Tarih ve Günce
Cover Image
e-ISSN 2587-2117 | Period Biannually | Founded: 2017 | Publisher Kemal ARI | http://www.tarihvegunce.org

6.709

50.462


TARİH VE GÜNCE

ATATÜRK VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ DERGİSİ

JOURNAL OF ATATÜRK AND THE HISTORY OF TURKISH REPUBLIC


E-ISSN: 2587-2117 


Araştırma dünyası, yeni bir dergiye daha kavuşuyor: “Tarih ve Günce”…

Derginin yapılan bilimsel araştırmalarda aradığı tek ölçü, araştırmaların Atatürk, onun büyük eseri ve Çağdaş Türkiye üzerine yapılmış bilimsel incelemeler olmasıdır. Araştırma yöntemlerine ve bilimsel ilkelere uygun biçimde kaleme alınmış araştırma sonuçları, gerekli bilimsel süreçlerden geçtikten sonra, her sayı için her sayı için belirlenmiş editörün ve yayın kurulunun uygun görmesi ve onaylanmasıyla dergide yer alabilir. Kuralları ayrıca belirlenmiş olan ilkeler çerçevesinde yazılmış makale, tanıtım kritik-eleştiri gibi araştırma sonuçlarının Türkiye’de çağdaş tarih araştırmalarına yeni katkılar sunması arzulanmaktadır. Böylece hem Atatürk hem de onun büyük eseri olan Çağdaş Türkiye’nin oluşum süreçleri ile ilgili yeni bilgi, yorum ve analizler bilim dünyasına sunulabilecektir.

Bilindiği gibi Atatürk, yüzyılların yetiştirdiği en önemli devlet adamlarından biridir. O’nun düşünce ve öngörüleri, Çağdaş Türkiye’nin kuruluş ilkeleri olarak ortaya çıkmıştır. Bu öngörülerin en büyüğü kuşkusuz, yeni ve çağdaş bir devlet olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşudur. Yakındoğu’da, Anadolu ve Doğu Trakya’nın üzerinde kurularak vücut bulmuş bu laik, çağdaş ve ulusal devlet, bulunduğu kültür coğrafyası üzerinde başlı başına ilgileri çekecek kadar önemlidir.  Türkiye’nin kuruluş koşulları, aynı zamanda doğu ile batı arasında her yönden ortaya çıkmış ilerleme ve geri kalmışlık ikileminin deni analizlerini gerektiriyor. Atatürk’ün bütünüyle akıl ve bilimin somut verilerinden hareket ederek, olağanüstü öngörüleriyle ortaya koyduğu büyük çabanın tarihsel değeri bu çalışmalarla çok daha iyi anlaşılabilecektir.

“Tarih ve Günce”nin kültür dünyamıza yeni katkılar sunması umuduyla esenlikler dileriz.

Prof. Dr. Kemal ARI

Tarih ve Günce

e-ISSN 2587-2117 | Period Biannually | Founded: 2017 | Publisher Kemal ARI | http://www.tarihvegunce.org
Cover Image

6.709

50.462


TARİH VE GÜNCE

ATATÜRK VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ DERGİSİ

JOURNAL OF ATATÜRK AND THE HISTORY OF TURKISH REPUBLIC


E-ISSN: 2587-2117 


Araştırma dünyası, yeni bir dergiye daha kavuşuyor: “Tarih ve Günce”…

Derginin yapılan bilimsel araştırmalarda aradığı tek ölçü, araştırmaların Atatürk, onun büyük eseri ve Çağdaş Türkiye üzerine yapılmış bilimsel incelemeler olmasıdır. Araştırma yöntemlerine ve bilimsel ilkelere uygun biçimde kaleme alınmış araştırma sonuçları, gerekli bilimsel süreçlerden geçtikten sonra, her sayı için her sayı için belirlenmiş editörün ve yayın kurulunun uygun görmesi ve onaylanmasıyla dergide yer alabilir. Kuralları ayrıca belirlenmiş olan ilkeler çerçevesinde yazılmış makale, tanıtım kritik-eleştiri gibi araştırma sonuçlarının Türkiye’de çağdaş tarih araştırmalarına yeni katkılar sunması arzulanmaktadır. Böylece hem Atatürk hem de onun büyük eseri olan Çağdaş Türkiye’nin oluşum süreçleri ile ilgili yeni bilgi, yorum ve analizler bilim dünyasına sunulabilecektir.

