Year 2018, Volume 47, Issue 47, Pages 39 - 50 2018-01-01

Sosyal Başarı Hedefi Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması

Nihan ARSLAN [1] , Nihan TURHAN [2] , Tuğba BİNGÖL [3] , Muhammet ÖZTABAK [4] , Şeyda ÇETİNTAŞ [5]

227 352

Çalışmada Horst, Finney, Barron (2007) tarafından geliştirilen Sosyal Başarı Hedefi Ölçeğinin Türkçeye uyarlama çalışmasının yapılması amaçlan[i]mıştır. Ölçeğin Türkçe formu  2016-2017 eğitim öğretim yılında İstanbul Anadolu Liselerinde öğrenim görmekte olan 282 lise öğrencisi üzerinde uygulanmıştır. Ölçek uyarlama araştırmasında dil geçerliği için eğitim bilimleri bölümden ve yabancı diller bölümden İngilizceye hakim 6 akademisyen tarafından İngilizce ve Türkçe uyarlaması karşılaştırması yapılmıştır. Sonrasında İngilizce okur yazar öğrenci grubuna İngilizce ve Türkçe ölçekler uygulanmış olup, maddeler arasındaki korelasyon analizi yapılmıştır. Böylece, nihai Türkçe ölçek çevirisi yapılmıştır. Ölçeğin dil geçerliğinden sonra yapı geçerliği ve güvenirlik analizi yapılmıştır. Ölçeğin yapı geçerliğini belirlemek için öncelikle Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) yapılmıştır. Araştırmanın örneklem büyüklüğü ve faktör analizi yapılabilmesi uygun olduğu  KMO .726 ve Barlett testi χ2 değeri ise 1272,522(p< .001) olarak bulunmuştur. Ölçeğin yapı geçerliliği incelendiğinde verilere göre toplam varyansın % 54,32’sini açıklayan üç boyutlu bir yapı elde edilmiştir. Bu araştırmada AFA analizinde madde-faktör yapısı belirlenmiş olup, sonrasında doğrulayıcı faktör analizi (DFA) ile model uyumu testi yapılmıştır. Sosyal Başarı Hedefi Ölçeğinin üç boyutlu yapısının doğrulandığı ortaya çıkmıştır. Bu araştırmada ölçeğin güvenirlik analizi için ölçeğin ve her boyutun iç tutarlılığı cronbach alpha değerine bakılmıştır.  Ölçeğin toplam iç tutarlılık katsayısı .68 bulunmuştur. Ölçeğin beceri alt boyutu için iç tutarlılık katsayısı .712, performans yaklaşımı alt boyutu için iç tutarlılık katsayısı .627 ve performans kaçınma alt boyutu için iç tutarlılık katsayısı .497  olarak bulunmuştur. AFA ve DFA analizleri sonucunda, Sosyal Başarı Hedefi Ölçeği Türkçe Formunun uygulandığı örneklem grubunda güvenilir ve geçerli olduğu sonucuna ulaşılmıştır.


Sosyal Başarı Hedefi, güvenirlik, geçerlilik
 • Bentler, P. M. (1980). Multivariate analysis with latent variables: Causal modeling. Annual Reviewof Psychology, 31, 419-456.
 • Bentler, P. M., & Bonett, D. G. (1980). Significance tests and goodness of fit in the analysis of covariance structures. Psychological Bulletin, 88, 588-606.
 • Browne, M.W., & Cudeck, R. (1993). Alternative ways of assessing model fit. In K. A. Bollen & J. S. Long (Eds.), Testing structural equation models (pp. 136-162). Newbury Park, CA: Sage.
 • Büyüköztürk, S. (2007). Deneysel Desenler. Ankara: Pegem Yayınları
 • Cole, D. A. (1987). Utility of confirmatory factor analysis in test validation research. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 55, 1019-1031.
 • Doğan, T., & Çetin, B. (2009). Tromso sosyal zekâ ölçeği Türkçe formunun faktör yapısı, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Educational Sciences: Theory and Practice, 7(1), 241-268.
 • Erkuş, A. (2012). Psikolojide ölçme ve ölçek geliştirme 1: Temel kavramlar ve işlemler. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Field, A. (2005). Discovering statistics using SPSS (2nd ed.). London: Sage.
 • Horst, S. J., Finney, S. J. & Barron, K. E. (2007). Moving beyond academic achievement goal measures: A study of social achievement goals. Contemporary Educational Psychology 32, 667–698.
 • Hu, L., & Bentler, P. M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structural analysis: Conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation Modeling, 6 (1), 55-65.
 • Kabakçı, Ö.F. & Owen, F.K. (2010). Sosyal Duygusal Öğrenme Becerileri Ölçeği Geliştirme Çalışması. Eğitim ve Bilim,35, 157.
 • MacCallum, R. C., Widaman, K. F., Zhang, S., & Hong, S. (1999). Sample size in factor analysis.
 • Michou, A., Mouratidis, A., Ersoy, E. & Uğur, H. (2016). Social achievement goals, needs satisfaction, and coping among adolescents. Personality and Individual Differences, 99, 260–265.
 • Mouratidis, T. & Sideridis, G. (2009). On Social Achievement Goals: Their Relations With Peer Acceptance, Classroom Belongingness, and Perceptions of Loneliness. The Journal of Experimental Education, 77(3), 285–307.
 • Nazlı, S. (2008). Sosyal davranış ölçeğinin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 57-62.
 • Pintrich, P., & Schunk, D. (2002).Chapter Wve: The role of goals and goal orientation. Motivation in education: Theory, research and applications (2nd ed.) Upper Saddle River, NJ: Merrill.
 • Ryan, A. M., & Shim, S. S. (2006). Social achievement goals: The nature and consequences of different orientations toward social competence. Personality and Social Psychology Bulletin, 32, 1246–1263.
 • Ryan, A. M., Kiefer, S. M., & Hopkins, N. B. (2004). Young adolescents’ social motivation: An achievement goal perspective. Advances in motivation and Achievement, 13, 301–330.
 • Sarıçam, H., Akın, A., Akın, Ü. & Çardak, M. (2013). Algılanan sosyal yetkinlik ölçeğinin Türkçeye uyarlanması: geçerlik ve güvenirlik çalışması. International Journal of Social Science, 6(3), 591-600.
 • Schriesheim, C. A., & Eisenbach, R. J. (1995). An exploratory and confirmatory factor analytic investigation of item wording effects on obtained factor structures of survey questionnaire measures. Journal of Management, 6, 1177-1193.
 • Shim, S. S., Cho, Y., & Wang, C. (2013). Classroom goal structures, social achievement goals, and adjustment in middle school. Learning and Instruction, 23, 69–77.
 • Shim, S. S., Wang, C., & Cassady, J. C. (2013). Emotional well-being: The role of social achievement goals and self-esteem. Personality and Individual Differences, 55, 840–845.
 • Şimşek, Ö. F. (2007). Yapısal eşitlik modellemesine giriş; Temel ilkeler ve LİSREL uygulamaları. Ankara: Ekinoks Yayıncılık.
 • Urdan, T. C., & Maehr, M. L. (1995). Beyond a two-goal theory of motivation and achievement: A case for social goals. Review of Educational Research, 65, 213–243.
 • Wentzel, K. R. (1989). Adolescent classroom goals, standards for performance and academic achievement: An interactionist perspective. Journal of Educational Psychology, 81, 131–142.
 • Wentzel, K. R. (2000). What is it that I’m trying to achieve? Classroom goals from a content perspective. Contemporary Educational Psychology, 25, 105–115.
 • Wentzel, K. R. (2002). The contribution of social goal setting to children’s school adjustment. Development of achievement motivation, 221–246.
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Articles
Authors

