İnsan ve İnsan
Cover Image
e-ISSN 2148-7537 | Period Quarterly | Founded: 2014 | Publisher Okur Yazar Derneği | https://insanveinsan.org/

22.728

86.632

“İnsan ve İnsan” Journal of Science, Culture, Art and Thought is an open accessed double blind peer reviewed journal which is published quarterly. The spring, summer, fall and winter issues are published in April, July, October and January respectively.

The papers sent to the journal are viewed by two anonymous referees minimum after the preliminary evaluation of the editorial board.

The journal is free, and has no article processing charges (APCs) and no article submission charges.

İnsan ve İnsan

e-ISSN 2148-7537 | Period Quarterly | Founded: 2014 | Publisher Okur Yazar Derneği | https://insanveinsan.org/
Cover Image

22.728

86.632

“İnsan ve İnsan” Journal of Science, Culture, Art and Thought is an open accessed double blind peer reviewed journal which is published quarterly. The spring, summer, fall and winter issues are published in April, July, October and January respectively.

The papers sent to the journal are viewed by two anonymous referees minimum after the preliminary evaluation of the editorial board.

The journal is free, and has no article processing charges (APCs) and no article submission charges.

Volume 6 - Issue 21 - Aug 2019
 1. Türk Kültür ve Devlet Geleneğinde Kadın
  Pages 395 - 411
  Hasan Acar
 2. Milliyetçiliğin Kökenleri: Etnisite/Ulus (Millet) İlişkisi
  Pages 413 - 430
  Abdulvahap Akıncı
 3. Etkili İletişimin Hasta Güvenliği Kültürü Üzerine Etkisi ve İç Girişimciliğin Aracı Rolü: Bir Özel Hastane Uygulaması
  Pages 431 - 451
  Ali Arslanoğlu
 4. Yoksulluğa Hak Temelli Yaklaşım
  Pages 453 - 475
  Hicran Atatanır, Kasım Karataş
 5. 12 Temmuz Beyannamesinin Gölgesinde Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün Yurt Gezileri
  Pages 477 - 492
  Ahmet Emre Ateş, Onur Gökçeler
 6. İş Stresi ve Pozitif Psikolojik Sermayenin Tükenmişlik Üzerine Etkisi: Bankacılık Sektöründe Bir Araştırma
  Pages 493 - 523
  Ebru Beyza Bayarçelik, Burçak Vatansever Durmaz, Nilay Gürler
 7. Fen Bilgisi ve Sınıf Öğretmen Adaylarının Sürdürülebilir Çevreye Yönelik Tutumlarının İncelenmesi
  Pages 525 - 542
  Hicret Çimen, Semra Benzer
 8. Amfitiyatro, Panoptikon ve Görme Rejimleri
  Pages 543 - 551
  Tuba Kancı
 9. Çok Katlı Pazarlama Sistemi Üzerine Antalya İlinde Bir Uygulama
  Pages 553 - 572
  Davut Karaman
 10. Kamusal Alanın Kavramsal Sınırları
  Pages 573 - 595
  Mustafa Ali Minarlı
 11. Geleneksel Mimariye Öykünme Bağlamında Günümüz Safranbolu Sivil Mimarisi
  Pages 597 - 631
  Bülent Oral
 12. Gramsci’nin Hegemonya Kuramı Bağlamında Nükleer Karşıtı Hareketin Milliyet Gazetesindeki Temsiliyeti (11 Ocak 1999-25 Temmuz 2000)
  Pages 633 - 671
  Mehmet Özçağlayan, Filiz Yavuz Çakıcı
 13. 1742-1754 Yıllarında Vergi Tahsilatındaki Usulsüzlüklere Dair Bazı Tespit, Teşhis ve Tahliller: Diyarbakır Vilayeti Örneği
  Pages 673 - 690
  İbrahim Özgül
 14. Müzik ve Siyaset: Duygu ve Düşüncenin Etkileşimsel İşbirliği
  Pages 691 - 712
  İrfan Paçacı
 15. Hukuk Felsefesine Neden İhtiyacımız Var?
  Pages 713 - 724
  Murat Satıcı