Journal of Underground Resources
Cover Image
ISSN 2146-9431 | Period Biannually | Founded: 2012 | Publisher Mayeb Basın Yayın İnsan Kaynakları Ltd. Şti. | www.mtbilimsel.com

Akademik dünyaya hizmet etmek amacıyla ‘MT Bilimsel’ ismiyle yayına alınan akademik içerikli dijital dergi, 2011 yılında yayın hayatına başlamıştır. Ülkemizde yer bilimleri ve madencilik alanında Türkçe içerikle yayınlanan bilimsel dergilerin sayısının azlığı ve çeşitli nedenlerle periyodik olarak yayın hayatlarını sürdürememeleri nedeniyle bu açığı, yayıncılık alanında uzmanlaşan Madencilik Türkiye dergisi ekibinin yapmasının uygun olacağı düşünülerek dergi yayına alınmıştır.

Türkçe ve İngilizce dilde yayın yapan MT Bilimsel’e “Yer Altı Kaynakları” (maden, petrol, doğal gaz, jeotermal vs.) ile ilgili her konuda makale kabul edilmektedir. 

__________

Along with Madencilik Türkiye Magazine, which serve especially for private sector and has a popular content, MT Bilimsel has been publishing as a digital magazine since 2011 in order to serve academic world. The magazine started publication in order to fill the gap, which is caused by lack of scientific maga- zines about mining and earth sciences industry in Turkish, as an expert team in publishing sector.

MT Bilimsel is published both in English and Turkish and accept all articles about “Underground Resources” (petroleum, geothermal, natural gas and primarily mines, etc.) 

Journal of Underground Resources

ISSN 2146-9431 | Period Biannually | Founded: 2012 | Publisher Mayeb Basın Yayın İnsan Kaynakları Ltd. Şti. | www.mtbilimsel.com
Cover Image

4.894

41.200

Akademik dünyaya hizmet etmek amacıyla ‘MT Bilimsel’ ismiyle yayına alınan akademik içerikli dijital dergi, 2011 yılında yayın hayatına başlamıştır. Ülkemizde yer bilimleri ve madencilik alanında Türkçe içerikle yayınlanan bilimsel dergilerin sayısının azlığı ve çeşitli nedenlerle periyodik olarak yayın hayatlarını sürdürememeleri nedeniyle bu açığı, yayıncılık alanında uzmanlaşan Madencilik Türkiye dergisi ekibinin yapmasının uygun olacağı düşünülerek dergi yayına alınmıştır.

Türkçe ve İngilizce dilde yayın yapan MT Bilimsel’e “Yer Altı Kaynakları” (maden, petrol, doğal gaz, jeotermal vs.) ile ilgili her konuda makale kabul edilmektedir. 

__________

Along with Madencilik Türkiye Magazine, which serve especially for private sector and has a popular content, MT Bilimsel has been publishing as a digital magazine since 2011 in order to serve academic world. The magazine started publication in order to fill the gap, which is caused by lack of scientific maga- zines about mining and earth sciences industry in Turkish, as an expert team in publishing sector.

MT Bilimsel is published both in English and Turkish and accept all articles about “Underground Resources” (petroleum, geothermal, natural gas and primarily mines, etc.)