Bilindiği gibi Atatürk, yüzyılların yetiştirdiği en önemli devlet adamlarından biridir. O’nun düşünce ve öngörüleri, Çağdaş Türkiye’nin kuruluş ilkeleri olarak ortaya çıkmıştır. Bu öngörülerin en büyüğü kuşkusuz, yeni ve çağdaş bir devlet olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşudur. Yakındoğu’da, Anadolu ve Doğu Trakya’nın üzerinde kurularak vücut bulmuş bu laik, çağdaş ve ulusal devlet, bulunduğu kültür coğrafyası üzerinde başlı başına ilgileri çekecek kadar önemlidir.  Türkiye’nin kuruluş koşulları, aynı zamanda doğu ile batı arasında her yönden ortaya çıkmış ilerleme ve geri kalmışlık ikileminin deni analizlerini gerektiriyor. Atatürk’ün bütünüyle akıl ve bilimin somut verilerinden hareket ederek, olağanüstü öngörüleriyle ortaya koyduğu büyük çabanın tarihsel değeri bu çalışmalarla çok daha iyi anlaşılabilecektir.

“Tarih ve Günce”nin kültür dünyamıza yeni katkılar sunması umuduyla esenlikler dileriz.

Prof. Dr. Kemal ARI

Volume 2 - Issue 5 - Jul 2019
 1. EDİTÖRDEN
  Pages 247 - 250
  Özlem Yıldız
 2. 19 MAYIS’IN 100. YILINDA ATATÜRK’E VE TÜRK DEVRİMİ’NE NASIL BAKMALIYIZ?
  Pages 251 - 272
  Kemal Arı
 3. DEMOKRAT PARTİ’NİN ORTADOĞU POLİTİKASINA TÜRKİYE’DEKİ YAHUDİ CEMAATİN BAKIŞI “ŞALOM GAZETESİ” ÖRNEĞİ
  Pages 273 - 300
  Arda Baş
 4. CENUB-İ GARBİ KAFKAS HÜKÜMETİ VE BÖLGEDEKİ FAALİYETLERİ
  Pages 301 - 332
  Nurhan Aydın, Elif Ergün
 5. BATI ANADOLU EŞKIYALIĞININ BİR MİT HALİNE GELİŞ SERÜVENİ
  Pages 333 - 360
  Ali Özçelik
 6. ADANA VALİSİ HAKKI BEY’İN RAPORU IŞIĞINDA FINDICAK İSYANI
  Pages 361 - 380
  Nurten Çetin
 7. THE NEWS ABOUT THE POPULATION EXCHANGE ACCORDING TO THE ENGLISH PUBLIC
  Pages 381 - 398
  Ömer Oğuzhan Dosti
 8. THE UYGHUR TURKS AND THE EASTERN TURKISTAN (XINJIANG CONFLICT): WHICH CHINA? CHINA’S GROWTH OR RED CRUELTY
  Pages 399 - 410
  Ergenekon Savrun
 9. İKİNCİ MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE MÜSKİRAT VE MÜSKİRAT SATAN YABANCI ESNAFA İZİN VERİLMESİ
  Pages 411 - 430
  Erdal İnce
 10. 1960’LAR TÜRKİYESİ’NDE SOSYAL DEVLET ANLAYIŞININ BİR KITLIK VE KURAKLIK ÖRNEĞİ ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Pages 431 - 468
  Gurbet Gökgöz
 11. İTTİHAT VE TERAKKİ’NİN BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI YILLARINDA KAFKASYA POLİTİKASI
  Pages 469 - 504
  Nurhan Aydın, Kübranur Öztürk
 12. "KEMAL ARI, MANOLİ'NİN GÖZYAŞLARI"
  Pages 505 - 508
  Paschalis Valsamidis
 13. "Bilal Kaymakçıoğlu, İvriz Köy Enstitüsü Anılarım"
  Pages 509 - 516
  Yenal Ünal
 14. "Heinz Guderian, Errinnerungen eines Soldaten Motorbuch Verlag"
  Pages 517 - 530
  Halil Fehmi Dağ
 15. "Giray Fidan, Kaimo’er: Atatürk’ün Çin’ce Yayınlanan İlk Biyografisi"
  Pages 531 - 534
  Murat Soydan
 16. Temsilciliklerimizden Haberler
  Pages 535 - 552
  Nejla Püren, Pınar Sözer Tolga, Alev Duran
Makale Çağrısı

Dergimizin Ocak ayında yayımlanacak 6. sayısı için makale kabul süreci başlamıştır. Makalelerinizi tarihvegunce@gmail.com adresine gönderebilirsiniz.