Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi
Cover Image
e-ISSN 2149-8571 | Period Tri-annual | Founded: 2015 | Publisher Kocaeli University | http://dergipark.org.tr/kusbed

16.599

61.645

Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi-Journal of Health Sciences of Kocaeli University (KOU Sag Bil Derg; dergi kısaltması; ISSN: 2149-8571), 31.05.2019 tarihi itibariyle DOAJ (Directory of Open Access Journals) dizinine kabul edilmiştir. Detaylara bu adresten ulaşabilirsiniz: https://doaj.org/toc/2149-8571. DOAJ (Directory of Open Access Journals) yüksek kaliteli, açık erişimli, hakemli dergilere dizin oluşturan ve erişim sağlayan uluslarası saygın bir çevrimiçi dizindir. Şu anda 130 ülkeden 13,325 bilim dergisini barındırmakta olup bunların 10,337 adedinde makale bazlı arama yapılabilmekte ve 4,026,661 makaleyi dizinlemektedir

Dergi, Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından yılda 3 sayı (Ocak, Mayıs ve Eylül) olarak yayımlanan, çift kör hakemli, bağımsız ve önyargısız, tarafsız, açık erişimli çevrimiçi bilim dergisidir. Sağlık bilimleri ve tıp alanında akademik yayımcılık gerçekleştirmektedir. Derginin yayın dili İngilizce ve Türkçe’dir. Dergimizde yayınlanan her makaleye DOI künyesi (DOI ön ek: 10.30934/kusbed.[Manuscript ID]) atanmaktadır.  Bir yıl içerisinde yayımlanan toplam üç sayısı, derginin bir cildini oluşturur.

Makalelerin değerlendirilmesi ve yayınlanması için ücret talep edilmez. Ayrıca makale açık erişimi için yazarlardan ücret alınmamaktadır. Yayımlanan tüm makalelerin tam metin dosyalarına (PDF) http://dergipark.gov.tr/kusbed adresinden ücretsiz olarak erişilebilmektedir. Dergimiz yayınlanma ile birlikte Budapeşte Açık Erişim Girişimi tarafından tanımlandığı şekliyle açık erişimi sağlama politikasını benimsemiştir.  

Yazarların kimlik bilgileri ve e-posta adresleri başka hiçbir şekilde kullanılmaz. Yazarlar bu dergide yayınlanan yazılarını kişisel veya kurumsal web sitelerinde, dergiye kütüphanecilik kurallarına uyan bağlantı vererek açık olarak yayınlayabilirler.

Derginin amacı, Türkiye ve dünyada, temel ve klinik tıp bilimleri ile diğer sağlık alanlarında kaydedilen güncel gelişmeleri aktarmak, özgün çalışmaları yayımlayarak bilim dünyasında paylaşılmasını sağlamak, aynı zamanda bu gelişmelerin olumlu ve olumsuz yönleriyle  tartışıldığı bilimsel bir platform oluşturmaktır.

Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Yayın Kurulu, Uluslararası Tıp Dergisi Editörleri Konseyi (ICMJE) ve Yayın Etik İlkeleri Komisyonu (COPE) ilkeleri çerçevesinde çalışmaktadır. Dergi, bilimsel yayıncılıkta şeffaflık ve en iyi uygulama ilkelerine (doaj.org/bestpractice) uygunluk ilkelerinde hareket etmektedir.

Dergi, etik kurallara uyumlu olarak hazırlanmış deneysel ve klinik çalışmaları, özgün araştırma, derleme, olgu sunumu ve editöre mektup yayınlayarak literatüre ve sağlık alanındaki tüm disiplinlere katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Gönderilen yazılar, daha önce bir başka dergide yayımlanmamış, yayımlanmak üzere gönderilmemiş veya yayım için kabul edilmemiş olmalıdır. Herhangi bir bilimsel toplantıda sunulmuş ve yayımlanmamış olan yazılarda, toplantının adı, yeri ve tarihi dipnot olarak belirtilmelidir.

Dergiye makale göndermek isteyen yazarların, öncelikle Dergi Hakkında sayfasındaki dergi yayın politikasını ve Yazarlara Bilgi metnini incelemesi önerilmektedir.

Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisinde, makale gönderimi ve tüm yayım süreçleri (hakem değerlendirme, editör-yazar ve editör-hakem arasındaki tüm süreçler) DergiPark sistemi üzerinden gerçekleştirilmektedir. Makale göndermek için "Makale Gönder" ikonuna tıklayınız.

