Sanat ve Tasarım Dergisi
Cover Image
ISSN 1308-2264 | e-ISSN 2149-6595 | Period Biannually | Founded: 2008 | Publisher Gazi University |

86.617

152.278

Sanat ve Tasarım Dergisi Haziran Sayısı için son makale gönderim tarihi 15 Nisan, Aralık Sayısı için son makale gönderim tarihi 15 Ekim’dir. Bu tarihlerden sonra gönderilecek makaleler bir sonraki sayıda değerlendirilir.

 

Dergi yazım kurallarına yan sekmeden ulaşabilirsiniz.

Sanat ve Tasarım Dergisi

ISSN 1308-2264 | e-ISSN 2149-6595 | Period Biannually | Founded: 2008 | Publisher Gazi University |
Cover Image

86.617

152.278

Sanat ve Tasarım Dergisi Haziran Sayısı için son makale gönderim tarihi 15 Nisan, Aralık Sayısı için son makale gönderim tarihi 15 Ekim’dir. Bu tarihlerden sonra gönderilecek makaleler bir sonraki sayıda değerlendirilir.

 

Dergi yazım kurallarına yan sekmeden ulaşabilirsiniz.

Sanat ve Tasarım Dergisi Last Issue
Issue 23 - Jun 2019
 1. Çağdaş Sanatta Gökyüzü Suretlerinin Kozmik Yansımaları
  Pages 33 - 57
  Naile Çevik, Mehtap Bingöl
 2. Bilgilendirme Tasarımı İlkeleri Bağlamında Reklam Afişlerinin İncelenmesi
  Pages 59 - 75
  Erol Çitci
 3. Yeniden İşlevlendirilen Kilise Yapılarında İç Mekân Müdahalelerine Yönelik Analizler: Sivrihisar Ermeni Kilisesi Örneği
  Pages 77 - 103
  Esin Fakıbaba Dedeoğlu
 4. Dergi Kapak Tasarımlarında Pop-Art Akımının İzleri
  Pages 105 - 115
  Umut Demirel, İbrahim Gökhan Ceylan
 5. Anadolu’da Kerpiç Duvar Yapımı Yöntemlerine Ait Bir Derleme Çalışması
  Pages 117 - 126
  Tuğba Dirican, Ali Akın Akyol
 6. Türkiye’de Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümlerindeki İnsan Kaynağının Özellikleri ve Zamana Bağlı Değişiminin İncelenmesi
  Pages 129 - 149
  Çisem Ercömert, Serkan Güneş
 7. Arttırılmış Gerçekliğin (AG) Mekan Tasarımı Eğitiminde Kullanımına Potansiyeller ve Kısıtlamalar Işığında Güncel Bir Bakış
  Pages 151 - 177
  Zeynep Gülel, Burçin Cem Arabacıoğlu
 8. Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Görsel Sanatlar Dersi Öğretimine Yönelik Gözlem Sonuçları
  Pages 179 - 203
  Meltem Katırancı, Filiz Kansu Çelik
 9. İnternet ve Sosyal Medyanın Sanattaki Etkin Rolü ve Buna Bağlı Değişen Dinamikler
  Pages 205 - 221
  Fırat Çağrı Kırmızıgül
 10. Sinemada Anlam Yaratma Sürecinde Rengin Metaforik Kullanımı
  Pages 223 - 239
  Şerafettin Eray Koca
 11. Silindirik Yüksek Formların Seramik Tornasında Şekillendirilmesi
  Pages 241 - 260
  Mutlu Köpüklü
 12. Trabzon’da Konuta “İç”ten Bakmak: [?]+1 Toprak 2 Atölyenin Ardından
  Pages 263 - 278
  Derya Adıgüzel Özbek, Armağan Seçil Melikoğlu Eke, Sedef Sav, Meriç Altıntaş
 13. Sanatta Görüntü Üretiminin Kültür Endüstrisine Etkisi
  Pages 281 - 299
  Meltem Karakuyu Şengüder
 14. Kentsel Arkeolojik Miras ve Erişilebilirlik: Ankara Roma Hamamı Açık Hava Müzesi
  Pages 301 - 313
  Muna Silav
 15. Dijital Oyunların Sanatsal Gücü; Konsept Tasarımı Süreci
  Pages 315 - 327
  Seza Soyluçiçek
 16. Sosyal Sorumluluk Projesi Olarak Elektronik Ortamda Katılımcı, Etkileşimli Medya Tasarımı
  Pages 329 - 359
  Deniz Yeşim Taluğ
 17. Dijital Çağda Baskı Teknolojileri
  Pages 361 - 377
  Oğuz Tunçel
 18. Yazının Fotografik İfade Biçimi Olarak Işık Kaligrafisi
  Pages 379 - 391
  Özden Pektaş Turgut
 19. Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Öğrencilerinin “Sanat” Kavramına İlişkin Zihinsel İmgeleri
  Pages 393 - 411
  Metin Uçar, Cihan Canbolat, Sümeyra İlhan
 20. Arkeolojik Alanlarda Uygulanan Koruma Örtülerinin Tasarım Kriterleri
  Pages 413 - 428
  Mesut Yılmaz, Yaşar Selçuk Şener, Arzu Bakıroğlu Yılmaz
 21. Arkeolojik Kazı Buluntusu Metallerin, Kazıda Bulunmalarından Koruma Onarım Uygulamalarına Kadarki Süreçleri
  Pages 431 - 439
  Zeynep Yılmaz, Yaşar Selçuk Şener
 22. Rönesans Döneminden Günümüze Bulut İmgesi
  Pages 441 - 462
  Banu Yücel