Year 2018, Volume 26, Issue 3, Pages 855 - 864 2018-05-15

Examination of The Lesson Plans According to The 5E Learning Model and REACT Strategies for “Simple Electric Circuits” Prepared by The Classroom Teacher Candidates
Sınıf Öğretmeni Adaylarının "Basit Elektrik Devreleri" Konusunda 5E Modeli ve REACT Stratejisine Uy-gun Hazırladıkları Ders Planlarının İncelenmesi

Eser ÜLTAY [1] , Neslihan ÜLTAY [2] , Necla DÖNMEZ USTA [3]

142 298

The aim of this study was to examine the lesson plans developed according to the 5E learning model and the REACT strategy of "Simple Electric Circuits", one of the science subjects of classroom teacher candidates who will train and provide them with basic education. A case study approach was used to answer the research questions. The study was carried out in Primary Education Program, Department of Primary Education, Giresun University. The sample of the study was composed of 55 classroom teacher candidates. As data collection tool, the lesson plans teacher candidates prepared according to the 5E learning model and REACT strategy were used. For data analysis, rubrics consisting of five criteria and three categories were used for the 5E learning model and the REACT strategy. After data analysis, it was seen that the teacher candidates’ lesson plans for the REACT strategy were more successful than the 5E learning model.

Bu çalışmanın amacı geleceğin gençlerini yetiştirecek ve onlara temel eğitimi verecek olan sınıf öğretmen adaylarının fen konularından biri olan “Basit Elektrik Devreleri” ile ilgili 5E modeli ve REACT stratejisine göre geliştirdikleri ders planlarının incelenmesidir. Araştırma problemini cevaplayabilmek amacıyla örnek olay yöntemi izlenmiştir. Çalışma Giresun Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, Sınıf Eğitim Anabilim Dalında yürütülmüştür. Çalışmanın örneklemini, 55 sınıf öğretmeni adayı oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak, öğretmen adaylarının 5E modeli ve REACT stratejisine göre hazırladıkları ders planları kullanılmıştır. Veri analizi için, 5E modeli ve REACT stratejisi için beş kriter ve üç kategoriden oluşan rubrikler kullanılmıştır. Veri analizinin sonucunda, öğretmen adaylarının REACT stratejisine yönelik hazırlamış oldukları ders planlarının, 5E modeline göre daha başarılı olduğu görülmüştür.

 • Bodner, G. M. (1986). "Constructivism: A theory of knowledge". Journal of Chemical Educa-tion, 63(10), 873-878.
 • Bybee, R. W., Taylor, J. A., Gardner, A., Scotter, P. V., Powell, J. C., Westbrook, A., & Landes, N. (2006). The BSCS 5E instructional model: Origins, effectiveness, and applicati-ons. Colerado: Colerado Springs.
 • Carin, A., & Bass, J. (2005). Teaching science as inquiry. Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Prentice Hall.
 • Crawford M. L. (2001). Teaching contextually: Research, rationale, and techniques for ımproving student motivation and achievement in mathematics and science. Texas: CCI Publishing.
 • Çepni, S. (2005). Kuramdan uygulamaya fen ve teknoloji öğretimi. (4. Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Çepni, S., Akdeniz, A. R. ve Keser, F. Ö. (2000). Fen bilimleri öğretiminde bütünleştirici öğrenme kuramına uygun örnek materyallerin geliştirilmesi. Türk Fizik Derneği, 19. Fizik Kongresi, Fırat Üniversitesi, Elazığ.
 • Eppink, J. A. (2002). Student-created rubrics: An idea that works. Teaching Music, 9(4).
 • Er Nas, S., Şenel Çoruhlu, T. ve Çepni, S., 2010. 5E modelinin derinleşme aşamasına yönelik geliştirilen materyalin etkililiğinin değerlendirilmesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(1), 17-36.
 • Gallo, A. M. (2004). 5 simple steps to designing a rubric. Strategies, 17(5), 21-24.
 • Gürses, E. (2006). Durgun elektrik konusunda yapılandırıcı öğrenme kuramına dayalı, 5E modeline uygun olarak geliştirilen dokümanların uygulanması ve etkililiğinin incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon, Türkiye.
 • Landis, J. R. and Koch, G. G. (1977). The measurement of observer agreement for categorical data. Biometrics, 33(1), 159-174.
 • Linn, R. L., & Gronlund, N. E. (1995). Measurement and assessment in teaching (7th ed.). Englewood Cliffs, New Jersey; Prentice Hall.
 • Mertler, C. A. (2001). Designing scoring rubrics for your classroom practical assessment. Research & Evaluation, 7(25).
 • Navarra, A. (2006). Achieving pedagogical equity in the classroom. Cord Puplishing.
 • Nelson, J., & Nelson, J. (2006). Learning cycle model of a science lesson. The Physics Teac-her, 44, 396-397.
 • Özmen, H. (2004). Fen öğretiminde öğrenme teorileri ve teknoloji destekli yapılandırmacı (constructivist) öğrenme. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 3, 1.
 • Sherman, J. S. (2000). Science and science teaching. The College of New Jersey, USA.
 • Smerdan, B. A., & Burkam, D. T. (1999). Access to constructivist and didactic teaching: Who gets it? Where is it practiced? Teachers College Record, 101(1), 5.
 • Tuncel, G. (2011). Sosyal bilgiler dersinde rubriklerin etkili kullanımı. Marmara Coğrafya Dergisi, 23, 213-233.
 • Turgut, F., Baker, D., Cunningham, R. ve Piburn, M. (1997). İköretim fen öretimi. Ankara: YÖK/Dünya Bankası.
 • Ültay, E. (2017). Examination of context-based problem-solving abilities of pre-service phys-ics teachers. Journal of Baltic Science Education, 16(1), 113-122.
 • Ültay, N. ve Çalık, M. (2011). Asitler ve bazlar konusu ile ilgili örnekler üzerinde 5E modeli-ni ve REACT stratejisini ayırt etmek. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Mate-matik Eğitimi Dergisi, 5(2), 199-220.
 • Ültay, N. (2012). Asit ve baz konusuyla ilgili REACT stratejisine ve 5E modeline göre etkin-liklerin geliştirilmesi, uygulanmasi ve karşilaştirilmasi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Kara-deniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 • Wittrock, M. C. (1992). Generation learning processes of the brain. Educational Psychologist, 27(4), 531-541.
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Articles
Authors