Yazar(lar) makale(ler)i üzerindeki telife konu haklarını ticari hak kısıtı ile beraber korumaktadırlar (eserin maddi kazanç konusu olacak kullanımlarında yazar ve okuyucu dergiden izin almak durumundadır). Ayrıntılar için "Telif Hakkı Politikası" ve "CC lisans" metinlerine bakınız. Esere ait özel haklar (ilk yayımlama hakkı ve mali hakları) dergiye aittir. 

Dergide yayımlanan makaleler için yazarlara telif ücreti ödenmemektedir..  

Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisinde yayımlanan makaleler ile ilgili tüm sorumlulukları eser sahibine aittir.  

  

"Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir. ilim ve fenden başka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir."

M. Kemal ATATÜRK

                                                                                                                                                                      877a846e7972078db2f8bdd00096dbef.jpg


İletişim
Başeditör
Ad: Prof.Dr. Sema Aşkın KEÇELİ 
E-posta: sema.keceli@yahoo.com.tr 
Telefon: +90 262 303 76 23 | +90 505 312 26 53

Yayıncı Destek
Ad: Dr. Fatih Hunç 
E-posta: yy.kosbildergi@kocaeli.edu.tr 
Telefon: +90 554 862 42 44 | +90 262 303 72 57
 
Teknik İletişim
Ad: Dr. Fatih Hunç 
E-posta:fatihhunc@hotmail.com 
Telefon: +90 554 862 42 44 | +90 262 303 72 57
 
Dergi İletişim

Ad (Kısaltma): KOU Sag Bil Derg 
E-posta: yy.kosbildergi@kocaeli.edu.tr | yy.kosbildergi@gmail.com | editorkusbed@gmail.com 
Telefon: +90 262 303 73 53 - 72 57

Cep Tel: +90 554 862 42 44
Belge Geçer: +90 262 303 75 10 


Adres

Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 

Tıp Fakültesi M Blok Kat 3 

Umuttepe Yerleşlesi 

41380, İzmit / Kocaeli / Türkiye

Web sitesi: http://dergipark.org.tr/kusbed 

whatsapp-icon.jpg  


Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi

e-ISSN 2149-8571 | Period Tri-annual | Founded: 2015 | Publisher Kocaeli University | http://dergipark.org.tr/kusbed
Cover Image

16.599

61.645

Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi-Journal of Health Sciences of Kocaeli University (KOU Sag Bil Derg; dergi kısaltması; ISSN: 2149-8571), 31.05.2019 tarihi itibariyle DOAJ (Directory of Open Access Journals) dizinine kabul edilmiştir. Detaylara bu adresten ulaşabilirsiniz: https://doaj.org/toc/2149-8571. DOAJ (Directory of Open Access Journals) yüksek kaliteli, açık erişimli, hakemli dergilere dizin oluşturan ve erişim sağlayan uluslarası saygın bir çevrimiçi dizindir. Şu anda 130 ülkeden 13,325 bilim dergisini barındırmakta olup bunların 10,337 adedinde makale bazlı arama yapılabilmekte ve 4,026,661 makaleyi dizinlemektedir

Dergi, Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından yılda 3 sayı (Ocak, Mayıs ve Eylül) olarak yayımlanan, çift kör hakemli, bağımsız ve önyargısız, tarafsız, açık erişimli çevrimiçi bilim dergisidir. Sağlık bilimleri ve tıp alanında akademik yayımcılık gerçekleştirmektedir. Derginin yayın dili İngilizce ve Türkçe’dir. Dergimizde yayınlanan her makaleye DOI künyesi (DOI ön ek: 10.30934/kusbed.[Manuscript ID]) atanmaktadır.  Bir yıl içerisinde yayımlanan toplam üç sayısı, derginin bir cildini oluşturur.

Makalelerin değerlendirilmesi ve yayınlanması için ücret talep edilmez. Ayrıca makale açık erişimi için yazarlardan ücret alınmamaktadır. Yayımlanan tüm makalelerin tam metin dosyalarına (PDF) http://dergipark.gov.tr/kusbed adresinden ücretsiz olarak erişilebilmektedir. Dergimiz yayınlanma ile birlikte Budapeşte Açık Erişim Girişimi tarafından tanımlandığı şekliyle açık erişimi sağlama politikasını benimsemiştir.  

Yazarların kimlik bilgileri ve e-posta adresleri başka hiçbir şekilde kullanılmaz. Yazarlar bu dergide yayınlanan yazılarını kişisel veya kurumsal web sitelerinde, dergiye kütüphanecilik kurallarına uyan bağlantı vererek açık olarak yayınlayabilirler.

