Volume: 1 - Issue: 1

1.696     |     3.537
Yazar Ön Değerlendirme

Makale ön değerlendirme süreci için bkz.Yazar Ön Değerlendirme Süreci

Hakem Değerlendirme

Hakem değerlendirme için bkz. Hakem Değerlendirme Süreci

Yazar Rehberi/Yazım Kuralları

Yazım kuralları rehber için bkz. Yazar Rehberi/Yazım Kuralları

Hakem Rehberi

Hakem Rehberi için bkz. Hakem Rehberi

Template for paper

Please use this template

Paper Template