Author: Eser ÜLTAY

Author: Neslihan ÜLTAY

Author: Necla DÖNMEZ USTA

Dates

Publication Date: May 15, 2018

Bibtex @research article { kefdergi413382, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu University}, year = {2018}, volume = {26}, pages = {855 - 864}, doi = {10.24106/kefdergi.413382}, title = {Sınıf Öğretmeni Adaylarının "Basit Elektrik Devreleri" Konusunda 5E Modeli ve REACT Stratejisine Uy-gun Hazırladıkları Ders Planlarının İncelenmesi}, key = {cite}, author = {ÜLTAY, Eser and ÜLTAY, Neslihan and DÖNMEZ USTA, Necla} }
APA ÜLTAY, E , ÜLTAY, N , DÖNMEZ USTA, N . (2018). Sınıf Öğretmeni Adaylarının "Basit Elektrik Devreleri" Konusunda 5E Modeli ve REACT Stratejisine Uy-gun Hazırladıkları Ders Planlarının İncelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26 (3), 855-864. DOI: 10.24106/kefdergi.413382
MLA ÜLTAY, E , ÜLTAY, N , DÖNMEZ USTA, N . "Sınıf Öğretmeni Adaylarının "Basit Elektrik Devreleri" Konusunda 5E Modeli ve REACT Stratejisine Uy-gun Hazırladıkları Ders Planlarının İncelenmesi". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 (2018): 855-864 <http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/36979/413382>
Chicago ÜLTAY, E , ÜLTAY, N , DÖNMEZ USTA, N . "Sınıf Öğretmeni Adaylarının "Basit Elektrik Devreleri" Konusunda 5E Modeli ve REACT Stratejisine Uy-gun Hazırladıkları Ders Planlarının İncelenmesi". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 (2018): 855-864
RIS TY - JOUR T1 - Sınıf Öğretmeni Adaylarının "Basit Elektrik Devreleri" Konusunda 5E Modeli ve REACT Stratejisine Uy-gun Hazırladıkları Ders Planlarının İncelenmesi AU - Eser ÜLTAY , Neslihan ÜLTAY , Necla DÖNMEZ USTA Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.24106/kefdergi.413382 DO - 10.24106/kefdergi.413382 T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 855 EP - 864 VL - 26 IS - 3 SN - -2147-9844 M3 - doi: 10.24106/kefdergi.413382 UR - https://doi.org/10.24106/kefdergi.413382 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Kastamonu Education Journal Sınıf Öğretmeni Adaylarının "Basit Elektrik Devreleri" Konusunda 5E Modeli ve REACT Stratejisine Uy-gun Hazırladıkları Ders Planlarının İncelenmesi %A Eser ÜLTAY , Neslihan ÜLTAY , Necla DÖNMEZ USTA %T Sınıf Öğretmeni Adaylarının "Basit Elektrik Devreleri" Konusunda 5E Modeli ve REACT Stratejisine Uy-gun Hazırladıkları Ders Planlarının İncelenmesi %D 2018 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 26 %N 3 %R doi: 10.24106/kefdergi.413382 %U 10.24106/kefdergi.413382
ISNAD ÜLTAY, Eser , ÜLTAY, Neslihan , DÖNMEZ USTA, Necla . "Sınıf Öğretmeni Adaylarının "Basit Elektrik Devreleri" Konusunda 5E Modeli ve REACT Stratejisine Uy-gun Hazırladıkları Ders Planlarının İncelenmesi". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 / 3 (May 2018): 855-864. https://doi.org/10.24106/kefdergi.413382
AMA ÜLTAY E , ÜLTAY N , DÖNMEZ USTA N . Sınıf Öğretmeni Adaylarının "Basit Elektrik Devreleri" Konusunda 5E Modeli ve REACT Stratejisine Uy-gun Hazırladıkları Ders Planlarının İncelenmesi. Kastamonu Education Journal. 2018; 26(3): 855-864.
Vancouver ÜLTAY E , ÜLTAY N , DÖNMEZ USTA N . Sınıf Öğretmeni Adaylarının "Basit Elektrik Devreleri" Konusunda 5E Modeli ve REACT Stratejisine Uy-gun Hazırladıkları Ders Planlarının İncelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2018; 26(3): 864-855.