Journal of Polytechnic
Cover Image
e-ISSN 2147-9429 | Period Quarterly | Founded: 1998 | Publisher Ahmet Yesevi Üniversitesi |

Journal of Polytechnic-Politeknik Dergisi has started to be indexed in "Web of Science-Emerging Sources Citation Index (E-SCI)"  as of Volume 21 Issue 1 (2018).

ETHICAL STANDARDS OF JOURNAL OF POLYTECHNIC

Journal of Polytechnic aims to International information transfer in accordance with basic rules and standards and accepts peer-reviewed scientific papers in respect to quality and scope. Editor in Chief, Associate Editors and Editorial Advisory Board have high reputation in their fields. This Journal accepts engineering papers and cares about shorter pre-assesment period and publication time.

 Previously published and low citation rate papers are very important and essential principle for this Journal. The authors are responsible for their papers as ethical. This ethic principles are considered as approved by these authors.

Journal of Polytechnic

e-ISSN 2147-9429 | Period Quarterly | Founded: 1998 | Publisher Ahmet Yesevi Üniversitesi |
Cover Image

79.764

581.259

Journal of Polytechnic-Politeknik Dergisi has started to be indexed in "Web of Science-Emerging Sources Citation Index (E-SCI)"  as of Volume 21 Issue 1 (2018).

ETHICAL STANDARDS OF JOURNAL OF POLYTECHNIC

Journal of Polytechnic aims to International information transfer in accordance with basic rules and standards and accepts peer-reviewed scientific papers in respect to quality and scope. Editor in Chief, Associate Editors and Editorial Advisory Board have high reputation in their fields. This Journal accepts engineering papers and cares about shorter pre-assesment period and publication time.

 Previously published and low citation rate papers are very important and essential principle for this Journal. The authors are responsible for their papers as ethical. This ethic principles are considered as approved by these authors.

