Year 2017, Volume 13, Issue 2, Pages 666 - 682 2017-09-07

7. Sınıf Öğrencilerinin Eleştirel Okuma Becerileri

Ramazan Demir [1] , Mustafa Onur Kan [2]

524 607

Bu araştırmanın amacı 7. sınıf öğrencilerin eleştirel okuma becerilerinin incelenmesidir. Betimsel tarama modelinin kullanıldığı araştırmanın çalışma grubunu Hatay ili Antakya ilçesinde bulunan Ataker Ortaokulu, Hayrettin Özkan Ortaokulu ve Ayşe Fitnat Ortaokuluna devam eden 300 öğrenci oluşturmaktadır.  Araştırmanın verileri için araştırmacı tarafından geliştirilen Eleştirel Okuma Becerisi Ölçme Aracı ve Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Elde edilen veriler ilişkisiz örneklem t testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ile çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda 7. sınıf öğrencilerinin eleştirel okuma becerilerinin orta seviyede olduğu belirlenmiştir. Ayrıca kız öğrenciler ile erkek öğrenciler arasında kız öğrenciler lehine anlamlı bir farklılık olduğu saptanmıştır. Haftalık olarak okumaya daha fazla süre ayıran öğrencilerle yıl boyunca daha çok kitap okuyan öğrencilerin ölçme aracından daha yüksek puan aldıkları belirlenmiştir.  Türkçe dersinde kendini başarılı ve çok başarılı gören öğrenciler ile Türkçe dersinde birinci dönem sonu ders notu yüksek olan öğrencilerin ölçme aracından aldıkları puanların daha yüksek olduğu görülmüştür. Bununla birlikte eleştirel okuma becerisi ile televizyon, bilgisayar veya tablet karşısında geçirilen süre arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır.
Eleştirel okuma, eleştirel okuma becerisi ölçme aracı, okuma
 • Akyol, A. (2011). Türkçe dersi öğretim programında eleştirel okuma. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Afyon: Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Anderson, T., Howe, C. , Soden, R., Halliday, J., & Low, J., (2001) . Peer interaction and the learning of critical thinking skills in further education students. Instructional Science, 29 (1), 1 – 32
 • Arıcı, A. F. (2012). Okuma eğitimi (3. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Aşılıoğlu, B. (2008). Bilişsel öğrenmeler için eleştirel okumanın önemi ve onu geliştirme yolları. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 10, 1-11.
 • Cüceloğlu, D. (1994). İyi düşün doğru karar ver. İstanbul: Sistem Yayıncılık.
 • Çam, B. (2006). İlköğretim öğrencilerinin görsel okuma düzeyleri ile okuduğunu anlama, eleştirel okuma ve Türkçe dersi akademik başarıları arasındaki ilişki. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Eskişehir: Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Doğanay, A. (2007). Üst düzey düşünme becerilerinin öğretimi. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Ennis, R. (1985). Goals for critical thinking curriculum. In: A. Costa (Ed.), Developing Minds (pp. 54-57). Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development.
 • Flemming, L., E. (2006). Reading for thinking. (5th edition). Boston: Houghton Mifflin Company.
 • Işık, H. (2010). Lise öğrencilerinin eleştirel okuma seviyeleri ve eleştirel okuma seviyeleri ile eleştirel düşünme eğilimleri ve okuma sıklığı arasındaki ilişki. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Karasar, N. (2006). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Maker, J. & Lenier, M. (1996). Academic reading with active critical thinking. Belmont: Wadsworth Publishing Company.
 • Özdemir, E. (2007). Eleştirel okuma (7. Baskı). Ankara: Bilgi Yayınevi.
 • Özensoy, A. U. (2011). Eleştirel okumaya göre düzenlenmiş sosyal bilgiler dersinin eleştirel düşünme becerisine etkisi. Yayımlanmamış doktora tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Pirozzi, R. (2003). Critical reading, critical thinking. New York: Addison-Wesley Educational Publishers Inc.
 • Sadioğlu, Ö. ve Bilgin, A. (2008). İlköğretim öğrencilerinin eleştirel okuma becerileri ile cinsiyet ve anne-baba eğitim durumu arasındaki ilişki. Elementary Education Online,7(8), 814-822.
 • Topçuoğlu Ünal, F. ve Sever, A. (2013). Türkçe öğretmeni adaylarının eleştirel okumaya yönelik özyeterlik algıları. Uluslararası Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi, 6(2), 33-42.
 • Ünal, E. (2006). İlköğretim öğrencilerinin eleştirel okuma becerileri ile okuduğunu anlama ve okumaya ilişkin tutumları arasındaki ilişki. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Eskişehir: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Ramazan Demir
Country: Turkey


Author: Mustafa Onur Kan
Institution: MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: September 7, 2017

Bibtex @research article { mersinefd324205, journal = {Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {1306-7850}, address = {Mersin University}, year = {2017}, volume = {13}, pages = {666 - 682}, doi = {10.17860/mersinefd.324205}, title = {7. Sınıf Öğrencilerinin Eleştirel Okuma Becerileri}, key = {cite}, author = {Demir, Ramazan and Kan, Mustafa Onur} }
APA Demir, R , Kan, M . (2017). 7. Sınıf Öğrencilerinin Eleştirel Okuma Becerileri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13 (2), 666-682. DOI: 10.17860/mersinefd.324205
MLA Demir, R , Kan, M . "7. Sınıf Öğrencilerinin Eleştirel Okuma Becerileri". Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 13 (2017): 666-682 <http://dergipark.org.tr/mersinefd/issue/28670/324205>
Chicago Demir, R , Kan, M . "7. Sınıf Öğrencilerinin Eleştirel Okuma Becerileri". Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 13 (2017): 666-682
RIS TY - JOUR T1 - 7. Sınıf Öğrencilerinin Eleştirel Okuma Becerileri AU - Ramazan Demir , Mustafa Onur Kan Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17860/mersinefd.324205 DO - 10.17860/mersinefd.324205 T2 - Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 666 EP - 682 VL - 13 IS - 2 SN - -1306-7850 M3 - doi: 10.17860/mersinefd.324205 UR - https://doi.org/10.17860/mersinefd.324205 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Mersin University Journal of the Faculty of Education 7. Sınıf Öğrencilerinin Eleştirel Okuma Becerileri %A Ramazan Demir , Mustafa Onur Kan %T 7. Sınıf Öğrencilerinin Eleştirel Okuma Becerileri %D 2017 %J Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P -1306-7850 %V 13 %N 2 %R doi: 10.17860/mersinefd.324205 %U 10.17860/mersinefd.324205
ISNAD Demir, Ramazan , Kan, Mustafa Onur . "7. Sınıf Öğrencilerinin Eleştirel Okuma Becerileri". Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 13 / 2 (September 2017): 666-682. https://doi.org/10.17860/mersinefd.324205
AMA Demir R , Kan M . 7. Sınıf Öğrencilerinin Eleştirel Okuma Becerileri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2017; 13(2): 666-682.
Vancouver Demir R , Kan M . 7. Sınıf Öğrencilerinin Eleştirel Okuma Becerileri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2017; 13(2): 682-666.