Year 2017, Volume 16, Issue 3, Pages 612 - 627 2017-07-31

Supply Chain Visibility: Control Tower Approach
Tedarik Zinciri Görünürlüğü: Kontrol Kulesi Yaklaşımı

İbrahim Akben [1] , Mustafa Özel [2]

508 1595

Changing customer demands in today's competitive business environment are reshaping the traditional supply chain. The increase in global production, the disruption of production facilities overseas, and the presence of global customers have made supply chains more complex than ever. This complexity forces businesses to provide more flexibility, more speed, and more visibility at lower costs when performing operations. As the technology evolves rapidly and many areas can be integrated into the supply chain, emerging software presents the Supply Chain Control Tower as a good tool for businesses. Supply chain control towers play a key role as a center for coordinating the technology, organization and processes required to achieve greater visibility, acquisition and use of supply chain data to reach strategic objectives.

The aim of this study is to draw attention to the Supply Chain Control systems and to raise awareness of the advantages and disadvantages of this area in order to better perform complex supply chain activities for businesses operating in global supply chain operations.

Günümüzün rekabetçi iş ortamında değişen müşteri talepleri geleneksel tedarik zincirini yeniden şekillendirmektedir. Küresel üretimin artması, üretim tesislerinin deniz aşırı ülkelere dağılması ve küresel müşterilerin varlığı, tedarik zincirlerini hiç olmadığı kadar karmaşık hale getirmiştir. Bu karmaşıklık, işletmeleri operasyonlarını geçekleştirirken daha az maliyetle, daha fazla esneklik, daha fazla hız, daha fazla görünürlük sağlamaya zorlamaktadır. Teknolojinin hızlı bir şekilde gelişmesi ve tedarik zincirine de birçok alanda entegre edilebilmesi sonucunda ortaya çıkan yeni yazılımlar, işletmelere iyi bir araç olarak Tedarik Zinciri Kontrol Kulelerini sunmaktadır. Tedarik Zinciri Kontrol Kuleleri stratejik hedeflere ulaşabilmek için daha fazla görünürlük sağlamak, tedarik zinciri verilerini toplamak ve kullanmak için gerekli teknoloji, organizasyon ve süreçleri koordine eden bir merkez olarak anahtar bir rol üstlenmektedir.

Bu çalışmanın amacı, küresel tedarik zinciri faaliyetlerinde bulunan işletmeler için karmaşık tedarik zinciri faaliyetlerinin en iyi uygulanabilmesi adına Tedarik Zinciri Kontrol Kulesi sistemlerine dikkat çekmek ve bu alanda yer alan avantajlar ve dezavantajlar konusunda bir farkındalık oluşturmaktır.

