International Journal of Management Academy
Cover Image
ISSN 2636-8048 | Period Tri-annual | Founded: 2018 | Publisher Mehmet MECEK | http://dergipark.gov.tr/mana

INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT ACADEMY accepts the theoretical and practical scientific/original   articles on "management", especially on public administration and business administration. It is aimed to contribute to the literature and practice by establishing a multidisciplinary workspace with the journal. The publication language of the journal is Turkish and English. INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT ACADEMY is published three times a year (April - August - December). All the processes from the application process to the publication process are carried out through the DergiPark system.The writers don't charge a fee for publication of their works. There is also no payment for authors and referees. ISSN Number: 2636-8048

International Journal of Management Academy

ISSN 2636-8048 | Period Tri-annual | Founded: 2018 | Publisher Mehmet MECEK | http://dergipark.gov.tr/mana
Cover Image

2.890

18.143

INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT ACADEMY accepts the theoretical and practical scientific/original   articles on "management", especially on public administration and business administration. It is aimed to contribute to the literature and practice by establishing a multidisciplinary workspace with the journal. The publication language of the journal is Turkish and English. INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT ACADEMY is published three times a year (April - August - December). All the processes from the application process to the publication process are carried out through the DergiPark system.The writers don't charge a fee for publication of their works. There is also no payment for authors and referees. ISSN Number: 2636-8048

Volume.1 Issue.3 Last Issue
Volume 1 - Issue 3 - Dec 2019
 1. En İyi Değer (Best Value) Yaklaşımı ve Toplam Kalite Yönetimi İlişkisi: Türkiye’de Yerel Yönetimler İçin Bir Değerlendirme
  Pages 291 - 302
  Selma KARATEPE, Mehmet Seyda OZAN, Abdurrahman Muhammet BANAZILI
 2. İstanbul İlçe Belediyelerinin Dış İlişkileri
  Pages 303 - 316
  Ömer Faruk GENÇKAYA, Kemal KAYA
 3. Ülkelerin Markalaşma Süreci ve Marka Kavramı
  Pages 317 - 331
  Hüsamettin İNAÇ, İbrahim YACAN
 4. Suç Korkusu, Göç ve Suriyeli Sığınmacılar: Şanlıurfa Örneği
  Pages 332 - 347
  Mithat Arman KARASU
 5. Özel Kolluk Kuvveti Olarak Belediye Zabıtası: Zabıtaların Temel Sorunlarının Isparta Ölçeğinde Nitel Bir Analizi
  Pages 348 - 356
  Elvettin AKMAN, Tuğçe BAYRAM
 6. Kamu Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi ve Teknoloji: Gelecek Odaklı Bir Değerlendirme
  Pages 357 - 367
  Volkan GÖÇOĞLU, İpek Didem KURT
 7. Kentleşme ve Markalaşma Olguları Bağlamında Kent Yönetimi
  Pages 368 - 377
  Hüsamettin İNAÇ, Betül YAZICI
 8. Olağanüstü Hal Rejiminde Yürütmenin Düzenleyici Bir İşlemi olarak Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ve OHAL Kanun Hükmünde Kararnameleri ile Mukayesesi
  Pages 378 - 395
  Mehmet BOZTEPE
 9. Kent Konseylerinde Kadın Eli: Söke Kent Konseyi Kadın Meclisi Üzerinden Bir Değerlendirme
  Pages 396 - 410
  Çiğdem AKMAN
 10. Türkiye’deki Merkezi ve Yerel Yönetim İlişkilerinin Yönetişim Modeli Çerçevesinde Değerlendirilmesi
  Pages 411 - 424
  Yusuf UYSAL, Yıldız ATMACA
 11. Pazarlama Muhasebesi ve Müşteri Kârlılık Yönetimine Yönelik Genel Bir Değerlendirme
  Pages 425 - 435
  Sevgi SÜMERLİ SARIGÜL
 12. Lizbon Stratejisi ve Avrupa 2020 Hedeflerinde Bölgesel Kalkınma ve Sosyal Politikalar
  Pages 436 - 451
  İdil Gülnihal YAZICI
 13. Göç Yönetiminde Yerel Yönetimler ve STK İşbirliği
  Pages 452 - 466
  Kaan AKMAN
 14. Marka Şehir Kavramı ve Türkiye ile Dünyadaki Marka Şehir Çalışmaları Üzerine Bir Araştırma
  Pages 467 - 479
  Ahmet UYAR
 15. Yeni Kamu İşletmeciliği Paradigmasının Türk Kamu Bürokrasisinde Kamu Personeli İstihdam Şekilleri Üzerine Etkileri
  Pages 480 - 495
  Fatma AKAR