇALIŞMA
  Pages 603 - 617
  Yasemin ALTINBAŞ, Türkan KARACA
 7. HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN HASTA GÜVENLİĞİ KONUSUNDA BİLGİ VE YETERLİLİKLERİ
  Pages 618 - 629
  İ̇smail TOYGAR, Sadik HANÇERLİOĞLU, Seçil GACANER
 8. GEBELERDE SAĞLIK ALGISI, SAĞLIK OKURYAZARLIĞI VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER
  Pages 630 - 642
  Emine AKÇA, Şule GÖKYILDIZ SÜRÜCÜ, Meltem AKBAŞ
 9. MALATYA’DA YETİŞTİRİLEN HACIHALİLOĞLU KAYISININ MİKROORGANİZMA KOMPOZİSYONUNUN ARAŞTIRILMASI VE POTANSİYEL PROBİYOTİK ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Pages 643 - 651
  Aybike DEMİRTAŞ, Meliha KARAPINAR, Elif Seren TANRİVERDİ, Barış OTLU
 10. PRİMİPAR VE MULTİPAR GEBELERİN GEBELİK STRESLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
  Pages 652 - 663
  Refika GENÇ KOYUCU, Dilek ÜLKAR, Buket ERDEM
 11. THE EXAMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN BRAIN DAMAGE AND DENTAL RESTORATIVE FILLING MATERIALS: AN IN-VIVO STUDY
  Pages 664 - 675
  Selina AKSAK KARAMEŞE, İsmail CAN, Mustafa DUZYOL, Nilgün SEVEN, Mevlüt ALBAYRAK, Fadime ATALAY, Esra DÜZYOL, Cemal GÜNDOĞDU
 12. MEZUN KONUMUNDA OLAN ÖĞRENCİLERİN HEMŞİRELİK DERNEKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ: KALİTATİF ÇALIŞMA
  Pages 676 - 687
  Nurcan KIRCA, Meryem ÖNGEN
 13. KADINLARIN JİNEKOLOJİK MUAYENE ÖNCESİ ANKSİYETE DÜZEYİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER
  Pages 688 - 700
  Sevde AKSU, Büşra TURGUT
 14. DİRSEK DÜZEYİNDE ULNAR SİNİR SIKIŞMASINDA BASİT DEKOMPRESYON UYGULANAN HASTALARIN KLİNİK VE CERRAHİ SONUÇLARI
  Pages 701 - 707
  Ramazan PAŞAHAN, Bora TETİK
 15. ERZURUM BÖLGESİNDE 0-18 YAŞ ARASI ÇOCUKLARDA SİTOMEGALOVİRÜS SEROPREVALANSININ ARAŞTIRILMASI
  Pages 708 - 714
  Ahmet YILMAZ, Muhammet GÜLER
 16. POSTPARTUM DEPRESYON DÜZEYİ İLE MATERNAL BAĞLANMA ARASINDAKİ İLİŞKİ
  Pages 715 - 724
  Zeliha ÖZŞAHİN, Emine AKÇA, Nilay GÖKBULUT
 17. PREPARATION OF ALLANTOIN LOADED CHITOSAN NANOPARTICLES AND INFLUENCE OF MOLECULAR WEIGHT OF CHITOSAN ON DRUG RELEASE
  Pages 725 - 740
  Ahmet ULU
 18. TÜRKİYE’DE MESLEK YÜKSEKOKULU FİZYOTERAPİ ÖNLİSANS PROGRAMLARININ İNCELENMESİ VE MÜFREDAT ANALİZİ
  Pages 741 - 748
  Mesut ARSLAN, Esra PEHLİVAN
 19. HEMŞİRELERİN İŞ YAŞAMINDA AYRIMCILIĞA İLİŞKİN ALGILARININ BELİRLENMESİ
  Pages 749 - 762
  Gülşah ÜNSAL JAFAROV, Aytolan YILDIRIM
 20. COVID-19 HAKKINDA ECZACILARIN VE ECZACILIK ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ VE TUTUMLARI
  Pages 763 - 778
  Emre KARA, Kutay DEMİRKAN, Serhat ÜNAL
 21. HASTA HAKLARI ALGISININ, BAZI DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
  Pages 779 - 801
  Ezgi MAHANOĞLU, Abdullah SOYSAL
 22. BİR KAMU HASTANESİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN DUYGUSAL BULAŞMA DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
  Pages 802 - 813
  Fatma DEMİRKAYA, Betül SÖNMEZ
 23. DETERMINING THE EFFECT OF THE PUBLIC HEALTH NURSING PRACTICES ON IMMIGRANT WOMEN'S QUALITY OF LIFE AND HEALTHY LIFESTYLE BEHAVIORS
  Pages 814 - 825
  Zeliha KAYA ERTEN, Funda TUNCER ŞAHİN, Zübeyde KORKMAZ, Merve YILMAZ
 24. HEMŞİRELERDE OTONOMİ DÜZEYİNİN MESLEKİ BENLİK SAYGISINA ETKİSİ
  Pages 826 - 838
  Birgül CERİT, Nevin ÇITAK BİLGİN, Gülseren ÇITAK-TUNÇ
 25. HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN ÖZ-ETKİLİLİK-YETERLİK DÜZEYLERİ İLE AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
  Pages 839 - 849
  Seyhan ÇITLIK SARITAŞ, Zeliha BÜYÜKBAYRAM, Esra ANUŞ TOPDEMİR
