Selçuk University Journal of Faculty of Letters
Cover Image
e-ISSN 2458-908X | Period Biannually | Founded: 1981 | Publisher Selcuk University | http://sefad.selcuk.edu.tr/sefad

154.688

680.441

INTERNATIONAL PEER-REVIEWED JOURNAL

Selçuk University Journal of Faculty of Letters

e-ISSN 2458-908X | Period Biannually | Founded: 1981 | Publisher Selcuk University | http://sefad.selcuk.edu.tr/sefad
Cover Image

154.688

680.441

INTERNATIONAL PEER-REVIEWED JOURNAL

Issue 41 - Jun 2019
 1. Improving Motivation in Translator Training: Achievement Goal Orientations of Translation Studies Students
  Pages 1 - 14
  Ayşe Işık Akdağ
 2. XIX. Yüzyılın İki Gezgini, Théophile Gautier ve Hayrullah Efendi’nin Seyahatnamelerinde Paris ve İstanbul’a Karşılıklı Bakış
  Pages 15 - 30
  Fatih Aynacı
 3. The Others in Charlotte Brontë’s Jane Eyre: A Postcolonial-Orientalist and Feminist Reading
  Pages 31 - 48
  Filiz Barın Akman
 4. Almanya’da II. Dünya Savaşı Sonrası Yaşanan Bellek Patlamasına Tarihî Bakış
  Pages 49 - 62
  Gonca Kişmir
 5. XV. Yüzyılda Muhammed Tarafından Yazılan Manzum Sîret’in Nüshaları-I
  Pages 63 - 88
  Hasan Ali Esir
 6. Grotesque and Southern Gothic in Cormac McCarthy’s Blood Meridian
  Pages 89 - 102
  Hüseyin Altındiş
 7. Divan Şiirinde “Dedim-Dedi” Söyleyişi
  Pages 103 - 126
  Lokman Taşkesenlioğlu
 8. The Monsters of Geoffrey Chaucer: The Miller in The General Prologue and the Miller in The Reeve’s Tale in The Canterbury Tales
  Pages 127 - 142
  Nazan Yıldız
 9. Çeviri Eğitiminde Türkçenin Dil Bilgisi: İşlevsel Yaklaşım
  Pages 143 - 156
  Olena Kozan
 10. Horasan Türkçesinin Deregez Ağzına Ait Bir Metin: Ellahekber’e Selām
  Pages 157 - 192
  Talip Doğan
 11. Liedtexte Der 90er Jahre Mit Migrationshintergrund
  Pages 193 - 208
  Umut Balcı
 12. Büyükannelerin Torun Büyütme Yaşantılarının İncelenmesi
  Pages 209 - 226
  Aslı Tunca, Emine Durmuş
 13. Enseignement Du Fle: Les Documents Visuels Utilisés Dans L’étape D’anticipation Et Leurs Représentations
  Pages 227 - 244
  Barış Aydın
 14. Unfolding the Connection between the Kantian Self and Time
  Pages 245 - 260
  Volkan Çifteci
 15. Türk Etnografyasının Araştırılmasında Saul Matveyeviç Abramzon’un Yeri ve Eserleri
  Pages 261 - 282
  Ali Ünal
 16. Okul Yöneticilerinin Desteğiyle Oluşturulan Sosyal Sermayenin Okul Başarısına Etkisi
  Pages 283 - 312
  Mine Gözübüyük Tamer
 17. Esnaflara Dair Çalışmaların Kayıp Halkası: Sosyal Sermaye
  Pages 313 - 342
  Nuh Akçakaya, Mehmet Fatih Bağrıyanık
 18. Toplumsal Uyum İçin Eğitimin Önemi: Türkiye’deki Suriyeliler Örneği
  Pages 343 - 368
  Tuba Duman
 19. Bir Siyasî İçecek Olarak Türk Kahvesi
  Pages 369 - 386
  Ali Çaksu
 20. Sind’de İslâm Fetihleri II
  Pages 387 - 404
  Ali Üremiş
 21. I. Dünya Savaşı ve Sonrasında Kumarın Yaygınlaşması ve Osmanlı Devleti’nin Aldığı Tedbirler
  Pages 405 - 426
  Feyza Kurnaz Şahin
 22. İki Seyyah Bir Kültür: Broquière ve İbn Battûta Seyahatnâmelerine Göre Türklerde Yemek Kültürü
  Pages 427 - 444
  Mehmet Ali Kapar
 23. Ai Khanoum-Ay Hanım
  Pages 445 - 456
  Özlem Albayrak