İnsan ve İnsan
Cover Image
e-ISSN 2148-7537 | Period Quarterly | Founded: 2014 | Publisher Okur Yazar Derneği | https://insanveinsan.org/

21.768

82.251

“İnsan ve İnsan” Journal of Science, Culture, Art and Thought is an open accessed double blind peer reviewed journal which is published quarterly. The spring, summer, fall and winter issues are published in April, July, October and January respectively.

The papers sent to the journal are viewed by two anonymous referees minimum after the preliminary evaluation of the editorial board.

The journal is free, and has no article processing charges (APCs) and no article submission charges.

İnsan ve İnsan

e-ISSN 2148-7537 | Period Quarterly | Founded: 2014 | Publisher Okur Yazar Derneği | https://insanveinsan.org/
Cover Image

21.768

82.251

“İnsan ve İnsan” Journal of Science, Culture, Art and Thought is an open accessed double blind peer reviewed journal which is published quarterly. The spring, summer, fall and winter issues are published in April, July, October and January respectively.

The papers sent to the journal are viewed by two anonymous referees minimum after the preliminary evaluation of the editorial board.

The journal is free, and has no article processing charges (APCs) and no article submission charges.

Volume 6 - Issue 20 - Apr 2019
 1. II. Meşrutiyet Döneminden Cumhuriyet’in Kuruluş Yıllarına Halkçılık Fikrinin Gelişimi
  Pages 131 - 144
  Erkan Doğan
 2. Türkiye’de Ordu-Siyaset İlişkileri ve Askeri Darbelerin İdeolojik Kökenleri
  Pages 145 - 164
  Mehmet Zeki Duman
 3. Kadın Rollerinin Televizyon Dizilerinde Yer Alma Biçimlerine İlişkin Bir Karşılaştırma: Paramparça ve Medcezir Örneği
  Pages 165 - 183
  Ebru Ağaoğlu Ercan, Nagihan Çakar Bikiç
 4. Kadın Hakları ve Algısının İdeolojik Örüntüsü: KADEM Örneği
  Pages 185 - 204
  Ekmel Geçer, Esra Kıymaz
 5. İş Becerikliliği ve İş Tatmini Arasındaki İlişki: “İşe ilişkin değişiklikler, memnuniyeti artırabilir mi?”
  Pages 205 - 218
  Gökhan Kerse
 6. Eğitimde Postmodern Durum: Yapılandırmacılık
  Pages 219 - 238
  Ahmet Kesici
 7. Benlik Saygısı ve Organ Bağışı Tutumu İlişkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma
  Pages 239 - 262
  Harun Kırılmaz, Pelinsu Buket Güler
 8. Türkiye Siyasetini Değerler Üzerinden Okumak: 14 Mayıs 1950 Seçimi
  Pages 263 - 288
  Aynur Köse, Mustafa Yılmaz
 9. 16. Yüzyıl Osmanlı Kitap Sanatlarında Farklı Bir Uygulama: Şâh u Gedâ Mesnevisinin Çiçek Baskılı Kâğıtları
  Pages 289 - 306
  Savaş Maraşlı
 10. İslamî Devrim Nedir?: 1979 İran Örneği
  Pages 307 - 323
  Mehmet Talha Paşaoğlu
 11. J. S. Bach’ın Çello Süitlerine İlişkin Bir Literatür İncelemesi
  Pages 325 - 336
  Evin Erden Topoglu
 12. Terörle Mücadele Kanunu’na Göre Mutlak ve Nispi Terör Suçları
  Pages 337 - 350
  Faruk Y. Turinay
 13. Gelişmiş Batı Demokrasilerinde Sivil-Asker İlişkilerine Dair Farklı Çözümler
  Pages 351 - 379
  Mutlu Yıldırım