 26. İLKOKUL ÇAĞI ÇOCUKLARINDA EFÜZYONLU OTİTİS MEDİA PREVALANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ
  Pages 850 - 861
  Tuğba ŞAHİN, Selim ÜNSAL, Hanifi KURTARAN
 27. ÖĞRENCİLERİN SINAV KAYGI DÜZEYİNİN KARDİYOPULMONER RESÜSİTASYON UYGULAMA SINAVI BAŞARILARI İLE İLİŞKİSİ: PARAMEDİK ÖRNEĞİ
  Pages 862 - 873
  Leyla DELİBAŞ, İ̇brahim BİLİR, Göksel DÜRMÜŞ, Aynur EKREN, Semra ÇELİKLİ
 28. BİR ÜNİVERSİTENİN SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENİMLERİNE İLİŞKİN DOYUM DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
  Pages 874 - 892
  Cevriye YÜKSEL KAÇAN, Aylin PALLOŞ
 29. DOĞUMHANEDE ÇALIŞAN EBELERDE İŞE BAĞLI GERGİNLİK DÜZEYİ İLE TÜKENMİŞLİK, ÖRGÜTSEL BAĞLILIK VE ÖRGÜTSEL ADALET DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
  Pages 893 - 905
  Hacer ÜNVER, Yeşim AKSOY DERYA, Tuba UÇAR
 30. THE EFFECT OF INTENSIVE CARE UNIT NURSES’ ANXIETY LEVELS ON MORAL SENSITIVITY
  Pages 906 - 918
  Serdar SARITAŞ, Esra ANUŞ TOPDEMİR, Zeliha BÜYÜKBAYRAM
 31. ALLERJİK HASTALIĞI OLAN ÇOCUKLARDA TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TIP KULLANIMI
  Pages 1054 - 1065
  Yağmur SEZER EFE, Harun ÖZBEY, Nuray CANER, Meral BAYAT, Fulya TAHAN, Murat CANSEVER
 32. Düzeltme
  Pages 1066 - 1066
  Emre ERKAL, Sevgi DEMİR
 33. ANTENATAL DÖNEMDE MOBİL SAĞLIK HİZMETLERİ
  Pages 919 - 922
  Güzin ÜNLÜ, İ̇lkay GÜNGÖR
 34. BASINÇ YARASI VE MALNÜTRİSYON
  Pages 923 - 945
  Sennur KULA ŞAHİN
 35. BİYOMÜHENDİSLİKTE KULLANILAN KAN ANALOGLARINA GENEL BİR BAKIŞ
  Pages 946 - 963
  Hatice BİLGİLİ, Teymuraz ABBASOV
 36. DELİRYUMDAKİ PEDİATRİK YOĞUN BAKIM HASTALARINA HEMŞİRELİK YAKLAŞIMI
  Pages 964 - 972
  Abdullah SARMAN, Emine SARMAN
 37. HEMŞİRELİK EĞİTİMİNDE İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME MODELİ
  Pages 973 - 988
  Fatma KARASU
 38. KAWASAKİ HASTALIĞI VE DENTAL YAKLAŞIMLAR
  Pages 989 - 1001
  Merve CANDAN, İ̇rem İPEK, Murat ÜNAL
 39. TÜRKİYE’DE “HEMŞİRELİKTE KUŞAKLAR” KONUSUNDA 2014-2019 YILLARI ARASINDA YAYIMLANAN ULUSAL ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ: SİSTEMATİK BİR İNCELEME
  Pages 1002 - 1017
  Handan ALAN, Elif PEKER, Dilan ARSLAN, Fidan TOPRAK, Feride EŞKİN BACAKSIZ
 40. YENİDOĞANLARDA İLAÇ UYGULAMA HATALARINDA HEMŞİRENİN SORUMLULUĞU
  Pages 1018 - 1029
  Fatma TAŞ ARSLAN, Sevinç AKKOYUN
 41. ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUĞUN OREM’ İN ÖZBAKIM YETERSİZLİK KURAMI’NA GÖRE BAKIMI: OLGU SUNUMU
  Pages 1030 - 1042
  Semiha DERTLİ, Seher ÇEVİK AKTURA
 42. NAZOPALATİN KANAL KİSTLERİ - 3 OLGU SUNUMU VE LİTERATÜR DERLEMESİ
  Pages 1043 - 1053
  Pembe BOĞAÇ, Ferah ONAY KARAKAŞ, Mehmet Emin TOPRAK, Selda YENEL
YAZARLARIN DİKKATİNE ÖNEMLİ!!

Değerli Yazarlar; İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Dergisine gönderilen makalelerin "yayın politikası" gereği alınan etik kurul onaylarının makalenin GEREÇ VE YÖNTEM  bölümünde belirtilmesi ve sisteme yüklenmesi gerekmektedir. İntihal raporu % 20' nin üzerinde olan yayınlar, etik kurul onayı olmayan ve  telif hakkı devir formu tüm yazarlar tarafından imzalı olmayan çalışmalar dergimizde yayınlanmak üzere değerlendirilmeye alınmayacaktır. İlginize ve anlayışınıza teşekkür ederiz.

indexing

17337


20478     


Ä°lgili resim

google scholar ile ilgili görsel sonucu        ideal online ile ilgili görsel sonucu   

  sobiad ile ilgili görsel sonucu kBgNLc.pnglogo.png   CenterLogo.png20490

QP1D3g.png  17983