MM- International Journal of Social and Humanistic Sciences
Cover Image
e-ISSN 2619-9300 | Period Biannually | Founded: 2017 | Publisher Maarif Mektepleri |

1.228

6.659

Maarif Mektepleri Uluslararası Sosyal ve Beşerî Bilimler Dergisi (MM-USOBEBİD) yılda iki sayı olarak (Kış/Aralık-Yaz/Haziran) akademik, bilimsel ve araştırmaya dayalı makalelerin yayımlandığı uluslararası hakemli bir dergidir.

Dergimiz Google Scholar, Index Copernicus, DRJI, ESJI, ResearchBib gibi indekslerde taranmaktadır.


MM-USOBEBİD , Türkiye Sosyal ve Beşeri Bilimlere ilişkin kaleme alınmış bilimsel çalışmalara zemin hazırlamayı ve bunları ilgililere ulaştırmayı amaç edinmiştir.  

MM-USOBEBİD , alanında bir boşluğu dolduran, ele aldığı konuya dair yeni ve dikkate değer görüşler ortaya koyan, özgün bilimsel çalışmalara yer veren uluslararası hakemli bir dergidir.

Dergimize gönderilecek çalışmaların, daha önce başka bir yerde yayımlanmamış olması ya da yayın için değerlendirme aşamasında bulunmaması gerekir. 

Dergimizde Sosyal ve Beşeri Bilimler alanında hazırlanan makaleler, kitap değerlendirmeleri, sempozyum tanıtımları ve Doktora tez özetleri (Türkçe- İngilizce) yayımlanır.

Dergimizde yayımlanan yazılardaki görüşlerin sorumluluğu yazarlarına aittir.

MM- International Journal of Social and Humanistic Sciences

e-ISSN 2619-9300 | Period Biannually | Founded: 2017 | Publisher Maarif Mektepleri |
Cover Image

1.228

6.659

Maarif Mektepleri Uluslararası Sosyal ve Beşerî Bilimler Dergisi (MM-USOBEBİD) yılda iki sayı olarak (Kış/Aralık-Yaz/Haziran) akademik, bilimsel ve araştırmaya dayalı makalelerin yayımlandığı uluslararası hakemli bir dergidir.

Dergimiz Google Scholar, Index Copernicus, DRJI, ESJI, ResearchBib gibi indekslerde taranmaktadır.


MM-USOBEBİD , Türkiye Sosyal ve Beşeri Bilimlere ilişkin kaleme alınmış bilimsel çalışmalara zemin hazırlamayı ve bunları ilgililere ulaştırmayı amaç edinmiştir.  

MM-USOBEBİD , alanında bir boşluğu dolduran, ele aldığı konuya dair yeni ve dikkate değer görüşler ortaya koyan, özgün bilimsel çalışmalara yer veren uluslararası hakemli bir dergidir.

Dergimize gönderilecek çalışmaların, daha önce başka bir yerde yayımlanmamış olması ya da yayın için değerlendirme aşamasında bulunmaması gerekir. 

Dergimizde Sosyal ve Beşeri Bilimler alanında hazırlanan makaleler, kitap değerlendirmeleri, sempozyum tanıtımları ve Doktora tez özetleri (Türkçe- İngilizce) yayımlanır.

Dergimizde yayımlanan yazılardaki görüşlerin sorumluluğu yazarlarına aittir.