  • Kaynakça Apple Tedarik Zinciri, https://jetract.com/blog/applein-tedarik-zinciri-gercekten-en-iyisi-mi/ (Erişim Tarihi: 14.04.2017). Barlow, R.D., (2016). Tower Power, http://www.hpnonline.com/tower-power, (Erişim Tarihi: 13.12.2016). Bentz, B. (2014). Supply Chain Control Organizations New Pressures. Supply Chain Management review, 34-39. Bhosle, G., Kumar, P., Griffin-Cryan, B., Doesburg van, R., Sparks, M., ve Paton, A., (2011). Global Supply Chain Control Towers, Achieving end-to-end Supply Chain Visibility, Capgemini Consulting, Netherland Biederman, D. (2013). ‘Control Towers’ Gain Scale Among 3PLs, The Journal of Commerce: http://www.joc.com/international-logistics/logistics-technology/%E2%80%98control-towers%E2%80%99-gain-scale-among-3pls_20130610.html, (Erişim Tarihi: 11.01.2017). Bowersox, D., Closs, D., ve Cooper, M. B. (2002). Supply Chain Logistics Management. , McGraw-Hill/Irwin, NewYork Chatterjee, R. (2016). What is supply chain control tower and should you invest in one ?. https://www.linkedin.com/pulse/what-supply-chain-control-tower-should-you-invest-one-chatterjee, (Erişim Tarihi: 05.01.2017) Christopher, a. M. (1992). Logistics: the strategic issues. London: Chapman & Hall. Cooke, J. A. (2014). Protean Supply Chains Ten Dynamics of Supply and Demand Alignment. New Jersey: Wiley. CSCMP (Council of Supply Chain Management Professionals), (2008). http://cscmp.org/, (Erişim Tarihi: 15.01.2017). Cyril, A., Mandar, J., Goudz, A., ve Noche, B., (2014). Applying Novel Future-Internet-Based Supply Chain Control Towers to The Transport and Logistics Domain. Proceedings of the ASME 2014 12th Biennial Conference on Engineering Systems Design and Analysis. June 25-27, Copenhagen, Denmark Heaney, B., (2013). Supply Chain Visibility, A Critical Strategy to Optimize Cost and Service Aberdeen Group, http://www.gs1.org/docs/visibility/Supply_Chain_Visibility_Aberdeen_Report.pdf Heaney, B., (2014). Supply Chain Visibility and Segmentation: Control Tower Approach, Aberdeen Group. http://www.inttra.com/Assets/Documents/aberdeen-paper---supply-chain-visibility-and-segmentation.pdf?msc=anlypg Ji, S., Tian, Y., Zhang, Z., ve Lu, H. (2013). Research on the FMCG Supply Chain Quality Control Tower System and Operation Mechanism. Advanced Materials Research, Vols. 694-697 pp:3610-3613. DOI:10.4028/www.scientific.net/AMR.694-697.3610 Kolehmainen, K. (2013). Automotive Supply Chain Through The “Control Tower”- Model – Case: Valmet Automotive, Turku University of Applied Sciences, Business Logistics, Transport and warehousing, Bachelor’s Thesis. Kuehne & Nagel. (2013). Globally Successful Integrated Logistics Solutions, http://www.kn-portal.com/fileadmin/user_upload/documents/your_industry/Automotive/documents/Kuehne-Nagel_Automotive_Brochure.pdf, (Erişim Tarihi: 12.17.2016). Lee, H. L., ve Billington, C. (1992). Managing Supply Chain Inventory: Pitfalls and Opportunities. MIT Sloan Management Review, 33(3), 65-73. Notani, R. (2013), Should You Invest in a Supply Chain Control Tower ? ., http://www.supplychainbrain.com/content/technology-solutions/all-technology/single-article-page/article/should-you-invest-in-a-supply-chain-control-tower/, (Erişim Tarihi: 16.01.2017). One Network Enterprises. (2013). The Truth About Supply Chain Control Towers, Cutting Through the Hype, http://www.logisticsit.com/downloads/Control_Towers_White_Paper.pdf, (Erişim Tarihi: 03.01.2017). Özdemir, A. İ. (2004). Tedarik Zinciri Yönetiminin Gelişimi. Süreçleri ve Yararları, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (23), ss.87-96. Pearson, M. (2014). Pearson on Excellence: Supply Chain Control Towers are Taking off. Logistics Management, http://www.logisticsmgmt.com/article/pearson_on_excellence_supply_chain_control_towers_are_taking_off, (Erişim Tarihi: 03.01.2017) Procter & Gamble'ın Tedarik Zinciri Kontrol Kulesi, https://logisticsviewpoints.com/2015/07/14/procter-gambles-supply-chain-control-tower/, (Erişim Tarihi: 04.04.2017). Shou-Wen, J., Ying, T., ve Yang-Hua, G., (2013). Study on Supply Chain Information Control Tower System. Information Technology Journal, 12 (24). pp:8488-8493. DOI:10.3923/itj.2013.8488.8493 Stinnes, A. (2011). Supply Chain Collaboration Platforms, Logistics & Supply Chain Industry Agenda Council Final Report 2010-2011, 20-21. Supply Chain Control Tower, http://www.everestgrp.com/2015-03-the-supply-chain market-shows-increasing interest-in-control-tower-solutions-market-insights 17012.html/, (erişim Tarihi: 07.03.2017). Tajima, M. (2007). Strategic Value of RFID in Supply Chain Management. Journal of Purchasing & Supply Management, 13, pp. 261-273. Tan, K. C., Kannan, V. R., ve Handfield, R. B. (1998). Supply Chain Management: Supplier Performance and Firm Performance. International Journal of Purchasing and Material, 34 (3), 2-9. The Rise of Global Control Towers. (2014), https://www.bdpinternational.com/news-advisories-events/trend-watch/the-rise-of-global-control-towers/, (Erişim Tarihi: 17.03.2017). Timur, M. N., Başkol, M., Çekerol, G. S., ve Suvacı, B. (2013). Tedarik Zinciri Yönetimi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
Subjects Management
Journal Section Business
Authors

Author: İbrahim Akben
Institution: HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Mustafa Özel
Country: Turkey


Dates

Publication Date: July 31, 2017

APA Akben, İ , Özel, M . (2017). Supply Chain Visibility: Control Tower Approach. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 16 (3), 612-627. DOI: 10.21547/jss.306811