Derginin amacı, Türkiye ve dünyada, temel ve klinik tıp bilimleri ile diğer sağlık alanlarında kaydedilen güncel gelişmeleri aktarmak, özgün çalışmaları yayımlayarak bilim dünyasında paylaşılmasını sağlamak, aynı zamanda bu gelişmelerin olumlu ve olumsuz yönleriyle  tartışıldığı bilimsel bir platform oluşturmaktır.

Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Yayın Kurulu, Uluslararası Tıp Dergisi Editörleri Konseyi (ICMJE) ve Yayın Etik İlkeleri Komisyonu (COPE) ilkeleri çerçevesinde çalışmaktadır. Dergi, bilimsel yayıncılıkta şeffaflık ve en iyi uygulama ilkelerine (doaj.org/bestpractice) uygunluk ilkelerinde hareket etmektedir.

Dergi, etik kurallara uyumlu olarak hazırlanmış deneysel ve klinik çalışmaları, özgün araştırma, derleme, olgu sunumu ve editöre mektup yayınlayarak literatüre ve sağlık alanındaki tüm disiplinlere katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Gönderilen yazılar, daha önce bir başka dergide yayımlanmamış, yayımlanmak üzere gönderilmemiş veya yayım için kabul edilmemiş olmalıdır. Herhangi bir bilimsel toplantıda sunulmuş ve yayımlanmamış olan yazılarda, toplantının adı, yeri ve tarihi dipnot olarak belirtilmelidir.

Dergiye makale göndermek isteyen yazarların, öncelikle Dergi Hakkında sayfasındaki dergi yayın politikasını ve Yazarlara Bilgi metnini incelemesi önerilmektedir.

Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisinde, makale gönderimi ve tüm yayım süreçleri (hakem değerlendirme, editör-yazar ve editör-hakem arasındaki tüm süreçler) DergiPark sistemi üzerinden gerçekleştirilmektedir. Makale göndermek için "Makale Gönder" ikonuna tıklayınız.

Yazar(lar) makale(ler)i üzerindeki telife konu haklarını ticari hak kısıtı ile beraber korumaktadırlar (eserin maddi kazanç konusu olacak kullanımlarında yazar ve okuyucu dergiden izin almak durumundadır). Ayrıntılar için "Telif Hakkı Politikası" ve "CC lisans" metinlerine bakınız. Esere ait özel haklar (ilk yayımlama hakkı ve mali hakları) dergiye aittir. 

Dergide yayımlanan makaleler için yazarlara telif ücreti ödenmemektedir..  

Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisinde yayımlanan makaleler ile ilgili tüm sorumlulukları eser sahibine aittir.  

  

"Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir. ilim ve fenden başka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir."

M. Kemal ATATÜRK

                                                                                                                                                                      877a846e7972078db2f8bdd00096dbef.jpg


İletişim
Başeditör
Ad: Prof.Dr. Sema Aşkın KEÇELİ 
E-posta: sema.keceli@yahoo.com.tr 
Telefon: +90 262 303 76 23 | +90 505 312 26 53

Yayıncı Destek
Ad: Dr. Fatih Hunç 
E-posta: yy.kosbildergi@kocaeli.edu.tr 
Telefon: +90 554 862 42 44 | +90 262 303 72 57
 
Teknik İletişim
Ad: Dr. Fatih Hunç 
E-posta:fatihhunc@hotmail.com 
Telefon: +90 554 862 42 44 | +90 262 303 72 57
 
Dergi İletişim

Ad (Kısaltma): KOU Sag Bil Derg 
E-posta: yy.kosbildergi@kocaeli.edu.tr | yy.kosbildergi@gmail.com | editorkusbed@gmail.com 
Telefon: +90 262 303 73 53 - 72 57

Cep Tel: +90 554 862 42 44
Belge Geçer: +90 262 303 75 10 


Adres

Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 

Tıp Fakültesi M Blok Kat 3 

Umuttepe Yerleşlesi 

41380, İzmit / Kocaeli / Türkiye

Web sitesi: http://dergipark.org.tr/kusbed 

whatsapp-icon.jpg  


Manuscript Submission

Online Submissions

Already have a Username/Password for Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi "Journal of Health Sciences of Kocaeli University"?

GO TO LOGIN

Need a Username/Password?

GO TO REGISTRATION

Registration and login are required to submit items online and to check the status of current submissions.

Institute of Health Sciences of Kocaeli University