The Journal of Tafsir Studies
Cover Image
e-ISSN 2587-0882 | Period Biannually | Founded: 2017 | Publisher Ali KARATAŞ | http://dergipark.gov.tr/tader

6.852

19.118
 • (TADER) is an international magazine published twice a year in April and October, published in an academic, periodical and electronic environment.
 • In TADER, critical research studies, evaluation (articles, books, scientific meetings), reviews, compilations, papers, interviews and editions are published in fields such as commentary, commentary history, Quranic science and Quran. It is also evaluated in interdisciplinary studies conducted in other fields related to exegesis.
 • Investigations related to the teaching of the Qur'an and Tafsir are also evaluated for publication.
 • This journal uses double-blind peer review. Reviewers are unaware of the identity of the authors, and authors are also unaware of the identity of reviewers. There are at least two reviewers for the total number of articles in each issue.
 • There is no fee for sending articles to our magazine and publishing articles.
 • Starting from October, the Isnad Footnote Citation System and Bibliography will be taken as basis.
 • For the article: Abstract (at least 5 keywords with a summary of 100-350 words / abstract) and the template used in our previous issue. See example article.

The Journal of Tafsir Studies

e-ISSN 2587-0882 | Period Biannually | Founded: 2017 | Publisher Ali KARATAŞ | http://dergipark.gov.tr/tader
Cover Image

6.852

19.118
 • (TADER) is an international magazine published twice a year in April and October, published in an academic, periodical and electronic environment.
 • In TADER, critical research studies, evaluation (articles, books, scientific meetings), reviews, compilations, papers, interviews and editions are published in fields such as commentary, commentary history, Quranic science and Quran. It is also evaluated in interdisciplinary studies conducted in other fields related to exegesis.
 • Investigations related to the teaching of the Qur'an and Tafsir are also evaluated for publication.
 • This journal uses double-blind peer review. Reviewers are unaware of the identity of the authors, and authors are also unaware of the identity of reviewers. There are at least two reviewers for the total number of articles in each issue.
 • There is no fee for sending articles to our magazine and publishing articles.
 • Starting from October, the Isnad Footnote Citation System and Bibliography will be taken as basis.
 • For the article: Abstract (at least 5 keywords with a summary of 100-350 words / abstract) and the template used in our previous issue. See example article.
Volume 3 - Issue 1 - Apr 2019
 1. 'Kur’ân-ı Kerim Meâl ve Tefsiri' Adlı Eserin Tefsirdeki Metoduna Dair Bir İnceleme
  Pages 1 - 23
  Cahit Karaalp
 2. İlme Adanmış Bir Ömür: Prof. Dr. İsmail Cerrahoğlu Hocaya Ziyaret ve İzlenimler
  Pages 24 - 42
  Sakin Taş, Soner Aksoy
 3. İsmail Cerrahoğlu’nun Tefsîr Çalışmalarında Şarkiyât ve Müsteşriklere Yaklaşımları
  Pages 43 - 65
  Mustafa Şentürk
 4. İsmail Cerrahoğlu’nun Tâbiîn Dönemi Tefsiri ve İsrâiliyat Literatürüne Bakışının Analizi
  Pages 66 - 84
  Murat Kayacan
 5. Ölülere Dua ve İstiğfar Niyetiyle Kur’an Okuma Meselesi
  Pages 85 - 106
  Mustafa Öztürk
 6. Abdülkâhir el-Cürcânî’ye Nispet Edilen Dürcü’d-Dürer İsimli Tefsirin Aidiyetine Dair Bir İnceleme
  Pages 107 - 120
  Soner Aksoy
 7. Kur’ân’da Hz. Yûsuf Kıssasında Yer Alan Ahkâma Dair Bazı Âyetler ve İlişkili Olduğu Hükümler
  Pages 121 - 139
  Mustafa Kara, Canan Kösetürk
 8. İnsan Şahsiyetinin İnşası ve Korunması Bağlamında Kur’ân’da Sığınma Realitesinin İsimlendirilmesi
  Pages 140 - 168
  Ahmet Sait Sıcak, Necmettin Çalışkan
 9. Eskişehirli Osman Necâti (ö. 1293/1876) ve Tefsîru’n-Necât Adlı Eseri Üzerine Bir Değerlendirme
  Pages 169 - 192
  Merve Akıncıoğlu
 10. Vâhidî’nin el-Vecîz Tefsiri ile Celâleyn Tefsirlerinin Ulûmü’l Kur’ân Açısından Karşılaştırılması
  Pages 193 - 212
  Semra Emanet
 11. Prof. Dr. İsmail Cerrahoğlu: 'Bir İlmî Kişilik Portresi'
  Pages 213 - 221
  Celal Kırca
 12. 'Kur’ân-ı Kerim’de Ehl-i Kitap, İtikadî Açıdan Yahudilik ve Hıristiyanlık' Doç. Dr. Muhammet ALTAYTAŞ
  Pages 222 - 225
  Burak Güz