Journal of Vocational School of Health Service
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Editorial Board Contact Archive
...
Login
ISSN 2147-7892 | e-ISSN 2147-7892 | Period Tri-annual | Founded: 2013 | Publisher Inonu University | https://dergipark.org.tr/tr/pub/inonusaglik


Journal of Inonu  University Health Services Vocational School (Journal of Inonu University Health Services Vocational School) is a refereed journal, respectively, with original research, research, research, case reports, editorial comments, letters to the editor and reviews. It started broadcasting online in 2013. It is published electronically three times a year (March, June, November). The article submitted to be published in the journal should be in accordance with research and publication ethics. Manuscripts submitted to the journal must not have been published before or submitted to another journal for publication. All kinds of publication / copyright accepted for publication belong to our journal.

Journal of İnönü University Health Services Vocational School has started online publication acceptance, evaluation and publication through DergiPark http://dergipark.gov.tr/inonusaglik in the Participation Agreement signed with TÜBİTAK-ULAKBİM DergiPark in 2016, TR-DİZİN, Türk Medline Periodical Publications are scanned in Database, Cite Factor, İdealonline, Turkey Citation Index, Google Scholar, EuroPub, Directory of Research Journal Indexing (DRJI), Scientific Indexing Services (SIS), IP Indexing and Sobiad Citation Index.

Journal of İnönü University Health Services Vocational School does not charge article processing fee or subscription fee for access to articles.

Journal of Vocational School of Health Service

ISSN 2147-7892 | e-ISSN 2147-7892 | Period Tri-annual | Founded: 2013 | Publisher Inonu University | https://dergipark.org.tr/tr/pub/inonusaglik
Cover Image


Journal of Inonu  University Health Services Vocational School (Journal of Inonu University Health Services Vocational School) is a refereed journal, respectively, with original research, research, research, case reports, editorial comments, letters to the editor and reviews. It started broadcasting online in 2013. It is published electronically three times a year (March, June, November). The article submitted to be published in the journal should be in accordance with research and publication ethics. Manuscripts submitted to the journal must not have been published before or submitted to another journal for publication. All kinds of publication / copyright accepted for publication belong to our journal.

Journal of İnönü University Health Services Vocational School has started online publication acceptance, evaluation and publication through DergiPark http://dergipark.gov.tr/inonusaglik in the Participation Agreement signed with TÜBİTAK-ULAKBİM DergiPark in 2016, TR-DİZİN, Türk Medline Periodical Publications are scanned in Database, Cite Factor, İdealonline, Turkey Citation Index, Google Scholar, EuroPub, Directory of Research Journal Indexing (DRJI), Scientific Indexing Services (SIS), IP Indexing and Sobiad Citation Index.

Journal of İnönü University Health Services Vocational School does not charge article processing fee or subscription fee for access to articles.

