Selçuk University Journal of Faculty of Letters
Cover Image
e-ISSN 2458-908X | Period Biannually | Founded: 1981 | Publisher Selcuk University | http://sefad.selcuk.edu.tr/sefad

INTERNATIONAL PEER-REVIEWED JOURNAL

Selçuk University Journal of Faculty of Letters

e-ISSN 2458-908X | Period Biannually | Founded: 1981 | Publisher Selcuk University | http://sefad.selcuk.edu.tr/sefad
Cover Image

151.061

657.309

INTERNATIONAL PEER-REVIEWED JOURNAL

Issue 40 - Dec 2018
 1. Yirminci ve Yirmi Birinci Yüzyıl Gezi Edebiyatında Ev/Yurt Algısı
  Pages 1 - 22
  Abdulfettah İmamoğlu
 2. The Experiential Theatre of Anthony Neilson and The Wonderful World of Dissocia
  Pages 23 - 32
  Ahmet Gökhan Biçer
 3. Incorporating Environmental Education in English Language Teaching through Bloom’s Revised Taxonomy
  Pages 33 - 44
  Defne Erdem Mete
 4. Toruko Gunkan Erutū-rurugō no Kainan ve Üç Bahriyelinin Sevgilileri Adlı Eserlerde Ertuğrul Fırkateyni Faciası
  Pages 45 - 60
  Emine Sicim Kaplan
 5. Sa‘di-yi Şîrâzî’nin Yolculuklarının “Gülistân” Eseri Üzerindeki Etkileri
  Pages 61 - 72
  Gamze Gizem Avcıoğlu
 6. Subtitle Translation: Cultural Components in the Translation of the Film Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu?
  Pages 73 - 86
  Gülhanım Ünsal
 7. Identity and Intertextuality in Kate Atkinson’s Emotionally Weird
  Pages 87 - 102
  Hatice Yurttaş
 8. Aşağılık Karmaşasına Hapsolmuş Bir İsim: Ahmet Haşim
  Pages 103 - 118
  Hayrunisa Topçu
 9. İvan Bunin’in Arsenyev’in Yaşamı Adlı Romanında Ölüm Teması
  Pages 119 - 128
  Kübra Çağlıyan Şakar
 10. Witnessing Trauma in Simon Stephens’ Motortown
  Pages 129 - 138
  Mesut Günenç
 11. Süleyman Uluçamgil’in Gözüyle Kıbrıs’ta İngiliz Sömürge Yönetimi
  Pages 139 - 148
  Mustafa Yeniasır, Burak Gökbulut
 12. İki Hunza Masalı ile Bazı Keloğlan Masal Varyantlarındaki Benzer Motifler
  Pages 149 - 158
  Nuriye Bilik
 13. Almanca ve Türkçede Adın Belirtme Durumu
  Pages 159 - 170
  Zeki Uslu, Ayşe Uyanık
 14. The Utilization of the European Standards for Defining Educational Assessment: Teacher-Tester Attributes and Directors’ Control
  Pages 171 - 190
  Nurdan Kavaklı, İsmail Hakkı Mirici
 15. Lykaonia Bölgesi Kuzeydoğu Kesimi Tarihi ve Yerleşim Yerleri
  Pages 191 - 206
  İlker Işık
 16. Lykaonia Bölgesi’nde Roma Dönemi’ne Ait Bir Grup Koloni Iconium Sikkesi
  Pages 207 - 220
  Nizam Abay
 17. Akhisar Arkeoloji Müzesi’nden Bir Grup Hellenistik Seramik
  Pages 221 - 234
  Volkan Yıldız
 18. Bir Kentsel Mekân Olarak Konya Alâeddin Tepesinde Gündelik Hayat
  Pages 235 - 252
  İbrahim Nacak
 19. Prens Sabahaddin Düşüncesinin Türk Sosyal ve Siyasal Düşünce Tarihindeki Temsiliyeti: Liberalizm mi? Muhafazakârlık mı?
  Pages 253 - 266
  İlyas Sucu
 20. Hitit Devleti ile Vassalları Arasında Yapılan Antlaşmalarda Vassallara Getirilen Yükümlülükler
  Pages 267 - 282
  Caner Özdemir
 21. İçbatı Anadolu’da Kutsal Bir Dağ: Murat Dağı (Dindymos)
  Pages 283 - 296
  Harun Oy
 22. Birinci El Kaynaklara Göre Isparta Depremleri (19. Yüzyılın İkinci Yarısı)
  Pages 297 - 312
  Selahattin Satılmış
 23. Halepli Zeki Paşa’nın Almanya’daki Görevi Üzerine
  Pages 313 - 338
  Volkan Marttin