Author: Nihan ARSLAN
Institution: FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Nihan TURHAN
Institution: FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Tuğba BİNGÖL
Institution: FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Muhammet ÖZTABAK
Institution: FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Şeyda ÇETİNTAŞ
Institution: FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: January 1, 2018

Bibtex @research article { maruaebd315511, journal = {Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi}, issn = {1300-8889}, eissn = {2147-5202}, address = {Marmara University}, year = {2018}, volume = {47}, pages = {39 - 50}, doi = {10.15285/maruaebd.315511}, title = {Sosyal Başarı Hedefi Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması}, key = {cite}, author = {ARSLAN, Nihan and TURHAN, Nihan and BİNGÖL, Tuğba and ÖZTABAK, Muhammet and ÇETİNTAŞ, Şeyda} }
APA ARSLAN, N , TURHAN, N , BİNGÖL, T , ÖZTABAK, M , ÇETİNTAŞ, Ş . (2018). Sosyal Başarı Hedefi Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 47 (47), 39-50. DOI: 10.15285/maruaebd.315511
MLA ARSLAN, N , TURHAN, N , BİNGÖL, T , ÖZTABAK, M , ÇETİNTAŞ, Ş . "Sosyal Başarı Hedefi Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması". Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi 47 (2018): 39-50 <http://dergipark.org.tr/maruaebd/issue/33200/315511>
Chicago ARSLAN, N , TURHAN, N , BİNGÖL, T , ÖZTABAK, M , ÇETİNTAŞ, Ş . "Sosyal Başarı Hedefi Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması". Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi 47 (2018): 39-50
RIS TY - JOUR T1 - Sosyal Başarı Hedefi Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması AU - Nihan ARSLAN , Nihan TURHAN , Tuğba BİNGÖL , Muhammet ÖZTABAK , Şeyda ÇETİNTAŞ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.15285/maruaebd.315511 DO - 10.15285/maruaebd.315511 T2 - Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 39 EP - 50 VL - 47 IS - 47 SN - 1300-8889-2147-5202 M3 - doi: 10.15285/maruaebd.315511 UR - https://doi.org/10.15285/maruaebd.315511 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Marmara University Atatürk Education Faculty Journal of Educational Sciences Sosyal Başarı Hedefi Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması %A Nihan ARSLAN , Nihan TURHAN , Tuğba BİNGÖL , Muhammet ÖZTABAK , Şeyda ÇETİNTAŞ %T Sosyal Başarı Hedefi Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması %D 2018 %J Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi %P 1300-8889-2147-5202 %V 47 %N 47 %R doi: 10.15285/maruaebd.315511 %U 10.15285/maruaebd.315511
ISNAD ARSLAN, Nihan , TURHAN, Nihan , BİNGÖL, Tuğba , ÖZTABAK, Muhammet , ÇETİNTAŞ, Şeyda . "Sosyal Başarı Hedefi Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması". Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi 47 / 47 (January 2018): 39-50. https://doi.org/10.15285/maruaebd.315511
AMA ARSLAN N , TURHAN N , BİNGÖL T , ÖZTABAK M , ÇETİNTAŞ Ş . Sosyal Başarı Hedefi Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi. 2018; 47(47): 39-50.
Vancouver ARSLAN N , TURHAN N , BİNGÖL T , ÖZTABAK M , ÇETİNTAŞ Ş . Sosyal Başarı Hedefi Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi. 2018; 47(47): 50-39.