Volume 9 - Issue 1 - Mar 25, 2021
 1. EFFECTS OF RESTLESS LEG SYNDROME ON THE QUALİTY OF LİFE AND SLEEP DURİNG PREGNANCY: A CASE-CONTROL STUDY
  Pages 1 - 9
  Keziban AMANAK
 2. EVALUATION OF NUTRITIONAL HABITS OF UNIVERSITY STUDENTS: A CROSS-SECTIONAL STUDY DURING THE COVID-19 PANDEMIC
  Pages 10 - 18
  Zeynep UZDİL, Seda KAYA, Funda Pınar ÇAKIROĞLU
 3. MORPHOMETRIC COMPARISON OF DIFFERENT RADIAL HEAD TYPES
  Pages 19 - 26
  Deniz ŞENOL, Fatih ÇAVUŞ, Furkan ÇEVİRGEN, Muhammed Furkan ARPACI, Davut ÖZBAĞ
 4. ADAPTATION OF THE DECISIONAL BALANCE AND SELF-EFFICACY SCALES FOR SEXUAL ABSTINENCE TO TURKISH: A VALIDITY AND RELIABILITY STUDY
  Pages 27 - 40
  Özlem KARATANA, Ayşe ERGÜN, Abdullah BEYHAN
 5. EVALUATION OF THE SHEAR BOND STRENGTH, MICROLEAKAGE AND COMPRESSIVE STRENGTH OF REINFORCED GLASS IONOMER CEMENTS USED AS PERMANENT RESTORATİVE MATERİALS
  Pages 41 - 54
  Seda Nur KARAKAŞ, Hacer TURGUT
 6. YOĞUN BAKIMDA HASTASI OLAN AİLE BİREYLERİNİN GEREKSİNİMLERİNİN KARŞILANMASI İLE MEMNUNİYET DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
  Pages 55 - 70
  Esra ÖZTÜRK, Birgül CERİT
 7. PERİFERİK SİNİR YARALANMALARI VE CERRAHİ SONUÇLARI
  Pages 71 - 77
  Ramazan PAŞAHAN, Cengiz GÖLÇEK, Emek GÜLDOĞAN
 8. HEKİM VE HEMŞİRELERDE İŞE ANGAJE OLMA VE İŞ TATMİNİ İLİŞKİSİ: BİR KAMU HASTANESİ ÖRNEĞİ
  Pages 78 - 88
  Hanife TİRYAKİ ŞEN, Handan ALAN, Fatma DEMİRKAYA, Ece UYSAL KASAP
 9. PANDEMİ DÖNEMİNDE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRİMİÇİ ÖĞRENMEYE HAZIRBULUNUŞLUKLARININ VE UZAKTAN EĞİTİME İLİŞKİN DENEYİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Pages 89 - 104
  Nursemin ÜNAL, Nevin ŞANLIER, Ahmet ŞENGİL
 10. OSTEOARTRİTLİ HASTALARDA METABOLİK SENDROM SIKLIĞI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER
  Pages 105 - 116
  Sibel ŞENTÜRK, Dilek EFE ARSLAN, Murat KORKMAZ
 11. YARDIMCI HİZMET PERSONELİNE VERİLEN UYGULAMALI EL HİJYENİ EĞİTİMİNİN EL HİJYENİ UYUMUNA ETKİSİ
  Pages 117 - 129
  Şükran DOĞAN, Elif KARAHAN
 12. ANİ İŞİTME KAYIPLI HASTALARDA RUTİN HEMOGRAM İÇİNDEKİ İNFLAMATUAR MARKIRLARIN PROGNOZA ETKİSİ
  Pages 130 - 139
  Mehmet TAN, Deniz Uğur CENGİZ, Oguz KARAKAŞ, Tuba BAYİNDİR
 13. HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME DÜZEYLERİNİN YARATICILIKLARINA ETKİSİ
  Pages 140 - 149
  Ayşe AYDIN, Fatma KURUDİREK
 14. HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN CİNSEL YOLLA BULAŞAN HASTALIKLARA İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYLERİ
  Pages 150 - 166
  Erhan ŞENSOY
 15. EBELERİN SOSYAL ZEKÂ DÜZEYLERİ İLE MESLEK ALGILARININ BELİRLENMESİ
  Pages 167 - 175
  Seda SÖGÜT, Eda CANGÖL, Semra GÜVEN
 16. YAŞLI AYRIMCILIĞI: HEMŞİRELİK VE YAŞLI BAKIM TEKNİKERİ ÖĞRENCİLERİ ÖRNEĞİ
  Pages 176 - 190
  İpek KÖSE TOSUNÖZ, Serap GÜNGÖR
 17. HEMODİYALİZ TEDAVİSİ ALAN HASTA BİREYLERİN KİŞİLER ARASI TARZ VE SOSYAL İYİ OLMA DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Pages 191 - 205
  Ejdane COŞKUN, Ayşe İNEL MANAV
 18. BEDEN ALGISININ GEBELİKTE KİLO ALIMI ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ: ANALİTİK KESİTSEL ARAŞTIRMA
  Pages 206 - 218
  Sibel ŞEKER, Funda ÇİTİL CANBAY, Ceylan CESUR, Nasim FİROUZ
 19. DOĞUM SONU DEPRESYONUN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ
  Pages 219 - 229
  Zeliha SUNAY, Esra KARATAŞ OKYAY, Nilay GÖKBULUT, Tuba UÇAR
