Sanat ve Tasarım Dergisi
Cover Image
ISSN 1308-2264 | e-ISSN 2149-6595 | Period Biannually | Founded: 2008 | Publisher Gazi University |

Sanat ve Tasarım Dergisi

ISSN 1308-2264 | e-ISSN 2149-6595 | Period Biannually | Founded: 2008 | Publisher Gazi University |
Cover Image

80.630

116.518
Sanat ve Tasarım Dergisi Last Issue
Issue 22 - Dec 2018
 1. Robert Rauschenberg, Ressam ve Eseri Üzerine Eğlenceye Dönüşen Sanat Pratiği, Resim
  Pages 33 - 47
  Salih Bayçu
 2. Batılı Bir Sanatçının Yorumuyla Şam İşi Üslubunda İznik Çinileri: William De Morgan
  Pages 49 - 69
  Timur Bilir
 3. Tasarım ve Günlük Yaşam Kuramları Bağlamında Türkiye’de 1982-2017 Yılları Arasında Yapılan Lisansüstü Çalışmaların İncelenmesi ve Analizi
  Pages 71 - 95
  Betül Aybala Çakmakçıoğlu, Nazmiye Öztürk
 4. Plastik Sanatlardaki Üretimlerde Ele Alınış Biçimiyle Göç Olgusu
  Pages 97 - 109
  Tansel Çeber
 5. Disiplinler Arası Etkileşimler Kapsamında Alternatif Malzemeler Ve Seramik-Baskı Resim Yakınlaşmaları Üzerine Bireysel Uygulamalar
  Pages 111 - 133
  Naile Çevik
 6. Seramik Onarımlarında Bütünleme Yöntemleri Üzerine Bir Değerlendirme
  Pages 135 - 153
  Bekir Eskici
 7. Yaratıcı Endüstriler, Yaratıcı Emek ve Özerklik: Özgürlük mü? Denetim mi?
  Pages 155 - 173
  Dilek Evirgen
 8. Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları ile Yeni Medya Reklam Tasarımı
  Pages 175 - 191
  Pelin Öztürk Göçmen
 9. Katılımcı Tasarımın Felsefi Kökenlerine Dair Bir Soruşturma Ve Hartmann’ın Yeni Ontolojisi
  Pages 193 - 209
  Hatice Server Kesdi, Serkan Güneş
 10. Bakü’de İnşa Edilen Çok Katlı Konut Yapılarının Cephe Biçimlenişleri
  Pages 211 - 225
  Tural Sadigli, Yasemin Erkan Yazıcı
 11. Tekerlekli Sandalyenin Sinemasal Rolü: Koolhaas’ın İzinden Bir Ev Yaşamı
  Pages 227 - 253
  Seçil Seçal Sarıgül, Açalya Allmer
 12. Sanatsal İmgenin Coğrafi Boyutu ve Özgün Uygulamalar ile İncelenmesi
  Pages 255 - 271
  Ufuk Tolga Savaş
 13. Ören Yerlerinde Artırılmış Gerçeklik Standlarının Kullanımı: Ankara Roma Hamamı ARtur* Örneği
  Pages 273 - 289
  Evren Sertalp
 14. Seramik Heykel Sanatında Kullanılan Çamurların Elle Şekillendirme Açısından İncelenmesi
  Pages 291 - 303
  Sıdıka Sibel Sevim, Ali Cihan Kayalıoğlu
 15. Kültür, Sanat ve Beşeriyet İlişkisi
  Pages 305 - 315
  Aysen Soysaldı
 16. Açıkhava Reklamları ve New York Times Meydanı Açıkhava Reklamlarının İncelenmesi
  Pages 317 - 341
  Merve Tunçel
 17. Resimleme Dilinde Alternatif Bir Yaklaşım: Kaligrafi ile Resimleme
  Pages 343 - 359
  Banu Bulduk Türkmen