Volume 22 - Issue 2 - Jun 2019
 1. İçindekiler
  Pages 0 - 0
  Editör / Editör
 2. Kapak Sayfası
  Pages 0 - 0
  Editör / Editör
 3. Effects of Elevated Temperature for the Marble Cement Paste Products for Better Sustainable Construction
  Pages 259 - 267
  Ertug Aydın
 4. Deprem Tehlikesine Maruz Yerleşimler İçin “Yerel Deprem Puanı (YDP)” Yönteminin Geliştirilmesi
  Pages 269 - 276
  Hanifi Tokgöz, Hüseyin Bayraktar
 5. Yeni Sıcak Ultrasonik Yardımlı İmalat Ünitesi Tasarımı ve Ekonomik Analizi
  Pages 277 - 282
  M. Alper Sofuoğlu, Selim Gürgen, Fatih H. Çakır, Sezan Orak, Melih C. Kuşhan
 6. Tabanında Anahtar Kesiti Bulunan Betonarme İstinat Duvarlarının Jaya Algoritmasıyla Optimum Tasarımı
  Pages 283 - 291
  Hasan Tahsin Öztürk, Erdem Türkeli
 7. A Numerical Investigation on Oblique Projectile Impact Behavior of AA5083-H116 Plates
  Pages 293 - 301
  Selim Gürgen
 8. Mermer Blokların AHP Destekli TOPSIS ve GİA Yöntemleri ile Sınıflandırılması
  Pages 303 - 317
  Metin Ersoy
 9. Kombine Doğalgaz Çevrim Santralinin Performans Analizi
  Pages 319 - 325
  Mehmet Onur Karaağaç, Ahmet Kabul, Fatih Yiğit
 10. Collision Avoidance Via Emergency Steering Warning System: A Driving Simulator Approach
  Pages 327 - 333
  Hasan Şahin, Orhan Atabay, Özgen Akalın
 11. Gazbeton Malzemesinden Üretilmiş Duvarların Çelik Lifli Beton Panellerle Güçlendirilmesi: Deneysel Çalışma
  Pages 335 - 340
  Alper Büyükkaragöz, Nuri Sevil, Yağmur Kopraman
 12. Denizli Travertenlerinde P ve S Dalga Hızları ile Bazı Fiziksel ve Tek Eksenli Sıkışma Dayanımı Özellikleri Arasındaki İlişkilerin Araştırılması
  Pages 341 - 349
  Sefer Beran Çelik, İbrahim Çobanoğlu
 13. Türkiye’deki İllerin Elektrik Tüketim Etkinliklerinin Veri Zarflama Analizi İle Değerlendirilmesi
  Pages 351 - 365
  İbrahim Koçak, Kurtuluş Boran
 14. Benzilamin İnce Filmleri İle Kovalent Bir Şekilde Modifiye Edilmiş Silisyum Yüzeyleri Üzerinde Sitrat-Kaplı Altın Nanopartiküllerin Üretimi ve Karakterizasyonu
  Pages 367 - 373
  Ali Yeşildağ
 15. Taguchi Metoduyla Belirlenen Kaynak Parametrelerinin API 5L X65 Boru Birleştirmelerinde Radyografik ve Makrografik İncelemeleri
  Pages 375 - 384
  Hakan Ada, Cemil Çetinkaya, Ahmet Durgutlu
 16. Performance Evaluation of Bridges Under Scour by UAS Based Measurements
  Pages 385 - 391
  Orkan Özcan
 17. Elektron Demet ile Işınlanmış PTCDA Arayüzey Tabakalı Au/PTCDA/n-Si Diyotların Elektriksel Özellikleri
  Pages 393 - 398
  Umut Aydemir
 18. Some Physical and Mechanical Properties of Impregnated Chestnut Wood with Natural and Chemical Agent Exposed to Outdoor Conditions
  Pages 399 - 406
  Mehmet Yaşar, Mustafa Altunok
 19. Isıl İşlemin Vernikli Ağaç Malzemede Renk Değişimine Etkisi
  Pages 407 - 413
  Musa Atar, A. Cihangir Yalınkılıç, Hakan Keskin
 20. Karayolu Ulaşımında Farklı Yol Kaplamalarının Çevresel Gürültü Seviyesine Katkılarının İncelenmesi: Adana Örneği
  Pages 415 - 429
  Zeki Bozkurt, Zeliha Selek
 21. Kinematic Analysis of Tapping Machine and Simulation with Simmechanics
  Pages 431 - 436
  Güllü Akkaş, İhsan Korkut
 22. Impact Of Heat Treatment On Weight Loss During Combustion Of Laminated Veneer Lumber (LVL)
  Pages 437 - 442
  Osman Perçin, Mustafa Altunok
 23. A New Perspective on The Numerical Solution for Fractional Klein Gordon Equation
  Pages 443 - 451
  Berat Karaagac, Yusuf Ucar, N. Murat Yagmurlu, Alaattin Esen
 24. PID Güç Sistemi Kararlı Kılıcısı Parametrelerinin Belirlenmesi için Böbrek-ilhamlı Algoritma
  Pages 453 - 460
  Serdar Ekinci, Baran Hekimoğlu, Ethem Uysal
 25. Duvardan Radyant Soğutma Sistemlerinde Soğutucu Akışkan Sıcaklığının Isıl Konfora Etkisinin İncelenmesi
  Pages 461 - 468
  Merve Öztürk, Onur Oruç
 26. Farklı Üretim Parametrelerinin Katı Faz Kristalizasyon (SPC) Tekniği Kullanılarak Üretilen Polikristal Silisyum İnce Filmlerin Kalitesi Üzerine Etkileri
  Pages 469 - 475
  Özge Tüzün Özmen, Salar Habibpur Sedani, Mehmet Karaman, Kadir Gökşen, Raşit Turan
 27. Yağ Soğutmalı Kondenser Tasarımının Termostat Kontrollü Bir Soğutucuya Uyarlanması ve Performans Deneylerinin İncelenmesi
  Pages 477 - 484
  Bahadır Acar
 28. Theoretical And Mathematical Analysis Of Double- Circuit Solar Station With Thermo Siphon Circulation
  Pages 485 - 493
  Yedilkhan Amirgaliyev, Murat Kunelbayev, Aliya Kalizhanova, Omirlan Auelbekov, Nazbek Katayev, Ainur Kozbakova
 29. A Proposal Of Novel Performance Criterias Development For Shopping Malls
  Pages 495 - 507
  Emine Elif Nebati, İsmail Ekmekçi
 30. Functionalization of Textile Materials with Nanoclay Incorporation for Improved Characteristics
  Pages 509 - 522
  İkilem Göcek