 20. YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDEN İZOLE EDİLEN PSEUDOMONAS AERUGİNOSA SUŞLARININ ANTİBİYOTİKLERE DUYARLILIKLARI
  Pages 230 - 237
  Mehmet Mustafa ERDOĞAN, Leman ACUN DELEN, Esra ERDOĞAN
 21. BİR MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİNDE ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERE VERİLEN İLK YARDIM EĞİTİMİNİN ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Pages 238 - 251
  Gülden KÜÇÜKAKÇA ÇELİK, Şenay ŞERMET KAYA, Rahşan KOLUTEK, Şefika Dilek GÜVEN
 22. HEMŞİRELERİN SURİYELİ SIĞINMACI ÇOCUKLARA BAKIM VERİRKEN YAŞADIĞI GÜÇLÜKLER
  Pages 252 - 263
  Mürşide ZENGİN, Mehmet Emin DÜKEN, Emriye Hilal YAYAN, Yeliz SUNA DAĞ
 23. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE PREMENSTRUAL SENDROM PREVELANSI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER
  Pages 264 - 277
  Nazife BAKIR, Nezihe KIZILKAYA BEJİ
 24. PANDEMİ SÜRECİNDE HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK ERTELEME DAVRANIŞLARI İLE STRES DÜZEYLERİNE ARASINDAKİ İLİŞKİ
  Pages 278 - 291
  Hanife DURGUN, Betül KALYONCUOĞLU, Ayşe Betül AVCI
 25. "PEDODONTİ PRATİĞİNDE STRES ÖLÇEĞİ"NİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİLİK VE GÜVENİLİRLİK ÇALIŞMASI
  Pages 292 - 306
  İnci KIRMIZIGÜL, Pinar DEMİR, Murat Selim BOTSALI, Feyza İNCEOĞLU
 26. HASTANEDE YATAN YAŞLI BİREYLERİN BAKIM BAĞIMLILIKLARI, HEMŞİRELİK BAKIMI İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELERİ VE ARASINDAKİ İLİŞKİ
  Pages 307 - 322
  Esra ÖZBUDAK, Ayşegül OKSAY ŞAHİN
 27. 59 YAŞ VE ÜZERİ KADINLARIN YAŞAM ŞEKİLLERİ İLE ÜRİNER İNKONTİNANS ARASINDAKİ İLİŞKİ
  Pages 323 - 336
  Berna BAYIR, Aylin SERCAN, Esmahan YAMAN, Gökçen ÇELİK, Sevim YILMAZ, Tuğba BEŞYAPRAK, Zeynep KUTKAN
 28. HEMŞİRELİK İLE İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIK OKURYAZARLIĞI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ
  Pages 337 - 352
  Deniz S. YORULMAZ, Hilal KURT SEZER
 29. UROTENSİN II’NİN İNSAN OSTEOBLAST HÜCRELERİNDE ENFLAMASYONLA İLİŞKİLİ ROLÜ
  Pages 353 - 361
  Hamza Malik OKUYAN, Menderes Yusuf TERZİ, Gülay DURAN, Aydıner KALACI
 30. HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN HEMŞİRELİK İMAJINA YÖNELİK ALGILARI İLE AKADEMİK MOTİVASYONLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
  Pages 362 - 373
  Dilan DENİZ AKAN, Cansu KOŞAR ŞAHİN, Esin SEVGİ DOĞAN, Simge YILDIZ, Gülçin GÖKTAŞ, Sezgi ÇINAR PAKYÜZ
 31. Geri Çekildi: SAĞLIK DAVRANIŞLARININ DEĞİŞTİRİLMESİNDE TRANSTEORETİK MODEL KULLANIMI
  Pages 374 - 384
  Zeynep ÜNVER
indexing

17337

20478     

Ä°lgili resim

google scholar ile ilgili görsel sonucu        ideal online ile ilgili görsel sonucu   

  sobiad ile ilgili görsel sonucu        

logo.png   CenterLogo.png

QP1D3g.png        17983     

20490          22861


  

YAZARLARIN DİKKATİNE ÖNEMLİ!!

Değerli Yazarlar; İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Dergisine gönderilen makalelerin "yayın politikası" gereği alınan etik kurul onaylarının makalenin GEREÇ VE YÖNTEM  bölümünde belirtilmesi ve sisteme yüklenmesi gerekmektedir. İntihal raporu % 20' nin üzerinde olan yayınlar, etik kurul onayı olmayan ve  telif hakkı devir formu tüm yazarlar tarafından imzalı olmayan çalışmalar dergimizde yayınlanmak üzere değerlendirilmeye alınmayacaktır. İlginize ve anlayışınıza teşekkür ederiz.